"แต่งชุดไทย ไปอยุธยา" แรลลี่รถตุ๊กตุ๊ก ตามรอยเส้นทางมรดกโลก วันที่ 18 - 19 สิงหาคม นี้

 

โครงการแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

"แต่งชุดไทย ไปอยุธยา" 

       นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       พร้อมกับ พิตต้า ณ พัทลุง และ นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม โครงการแข่งขันแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในชื่อว่า"แต่งชุดไทย ไปอยุธยา" วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561

        โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนคนรุ่นหลังเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีไทยในอดีตอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย

         โดยในงานนั้นจะเป็นการจัดแรลลี่ตามรอยเส้นทางมรดกโลก ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปีพ.ศ 2534

      ทั้งนี้ทางอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ด้วยการคิดรูปแบบการ จัดแรลลี่ด้วยรถตุ๊กตุ๊ก ที่เป็นรถโดยสารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสะดวกสบายในการร่วมกิจกรรม รวมถึงการได้เรียนรู้ประเพณีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อนเช่น  การเปิปข้าวด้วยมือ การทานอาหารข้าวห่อใบบัว การใช้ติหมาเป็นภาชนะแทนแก้ว การละเล่นแบบไทยๆ ตามจุด TC ต่างๆ ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์  วัดมงคลบพิตร วัดมหาธาต ุ วัดราชบูรณะ และ วัดไชยวัฒนาราม

       ทั้งนี้เปิดรับสมัครทั้งสิ้น 250 ทีม ทีมละ 2 คนโดยจะต้องมีตัวแทนแต่งชุดไทยอย่างน้อย 1 คนในการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทต่อทีม (รวมค่าอาหารและที่พัก 1 คืน) ทั้งนี้ในงานนอกจากความสนุก และความรู้ที่ได้รับแล้ว ยังมีรางวัลต่างๆ มอบให้อีกมากมายจำนวนผู้ชม 1514

ข่าวอื่นๆ ในหมวด TRAVEL

อธิบดีกรมการค้าภายใน นำสื่อส่วนกลาง ล่องใต้ พัทลุง - สงขลา เยือนตลาดประชารัฐต้องชม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว หนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

กรมการค้าภายใน ดันเที่ยวตลาดประชารัฐต้องชม หนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก กรมการค้าภายใน กระทร

“อยุธยา” กระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปี จัดเทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายศานติ อรรถวรรณ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นปร