สุดยอดงาน “ย้อนเพลา อโยธยาศรีรามเทพนคร” วันที่ 28 - 30 กันยายนนี้ ที่ เซ็นทรัลพระราม 9


       จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องการยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงได้จัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่องาน “ย้อนเพลา อโยธยาศรีรามเทพนคร” ภายใต้การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมย่อยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกระแสมาแรงมากส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการเข้ามาถ่ายทำละคร ที่มีบทเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามรอยละครจำนวนมาก โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ในขณะที่การท่องเที่ยวก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่จังหวัดร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกมานานในเรื่องมรดกโลก เป็นหนึ่งในเรื่องที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เงื่อนไขมา

       โดยปีที่ผ่านมาจังหวัดได้ดำเนินโครงการเนรมิตอยุธยา และโครงการต่างๆ มากมาย ทั้งงานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานถนน งานกล้องวงจรปิด งานสัญญาณไฟจราจร งานการนำสายไฟฟ้าลงดิน งานการทำป้ายเส้นทางต่างๆ การซ่อมแซมโบราณสถานและจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ประมาณ 7-8 จุด เช่น วัดไชยวัฒนาราม และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้งยังได้ศึกษาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างภาค รวมไปถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ต่อไป

       นายสัมฤทธิ์  กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรม มีเรื่องราวน่าค้นหา หากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมบูรณาการกัน ว่าจะทำอย่างไรให้จังหวัดฯ เป็นเมืองมรดกโลก สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมนำไปขยายต่ออย่างกว้างขวาง ภาพรวมการท่องเที่ยวของพระนครศรีอยุธยาดีกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการเข้ามาถ่ายทำละคร เช่น เรื่องศรีอโยธยา และที่มีกระแสมาแรงมากคือ เรื่องบุพเพสันนิวาส ที่มีบทเกี่ยวกับอยุธยา ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามรอยละครจำนวนมาก

       โดยเฉพาะ ในปี 2561 เกิดกระแสขึ้นหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะละคร ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก คาดว่ากระแสละครจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงปี 2562 เนื่องจากมีหลายหน่วยงาน หลายค่าย ที่เข้ามาถ่ายทำละครที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนไทยที่รู้สึกตื่นตัวมาก ขณะเดียวกันกิจกรรมอีเว้นท์ก็มีการพัฒนารูปแบบ การปรับปรุง เพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ภาพรวมการท่องเที่ยวเติบโตตามผลงานที่วางไว้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องการยกระดับการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงได้กำหนดจัดงานนี้ขึ้นมา

        และเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรีปัจจุบันของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภา-นิติบัญญัติแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 6 เรื่องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการสร้างสิ่งจูงใจ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน หรือจัดเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ส่งเสริมให้ ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand tourism year) ขณะที่แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงต้องดำเนินการยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวและ เร่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

       ภายในงานมีกิจกรรมย่อยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย บูธจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นสินค้าของดีของเด่นในจังหวัดอยุธยา บูธสถานที่พัก และตลาดย้อนยุค การแสดงแสง - เสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการแสดงแฟชั่นโชว์สุดอลังการการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคและของดีของเด่นของจังหวัดอยุธยา และพบกับ คุณนุ่น รมิดา ประภาสโนบล นักแสดงรับเชิญจากละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานแต่งชุดไทยมาเที่ยวภายในงานลุ้นรับของรางวัลมากมาย และถ่ายภาพกับ Landmark จำลองสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด 

 สุดยอดงาน “ย้อนเพลา อโยธยาศรีรามเทพนคร”  วันที่ 28 - 30 กันยายน นี้ ที่ เซ็นทรัลพระราม 9

        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์ จำกัด

 จำนวนผู้ชม 322

ข่าวอื่นๆ ในหมวด TRAVEL

ททท. เอาใจ FIT สร้างสรรค์ “Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโครงการ &ldqu

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “ปลาเด็ด เจ็ดย่านน้ำ” ปลุกกระแสกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคอีสาน ในช่วง ‘กรีน ซีซัน’

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ “ปลาเด็ด เจ็ดย่านน้ำ” จัดดีลส่วนลดร้านอาหาร

คึกคัก !! True World Travel จัด Grand Opening JEJU ไฟล์ทปฐมฤกษ์ JEJU AIR

GRAND OPENING JEJU, ทรู เวิลด์ ทราเวล Romatic in Jeju เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษ