จ.อุดรธานี ปักหมุด 3 จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ เปิด 3 หมู่บ้านชุมชน OTOP นวัตวิถี อ.ไชยวาน อุดรฯ

 

ตามรอยวิถีอีสาน เปิดตำนานผ้าไทย จุดเช็คอิน
ท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี  3 หมู่บ้าน 2 ตำบล อำเภอไชยวาน อุดรธานี

    อำเภอไชยวาน เปิดจุดเช็คอินท่องเที่ยวโอทอป นวัติวิถี 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นชาวอีสาน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของแต่ละชุมชุน ให้ได้รู้จักมากขึ้น

โดยมี นายเสกสรร จุมพลหล้า ปลัดอาวุโส อำเภอไชยวาน เป็นประธานเปิดงาน ใน 2 หมู่บ้าน

บ้านสะงวย และ บ้านหนองแวง

        นางสาวกุลณิษฐาน์  ขันขวา  พัฒนาการอำเภอ กล่าวว่า จุดแรกเป็นการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี บ้านสะงวย ม.3 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน ที่นี่มีจุดเด่น เรื่องการทอผ้าที่สวยงามและหลากหลายรูปแบบ     มีผ้าประจำถิ่น คือลายผ้า “พันมหา” เป็นผ้าประจำถิ่นใน อ.ไชยวาน ซึ่งมีหนึ่งเดียวในไทย

       สำหรับ แอ่งเล็กเช็คอิน ที่สำคัญของบ้านสะงวย คือ บริเวณหน้าวัดที่เป็นที่ตั้งของ ช้างดำขนาดใหญ่ ซึ่งช้างดำที่สร้างขึ้นนี้สร้างตามตำนานการก่อเกิดบ้านสะงวย นอกจากนั้นยังประดับประดาด้วยแบบบ้านสองมิติ เป็นการจำลองบ้านตามวิถีชีวิตของชุมชนบ้านสะงวย 

     วิหารหลวงปู่ดำ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ดำพระพุทธรูปคู่บ้านสะงวย หลวงปู่ดำเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านงะสวยและชาวบ้านใกล้เคียง 

จุดเช็คอินแสนเท่.... ที่ต้องแวะเข้ามาเซลฟี่ กับบ้านไม้จำลอง

       ดนตรีพื้นเมืองวิถีชาวบ้านที่ผูกพันกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่พร้อมจะขับกล่อมให้กับนักท่องเที่ยวความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนววิถีของอำเภอไชยวานแห่งนี้ งดงามด้วยวิถีชีวิต งดงามด้วยศิลปวัฒนธรรมประเพณีและงดงามด้วยผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผ้าไหมมัดหมี่ย้อมคราม ผ้าหมี่ขิด กระเป๋าผ้า ตะกร้าไม้ไผ่ ขนมกล้วยฉาบ เสื่อกก และอาหารพื้นถิ่นที่สดสะอาดและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ชาวบ้านได้รังสรรค์ขึ้นจากผลผลิตปลอดสารพิษ 

       ผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน มี  กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย  กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย ผ้าหมี่ขิด  กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย กระเป๋าผ้า กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย เสื้อมัดหมี่สำเร็จรูป กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก กลุ่มจักสานหมวกกก กลุ่มจักสานตะกร้าไม้ไผ่ กลุ่มขนมกล้วยฉาบ กลุ่มแจ่วบอง 

และ จุดเช็คอิน แห่งที่ 2 คือ
บ้านหนองแวง ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีพุทธศักราช 2557 

        ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนแห่งนี้ ได้สร้างรอยยิ้มและความสุขให้เกิดขึ้นกับผู้มาเยือนอยู่เสมอ ภาพคนเฒ่าคนแก่สอนลูกหลานในหมู่บ้านให้ทอผ้าพื้นเมืองเกิดขึ้นเกือบทั้งหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ผลผลิตจากท้องไร่ท้องนาถูกส่งจำหน่ายไปยังตลาดของหมู่บ้าน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านหนองแวง 

        สถานที่เช็คอินของบ้านหนองแวงแก้มหอม ประกอบด้วย ประตูสู่หมู่บ้านทั้งสองด้าน เป็นจุดที่ทัศนียภาพที่สวยงาม สะพานไม้ไผ่ ที่ทอดยาวลงไปกลางทุ่งนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของท้องทุ่งนาได้อย่างเต็มที่ เรือนแพกลางน้ำ เป็นเรือนแพขนาดเล็กที่นักท่องเที่ยวสามารถลงไปสัมผัสถ่ายรูปหนองน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน 

อาหารพื้นถิ่น ที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นและเป็นผลผลิตปลอดสารพิษที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว 

