"หลงรักบ้านสะงวย"

ท่องเที่ยวโอท็อปนวัติวิถี หลงเสน่ห์ผ้าลายพันมหา
บ้านสะงวย ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัด อุดรธานี
ณ บ้านสะงวยหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี มีพี่น้องสองคน คือคุณยายเป้า อดทนพี่สาวและคุณยายจันทา รูปทน น้องสาว ทั้งสองประกอบอาชีพทอผ้าเป็นอาชีพเสริมมีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้าที่สวยงามและหลากหลายรูปแบบ
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ มีพระภิกษุรูปหนึ่งคือพระญาณวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาทิพย์ เจ้าคณะอำเภอหนองหานฝ่ายธรรมยุตในปัจจุบันได้เดินทางมาพบสองพี่น้องคู่นี้เพื่อให้ทอผ้าให้โดยท่านเขียนลายผ้าใส่กระดาษมาให้ดูเป็นแบบในการทอ สองพี่น้องถามว่า ชื่อลายอะไร ลายสวยดี ท่านตอบว่ามาหาสองพี่น้องตั้งหลายครั้งแล้วกว่าจะได้เจออุปมาเป็นพันครั้งจึงขอตั้งลายผ้านี้ว่าลาย “พันมาหา” ก็แล้วกัน เมื่อเรียกกันต่อๆมาจึงเพี้ยนเป็นลาย “พันมหา” ในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่านยังได้ตั้งชื่อกลุ่มทอผ้าสองพี่น้องกลุ่มนี้ว่า “สังฆพัฒนา” เพราะได้ทอผ้ารับใช้กิจการของพระสงฆ์ประจำ
ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ นายอำเภอไชยวานในขณะนั้นเห็นว่าลายผ้านี้เป็นลายผ้าที่สวยงาม จึงประชาสัมพันธ์ให้เป็นลายผ้าประจำอำเภอไชยวาน
สองมือที่ถักทอเรียงร้อยไหมมัดหมี่อย่างพิถีพิถัน นี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นลายผ้าประจำถิ่น ลายผ้า “พันมหา” ลายผ้าประจำอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ผ้าพันมหาจึงได้รับความนิยมอย่างสูงนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านสะงวย ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
แอ่งเล็กเช็คอินที่สำคัญของบ้านสะงวยคือหน้าวัดที่เป็นที่ตั้งของช้างดำขนาดใหญ่ซึ่งช้างดำที่สร้างขึ้นนี้สร้างตามตำนานการก่อเกิดบ้านสะงวย นอกจากนั้นยังประดับประดาด้วยแบบบ้านสองมิติ เป็นการจำลองบ้านตามวิถีชีวิตของชุมชนบ้านสะงวย
วิหารหลวงปู่ดำ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ดำพระพุทธรูปคู่บ้านสะงวย หลวงปู่ดำเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านงะสวยและชาวบ้านใกล้เคียง
ดนตรีพื้นเมืองวิถีชาวบ้านที่ผูกพันกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่พร้อมจะขับกล่อมให้กับนักท่องเที่ยวความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนววิถีของอำเภอไชยวานแห่งนี้ งดงามด้วยวิถีชีวิต งดงามด้วยศิลปวัฒนธรรมประเพณีและงดงามด้วยผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผ้าไหมมัดหมี่ย้อมคราม ผ้าหมี่ขิด กระเป๋าผ้า ตะกร้าไม้ไผ่ ขนมกล้วยฉาบ เสื่อกก และอาหารพื้นถิ่นที่สดสะอาดและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ชาวบ้านได้รังสรรค์ขึ้นจากผลผลิตปลอดสารพิษ
ท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี หลงเสน่ห์ผ้าลายพันมหาบ้านสะงวย ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัด อุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย ผ้าหมี่ขิด
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย กระเป๋าผ้า
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย เสื้อมัดหมี่สำเร็จรูป
กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก
กลุ่มจักสานหมวกกก
กลุ่มจักสานตะกร้าไม้ไผ่
กลุ่มขนมกล้วยฉาบ
กลุ่มแจ่วบองจำนวนผู้ชม 116

ข่าวอื่นๆ ในหมวด TRAVEL

ห้ามพลาด!! งานใหญ่ “จังหวะแผ่นดิน ณ เมืองเพชรฯ Rhythm of the Earth Phetchaburi” วันที่ 7-8 เมษายนนี้ ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำเหนือ

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองช

อธิบดีกรมการค้าภายใน นำสื่อส่วนกลาง ล่องใต้ พัทลุง - สงขลา เยือนตลาดประชารัฐต้องชม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว หนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

กรมการค้าภายใน ดันเที่ยวตลาดประชารัฐต้องชม หนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก กรมการค้าภายใน กระทร

“อยุธยา” กระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปี จัดเทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายศานติ อรรถวรรณ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นปร