จุดเช็คอินใหม่อุดรธานี "บ้านเพียปู่" เมืองโบราณ ตำนานอารยธรรมทวารวดี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

เปิดตำนานผ้าไทย จุดเช็คอิน
ท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี อำเภอไชยวาน อุดรธานี

เพียปู่เมืองโบราณ ตำนาน 7,000 ปี
บ้านเพียปู่ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัด อุดรธานี

โคพื้นเมือง ปลานิลลือเลื่อง  เมืองอ้อยหวาน เที่ยวงานสรงกู่ เพียปู่เมืองโบราณ

โดยมี  นายเสกสรร จุมพลหล้า ปลัดอาวุโส อำเภอไชยวาน เป็นประธานเปิดงาน

ประตูท่าแพร.....Landmark บ้านเพียปู่

 จุดเช็คอินใหม่...ที่ต้องมา

ประตูท่าแพร เป็นซุ้มประตูไม้ไผ่ที่มีความงดงามอย่างอย่างยิ่งที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดแอ่งเล็กเช็คอิน ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

หนองน้ำเพียปู่ แอ่งเล็กๆ ที่ต้องมาเช็คอิน เพราะความสวยงามที่รอนักท่องเที่ยวมาเช็คอิน ฟินทุกอารมณ์

        ประตูท่าแพร ประดับประดาโคมไฟอย่างสวยงาม และมีสะพานไม้ที่ทอดยาวลงไปในหนองน้ำเพียปู่ ประตูท่าแพรโดดเด่นด้วยทัศนียภาพที่สวยงามเป็น ประตูสู่อารยธรรมทวารวดี

        บ้านเพียปู่  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่โบราณ เป็นแหล่งอายธรรมที่มีผู้คนหลายยุคหลายสมัย จากหลักฐานที่ขุดพบวัตถุโบราณหลายชนิดซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีอายุราวๆ 5000-7000 ปี
เพียปู่เมืองโบราณ เมืองแห่งภูมิปัญญา ที่เรียงร้อยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพร้อมเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่บ้านเพียปู่ เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่คุณไม่อาจจะจะพลาดได้

วัดกู่แก้ว

       เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีพระอุโบสถที่สวยงามอย่างยิ่ง เป็นที่รวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่จากอารยธรรมทวารวดี รวมไปถึงเครื่องปั้นดินเผาต่าง ซึ่งมีมากกว่า 300 ชิ้น พระอุโบสถวัดกู่แก้วเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอไชยวานนั่นคือ “หลวงปู่แก้ว”

       หลวงปู่แก้วเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยสมัยทวารวดีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตรสูง 150 เซนติเมตร มีเกตุหรือรัศมีเป็นแก้วแวววาวทรงบัวตูม ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปีชาวบ้านจะนิยมมากราบไหว้นมัสการขอพรสรงน้ำองค์หลวงปู่แก้วและจุดบ้องไฟเสี่ยงทายฟ้าฝนก่อนฤดูทำนาและกลายเป็นประเพณีบุญสรงกู่จนถึงทุกวันนี้

ผลิตภัณฑ์ OTOP 

     กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ผ้าถุง  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ผ้าข้าวม้า

  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋าผ้า  กลุ่มถนอมอาหารบ้านเพียปู่ แจ่วบอง

กลุ่มถนอมอาหารบ้านเพียปู่ ขนมกล้วยฉาบกลุ่มทอเสื่อกก  กลุ่มจักรสานกระติบข้าว 

กลุ่มจักรสานตะกร้าไม้ไผ่   กลุ่มจักรสาน ข้องไซ

         หนองน้ำเพียปู่ แอ่งเล็กๆ ที่ต้องมาเช็คอิน เพราะความสวยงามที่รอนักท่องเที่ยวมาเช็คอิน ฟินทุกอารมณ์ กับหลากหลายสไตล์ ที่ไม่เหมือนใคร กับหลวท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีบ้านเพียงปู่ มาสักการะ "หลวงปู่แก้ว"  แล้วคุณจะหลงรัก "บ้านเพียปู่"  #ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี  #โอท๊อปนวัตวิถี #แอ่งเล็กเช็คอินบ้านเพียปู่จำนวนผู้ชม 3774

ข่าวอื่นๆ ในหมวด TRAVEL

ททท. นำร่องกิจกรรม เปิดตัวโครงการ " Make My Day "เที่ยวเมืองรองภาคกลาง สัมผัส อันซีน...ลพบุรี สุดประทับใจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคกลาง เชิญชวนท

Thailand Friendly Design Expo 2019 พิธีลงนามความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อการรวมพลังขับเคลื่อนและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลก

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน จัดงานให

เปิดลายแทง "ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย” อุดรธานี เมืองแห่งศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับแอปพลิเคชั่น TikTok จัดกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์ส่งเสริมสิ