เซ็นทรัลเชิญชวนร่วมปั่นจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ “Central Group Cycling Championship 2018” @ CentralPlaza Salaya อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 61

 

          คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษเชิญชวนประชาชนทั่วไปและนักปั่นเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “Central Group Cycling Championship 2018  @ CentralPlaza Salaya  

        ”ซึ่งความพิเศษของงานในปีนี้คือ เส้นทางการปั่นจะเป็นเส้นทางพิเศษที่ต่างจาก 3 ครั้งที่ผ่านมา คือเป็นเส้นทาง Sport Tourism ที่ปั่นจักรยานไป ท่องเที่ยวไป และดูวิถีชุมชนไปด้วย “อยากเชิญชวนมาร่วมปั่นด้วยกันเยอะๆ นะคะ เพราะจะได้ประโยชน์หลายอย่างทั้งการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และได้สุขภาพที่ดีด้วยค่ะ

         โดยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์เล่าว่า  “กิจกรรมการแข่งขันจักรยานในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 63 พรรษา ในปี  2561และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการของมูลนิธิ 

        ในปีนี้ งานจะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2561เวลา  04.00 ถึง 10.00 น.  มีเส้นทางการแข่งขันเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายาจำนวน 3 เส้นทาง คือเส้นทางแข่งขันระยะทาง 54กิโลเมตรเส้นทางท่องเที่ยวระยะทาง 58 กิโลเมตร และเส้นทางวีไอพีระยะทาง 22 กิโลเมตร ซึ่งนักปั่นจะได้ทั้งความสนุกสนาน ท้าทาย พร้อมสัมผัสวิถีชุมชนและธรรมชาติตลอดเส้นทางการปั่น เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังได้ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายทางด้านการลดใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมหนึ่งในนโยบายหลักเพื่อสังคมของกลุ่มเซ็นทรัล

          ผู้ชนะเลิศ  จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ร่วมบริจาคจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร โดยจะมอบผ่านกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดต่อไปโดยในปีที่ผ่านมาได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันให้กับมูลนิธิอุทุกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดซื้อจักรยานและส่งมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 คัน และจัดซื้อรถเข็นไฟฟ้าและส่งมอบให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปเรียบร้อยแล้ว”

            การแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Central Group Cycling Championship 2018 @ CentralPlaza Salaya” แบ่งเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน จำนวน 10 รุ่น คือ 1.ประเภทการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน (เสือหมอบเท่านั้น) ระยะทาง 54 กิโลเมตรราคา 790 บาท แบ่งเป็น 1.1 ประชาชนชาย ไม่จำกัดอายุ  1.2 ประชาชนหญิง ไม่จำกัดอายุ 2. ประเภทแข่งขันกลุ่มแบ่งรุ่นอายุชิงถ้วยเกียรติยศ (เสือหมอบเท่านั้น) ระยะทาง 54 กิโลเมตร ราคา 790 บาทแบ่งออกเป็นประเภทชายและหญิง คือ 2.1 รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี 2.2 รุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี 2.3 รุ่นประชาชนชายอายุ 30-39 ปี 2.4 รุ่นประชาชนหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป 2.5 รุ่นประชาชนชายอายุ 40-49 ปี 2.6 รุ่นประชาชนชายอายุ 50 ขึ้นไป ส่วนประชาชนชายที่อายุ  19-29 ปี จะต้องลงแข่งขันประเภทประชาชนชายไม่จำกัดอายุประชาชนหญิงที่อายุ  19-34 ปี จะต้องลงแข่งขันประเภทประชาชนหญิงไม่จำกัดอายุ3. ประเภทปั่นท่องเที่ยว  (ไม่กำหนดประเภทจักรยานและไม่กำหนดรุ่นอายุ)    ระยะทาง 58 กิโลเมตร ราคา 590 บาท4 . ประเภทนักปั่น VIP    (ไม่กำหนดประเภทจักรยานและไม่กำหนดรุ่นอายุ) ระยะทาง 22 กิโลเมตร ราคา 1,500 บาท

