พม. จัดกิจกรรม “พม. ห่วงใย เดินทางปลอดภัย กลับบ้านสงกรานต์” ร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

 

       วันนี้ (9 เม.ย.61) เวลา 13.30 น. ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ

        นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พม. ห่วงใย เดินทางปลอดภัย กลับบ้านสงกรานต์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือสังคม  และหน่วยงานภายในกระทรวง พม. โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการเดินแถวรณรงค์ประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้ สายด่วน 1300 และภารกิจของกระทรวง พม. และมุ่งหวังให้ประชาชน ได้เข้าถึงบริการ และถือเป็นการร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักด้านสังคม ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต ภายใต้วิสัยทัศน์ “พม.เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” โดยมีศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เป็นกลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้ประสบปัญหาสังคมในพื้นที่อย่างบูรณาการ และเป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในการแก้ไขปัญหาสังคม ทั้งนี้ หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้โดยลำพัง โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชากรมีความหลากหลาย ส่งผลให้สภาพปัญหาที่มีความซับซ้อน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันช่วยให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลืออย่างทันต่อสภาพปัญหาและความต้องการ

          สำหรับเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ และเป็นเทศกาลสำคัญของประชาชนชาวไทย อีกทั้งเป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง โดยใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้จัดกิจกรรม “พม. ห่วงใย เดินทางปลอดภัย กลับบ้านสงกรานต์” โดยมาร่วมส่งพี่น้องประชาชน ให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

        ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ในวันนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจ การบริการ และช่องทางการเข้าถึงบริการของกระทรวง พม. โดยเฉพาะศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300  ที่เป็นหน่วยงานรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนปัญหาสังคมต่างๆ ผ่าน สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการครอบคลุม ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ประสบปัญหาสังคม โดยมุ่งหวังให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และตรงตามสภาพปัญหาจำนวนผู้ชม 239

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

หลงเสน่ห์ "ตลาดประชารัฐต้องชม" คนทั้งโลกต้องมา "ตลาดเที่ยวได้ สไตล์ไทยๆ" กับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ตลาด...ศูนย์รวมความอร่อย หลากหลายรสชาติทั้งคาวหวาน สมานความสุขที่ได้ชม ชิม ช้อป และก็แชะ เช็คอิน

วช. เตรียมยกทัพงานวิจัยโชว์ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Th