ท่องเที่ยวไทยและเกาหลีจับมือส่งเสริมการท่องเที่ยวฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี

 

        นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานในการจัดงาน “Tourism Trade Exchange in Conjunction with The 60th Anniversary of Korea and Thailand Relationship In Cooperation between KATA-ATTA-TAT” ซึ่ง ททท. ได้เชิญ Korea Association of Travel Agents (KATA) จากสาธารณรัฐเกาหลี เดินทางมาประชุมหารือและเจรจาธุรกิจร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ซึ่งถือเป็นการพบปะและหารือร่วมกันครั้งแรกของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศ โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ช่วงเช้าประธานและกรรมการของทั้งสองหน่วยงานได้ประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน จากนั้นจึงเป็นการเจรจาธุรกิจร่วมกันระหว่างสมาชิกผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาหลี (KATA) และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ต่อด้วยงานช่วงค่ำ ซึ่ง ททท. เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงต้อนรับคณะ KATA

       นอกจาก นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ยังมี นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วย H.E. Mr. Noh Kwang-il เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย Mr. Lee Woog ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) และคุณสิริเกศอนงค์ ไตรรัตนทรงพล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานโซล เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับดังกล่าว ในโอกาสเดียวกันนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวใหม่ๆให้สมาชิก KATA ได้รับทราบ ททท. จึงจัดกิจกรรม ‘Open the New Shades of Amazing Thailand Trip” สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561        

        นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “ในปี 2561 เป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย เนื่องในโอกาสของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ครบรอบ 60 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในมิติทางด้านการทูต เศรษฐกิจ สังคม และในมิติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ททท. ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายในการร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ และในปีนี้ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเกาหลีครบรอบ 60 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่ดีดังกล่าว ททท. จึงได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นสมาชิกของ Korea Association of Travel Agents (KATA) จำนวน 23 ราย และสื่อมวลชนจำนวน 5 ราย เดินทางมาสำรวจสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ กรุงเทพฯ–พัทยา-พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดียวกันด้วย ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายในการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3 ล้านคนในปี 2563

        ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเกาหลี จำนวน 1.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 16 โดยนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเกาหลีติดอันดับ 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ททท. คาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การดูแลและให้บริการนักท่องเที่ยวเกาหลีได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

        สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย การเดินทางไปท่องเที่ยวยังสาธารณรัฐเกาหลีได้รับความนิยมมาโดยตลอด ในปี 2560 ชาวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เป็นจำนวนถึง 426,000 คน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.75 จากปี 2559

 จำนวนผู้ชม 425

ข่าวอื่นๆ ในหมวด TRAVEL

จุดเช็คอินใหม่อุดรธานี "บ้านเพียปู่" เมืองโบราณ ตำนานอารยธรรมทวารวดี ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

เปิดตำนานผ้าไทย จุดเช็คอิน ท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี อำเภอไชยวาน อุดรธานี เพียปู่เมืองโบราณ ตำนา

Green Plus” แอพฯเดียว เที่ยว “น่าน” ชวนโหลด เล่น แลก ลุ้นรับมากกว่า 4,500 รางวัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)เปิดตัวGreen Plus ApplicationนำเทคโนโลยีบนSmart Phoneมาใช้เป็น

On Tour "นวัตวิถีเมืองกาญจน์" โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาญจนบุรี วันที่ 12-13 ก.ย.61

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี จัดกิจกรรม On Tour สไตล์นวัตวิถีเมืองกาญจน์โด