กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ หนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์-พลังงานทดแทน เลี้ยงปูไข่ "ธนาคารปู" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

 

       กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยเหลือชุมชน “ธนาคารปูไข่”(ปูม้า) ภายใน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล มรดกทางอาชีพของชาวเลในพื้นที่อย่างยั่งยืน

        ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยเหลือชุมชน “ธนาคารปูไข่” (ปูม้า)  ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

           ดร.ทวารัฐ กล่าวว่า ชุมชนจันทบุรีและตราด ที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลมักจะประกอบอาชีพการประมงเป็นหลักซึ่งเป็นพื้นที่ 3 น้ำ ทำให้มีกุ้ง หอย ปู ปลาที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ปูไข่เป็นที่นิยมบริโภคมาก อาจเกิดภาวะขาดแคลนพันธุ์ปู ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้ดำเนินโครงการธนาคารปูไข่ (ปูม้า) เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนพันธุ์ปู และเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปูไปพร้อมๆกัน

คุณฐกร ค้าขายกิจธวัช นักวิชาการประมง ชำนาญการ 

       สำหรับ ธนาคารปูไข่ เปรียบเสมือนโรงพยาบาลรับฝากท้องของบรรดาแม่ปูทั้งหลาย จึงมีการทำกติการ่วมกันว่า เมื่อชาวประมงจับปูไข่ได้ โดยเฉพาะปูไข่นอกกระดองที่สามารถผลิตลูกได้เป็นล้านตัว ให้นำมาฝากธนาคารปูไว้เมื่อแม่ปูฟักไข่เป็นลูกปูเล็กๆแล้ว  ก็จะนำไปปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติ เพื่อกลายเป็นแหล่งอาหารต่อไป

      แต่การดำเนินงานยังประสบปัญหาอัตราการรอดชีวิตของลูกปู เนื่องจากในบางครั้งเกิดไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับจะทำให้ระบบออกชิเจนหยุดการทำงานส่งผลให้ลูกปูที่กำลังอนุบาลตายลง หากมีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อเป็นต้นแบบพลังงานทดแทนและใช้เป็นไฟฟ้าสำรองเมื่อเกิดไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับระบบต่างๆ ก็ยังทำงานได้ปกติเพิ่มโอกาสให้ลูกปูหลายแสนตัวรอดชีวิตได้

การเขี่ยไข่ปู จะเขี่ยตอนที่ไข่ปูมีสีดำ และต้องเขี่ยไข่ในน้ำ เพื่อให้ไข่ปูหลุดไปสู่น้ำที่มีอ๊อกซิเจน

     กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ธนาคารปูไข่) ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่จ.จันทบุรี เป็นโครงการภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงานปี 2560 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนติดตั้งระบบเติมอากาศบ่ออนุบาลปูด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยรูปแบบของธนาคารปูไข่เป็นการอนุรักษ์และเพิ่มทรัพยากรปู โดยดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบเติมอากาศด้วยพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 1,500 วัตต์ ภายในบ่ออนุบาลปูม้าไข่ รวมทั้งใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 4 ระบบเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มประชากรปูไข่ นอกจากนี้จะช่วยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างเหมาะสม

กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ ติดตั้งโซลาร์เซลล์-พลังงานทดแทน เลี้ยงปูไข่  "ธนาคารปู"

         จากการประเมินผลพบว่า ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้กว่า 29,500 บาทต่อปี และเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนตามนโยบายกระทรวงพลังงาน ไม่น้อยกว่า 0.67 toe/ปี หรือคิดเป็นคิดเป็น 7,800 หน่วย/ปีจากบ่ออนุบาลจะช่วยเติมเต็มชีวิตสัตว์ท้องทะเลในปริมาณเพิ่มขึ้น ชาวประมงชายฝั่งจึงได้รับประโยชน์จากการจับไปขายสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

         ทั้งนี้รัฐบาลโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความพร้อมที่จะช่วยส่งเสริม “ธนาคารปูไข่” ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งในอีก 3 ปีนี้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมีความ ตั้งใจช่วยสนับสนุนการจัดตั้งส่งเสริมธนาคารปูไข่ (ปูม้า) อีกกว่า 100 จุดต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ประชาชนที่มาทำธนาคารปูไข่มักจะเป็นจิตอาสาที่ทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆโดยรัฐบาลจะพร้อมช่วยเหลือในการลดค่าไฟฟ้าเพราะกิจกรรมนี้ใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก โดยสังเกตุจากเวลาที่ปูวางไข่แล้วเขี่ยไข่ออกจะต้องได้รับออกซิเจนตลอดระยะเวลา 7 วันที่แม่ปูพักฟื้น อีกทั้งธนาคารปูไข่หลายแห่งก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือตั้งอยู่ในพื้นที่ปลายสาย ที่มักมีไฟตกไฟดับบ่อย

        หากใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่พลังงานจังหวัดในทุกจังหวัด ในการยื่นข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 สิงหาคม 2561 (เวลา 16.30 น.)จำนวนผู้ชม 610

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

หลงเสน่ห์ "ตลาดประชารัฐต้องชม" คนทั้งโลกต้องมา "ตลาดเที่ยวได้ สไตล์ไทยๆ" กับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ตลาด...ศูนย์รวมความอร่อย หลากหลายรสชาติทั้งคาวหวาน สมานความสุขที่ได้ชม ชิม ช้อป และก็แชะ เช็คอิน

วช. เตรียมยกทัพงานวิจัยโชว์ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Th