Craft Co-Creation 2018 "โครงการร่วมรังสรรค์ศิลปหัตถกรรม "

 

      SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “สรุปผลการดำเนินโครงการร่วมรังสรรค์ศิลปหัตถกรรม (Craft Co-Creation)” 2018  ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 2 อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) โดยมี นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานในการจัดงาน

      นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าว่า โครงการร่วมรังสรรค์ศิลปหัตถกรรม หรือ Craft Co-Creation เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนางานหัตถกรรมของ SACICT ที่ต้องการพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยให้สอดรับกับยุคปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถแข่งขันได้ในอนาคต โดยเกิดจากการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ รวมถึงทักษะการผลิต การหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ระหว่างบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครูช่างศิลปหัตถกรรม นักออกแบบ และผู้ประกอบการ
 
 
 

        "ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการนี้คือ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เกิดจากการเชื่อมโยงภูมิปัญญาที่ผสมผสานการทำมือและเทคโนโลยีทันสมัย เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งสามารถนำไปสู่การผลิตสินค้าไปจำหน่ายจริง ณ จุดจำหน่าย ศ.ศ.ป. หรือภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรของ ส.ศ.ป. รวมถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในระดับสากลทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ในระดับราคาที่สามารถเข้าถึงได้"

        นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยที่ได้จากโครงการกว่า 30 ผลงาน และเปิดเวทีระดมความคิดเห็นในเรื่องของเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากแต่ละกลุ่มชุมชน แนวทางการพัฒนางานรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน การต่อยอดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสู่ตลาดสากล ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ นักออกแบบ และชุมชน

       รวมถึงแนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการจากตัวแทนจากกลุ่มเข้าร่วมโครงการ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักออกแบบ นายศรันย์ เย็นปัญญา นายเฉลิมพงศ์ อ่อนยอง ดร.กฤษณ์ เย็นสุขใจ และ นายศุภชัย แกล้วทนงค์ กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Exotic Thai/สยามพารากอน) ร้าน Room Concept Store บริษัท ดินไฟ จำกัด และบริษัท บันยันทรีโฮลดิ้ง จำกัด
 

 


จำนวนผู้ชม 174

ข่าวอื่นๆ ในหมวด BUSSINESS

“ บีท บางหว้า อินเตอร์เชนจ์” คอนโดฯใหม่ตอบโจทย์ทุกจังหวะชีวิต พร้อมเปิด Pre-Sale 17-18 พ.ย.นี้

“บางหว้า” เป็นอีกหนึ่งทำเลที่ได้รับอิทธิพลจากรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย โดยเฉพาะสถานีปลายทาง

DPU PRAXIS CENTER ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนาเจาะลึก OKRs

DPU PRAXIS CENTER ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนาเจาะลึก OKRs นำผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมให้ความรู้พร้อ

เครือ พี.เอ็ม.กรุ๊ป เปิดตัว “The Nest สุขุมวิท 71” คอนโดฯใหม่รองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองในแบบ “คนสุขุมวิท”

“สุขุมวิท” ได้ชื่อว่าเป็นทำเลทองที่ดีเวลลอปเปอร์ต่างแย่งชิงที่ดินผืนงามมาพัฒนาเพิ่มม