          สำหรับเส้นทางในการแข่งขันคือ     1.ประเภทแข่งขัน : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา -  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 - ถนนอักษะ - ถนนบรมราชชนนี - ถนนพุทธมณฑลสาย 5 (ถนนหมายเลข 3414) -  ศาลายา (ถนนหมายเลข 4006) - นครชัยศรี (ถนนหมายเลข 4006 ต่อเนื่อง 3235 และ 3415) - ถนนบรมราชชนนี - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา (ระยะทาง 54 กิโลเมตร)

        2. ประเภทท่องเที่ยว : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา -  ถนนพุทธมณฑลสาย 5 (ถนนหมายเลข 3414) – ศาลาดิน ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ - ถนนทางหลวงชนบท นครปฐม 3096 - ถนนโยธาธิการ นครปฐม 2091 - ถนนเลียบแม่น้ำท่าจีน – นครปฐม 4014 ต่อเนื่อง นครปฐม 4031 - วัดบางพระ (จุดพักที่ 1) - (นครปฐม 4031  ต่อเนื่อง 3233 เข้าถนนโยธาธิการ - วู้ดแลนด์เมืองไม้ - ตลาดท่านา (ถนนหมายเลข 3233 - ถนนธรรมสพน์ - เจษฎาเทคนิค มิวเซียม (จุดพักที่ 2) -  โรงเรียนงิ้วราย – ถนนหมายเลข4006 - ทางหลวงชนบท นครปฐม 3173 - ถนนบรมราชชนนี - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา (ระยะทาง 58กิโลเมตร)3.ประเภท VIP : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา -  ถนนพุทธมณฑลสาย 5 (ถนนหมายเลข 3414) -  ศาลาดิน ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ – งิ้วราย ถนนโยธาธิการ นครปฐม 2091 - ถนน 4006 - ถนนทางหลวงชนบท นครปฐม 3173- ถนนบรมราชชนนี - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา (ระยะทาง 22 กิโลเมตร)

          คาดว่าจะมีนักกีฬาปั่นจักรยานและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,500 คน  ซึ่งนอกจากจะได้สนุกสนานกับเส้นทางใหม่ที่ทั้งท้าทายและสวยงามเพลิดเพลิน แล้วในวันแข่งขันยังมีรางวัล Lucky Draw ให้ลุ้นรับกันมากมาย จากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล, บัตรที่พักโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พร้อมตั๋วเครื่องบินจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์

        การแข่งขันจะจัดขึ้น ใน วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครปฐม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย คุณสุทธิธรรมจิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา มาร่วมปั่น ในเส้นทางอันสวยงามและท้าทาย เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตลอดเส้นทางการปั่นด้วยทีมมาร์แชลกว่า 50 ชีวิต ควบคุมการแข่งขัน ภายใต้ กฎ กติกา ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

         ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่   www.thaimtb.com   เท่านั้น และ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่  Facebook : Central Group Cycling Championship 2018   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 31มกราคม 2561

 จำนวนผู้ชม 1155

ข่าวอื่นๆ ในหมวด SPORT - HEALTH

“2nd Bangkok Asia Wellness Conference 2020” งานคนรักสุขภาพและโยคะ กลางใจเมือง กรุงเทพฯ อลังการระดับประเทศ

งาน BANGKOK ASIA WELLNESS CONFERENCE ครั้งที่ 2 ผู้นำด้านโยคะและสุขภาพ จัดงานด้วยครูโยคะมากปร

รพ.ธนบุรี 2 จัดแพ็กเกจตรวจสุขภาพ "Healthy Mom Lifestyle"

โรงพยาบาลธนบุรี 2 อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี ใส่ใจสุขภาพยุคโควิด-19 ปลดล็อคชีวิตใหม่ด้วยแพ็กเกจ &ldquo