     บ้านหนองแวงแก้มหอม ยังเป็นหมู่ที่บ้านที่รักษาประเพณีและวัฒนธรรมได้อย่างเหนี่ยวแน่น เป็นชุมชนที่ศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทุกๆเช้าประชาชนจะใส่บาตรข้าวเหนียวเป็นจำนวนมากเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นในวันสำคัญเทศกาลต่างๆชาวบ้านจะนิยมเข้าวัดฟังธรรม เป็นหมู่บ้านวิถีพุทธที่น่าชื่นชม และ ยังมีความพร้อมที่จะรอรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ด้วยทัศนียภาพที่งดงาม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ 

 ผลิตภัณฑ์ OTOP  

       กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป  กลุ่มจักสาน ตะกร้าหวาย  กลุ่มพรมเช็ดเท้า  กลุ่มแปรรูปอาหารแจ่วบอง  กลุ่มแปรรูปอาหารปลาส้ม  กลุ่มทำขนมกล้วยฉาบ 
กลุ่มทำขนนดอกจอก กลุ่มทอผ้าทอมือ กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก  กลุ่มข้าวจี่ 

จุดเช็คอินแห่งที่  3

ประตูท่าแพร

 ได้รับเกียรติจาก นายอำเถอชัยรัตน์ พัดประดิษฐ์ นายอำเภอไชยวาน มาเป็นประธานเปิดงาน ในกิจกรรม พาแลง กับชาวบ้านด้วย

        ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านเพียปู่ ม.8 ต.ไชยวาน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่โบราณ มีแหล่งอายธรรมที่มีผู้คนหลายยุคหลายสมัย จากหลักฐานที่ขุดพบวัตถุโบราณหลายชนิดซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีอายุราวๆ 5000-7000 ปี 

      เมืองแห่งภูมิปัญญา ที่เรียงร้อยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพร้อมเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่บ้านเพียปู่ เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่คุณไม่อาจจะจะพลาดได้ 
วัดกู่แก้วเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีพระอุโบสถที่สวยงามอย่างยิ่ง เป็นที่รวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่จากอารยธรรมทวารวดี รวมไปถึงเครื่องปั้นดินเผาต่าง ซึ่งมีมากกว่า 300 ชิ้น พระอุโบสถวัดกู่แก้วเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ “หลวงปู่แก้ว”  ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปีชาวบ้านจะนิยมมากราบไหว้นมัสการขอพรสรงน้ำองค์หลวงปู่แก้วและจุดบ้องไฟเสี่ยงทายฟ้าฝนก่อนฤดูทำนาและกลายเป็นประเพณีบุญสรงกู่จนถึงทุกวันนี้ 

     ประตูท่าแพร เป็นซุ้มประตูไม้ไผ่ที่มีความงดงามอย่างอย่างยิ่งที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดแอ่งเล็กเช็คอิน ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ประตูท่าแพรจะประดับประดาโคมไฟอย่างสวยงาม และมีสะพานไม้ที่ทอดยาวลงไปในหนองน้ำเพียปู่ ประตูท่าแพรโดดเด่นด้วยทัศนียภาพที่สวยงามเป็น ประตูสู่อารยธรรมทวารวดีนอกจากนี้ยังมี จุดแลนด์มาร์คหน้าวัดกู่แก้ว  ศาลากลางบ้าน เป็นจุดรวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปจำนวนมาก เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ตามวิสัยทัศน์ของบ้านเพียกู่  คือ “อารยธรรมทวารวดี ธานีเมืองจักสาน” 

ผลิตภัณฑ์ OTOP 

 

         กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ผ้าถุง กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ผ้าข้าวม้า กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋าผ้า กลุ่มถนอมอาหารบ้านเพียปู่ แจ่วบอง 
กลุ่มถนอมอาหารบ้านเพียปู่ ขนมกล้วยฉาบ กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักรสานกระติบข้าว กลุ่มจักรสานตะกร้าไม้ไผ่  กลุ่มจักรสาน ข้องไซ

อาหารถิ่น...ฟินทุกรสชาติ แซ่ปนัวคักๆ เด้อ

          3 จุดเช็คอินใหม่ อ.ไชยวาน ที่วันนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ที่มีอัตตลักษณ์ท้องถิ่นตำนานเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่น กรุ่นด้วยความสุขที่พร้อมจะมอบให้ทุกท่าน อย่าลืมแวะมาเช็คอิน ฟินทุกสไตล์

        เพราะที่นี่ อำเภอไชยวาน  #ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี 

 #แอ่งเล็กเช็คอินบ้านสะงวย

#แอ่งเล็กเช็คอินบ้านหนองแวงแก้มหอม

  #แอ่งเล็กเช็คอินบ้านเพียปู่

อย่าลืมมาหลงรักกันเด้อ....จำนวนผู้ชม 1156

ข่าวอื่นๆ ในหมวด TRAVEL

ททท. เอาใจ FIT สร้างสรรค์ “Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโครงการ &ldqu

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “ปลาเด็ด เจ็ดย่านน้ำ” ปลุกกระแสกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคอีสาน ในช่วง ‘กรีน ซีซัน’

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ “ปลาเด็ด เจ็ดย่านน้ำ” จัดดีลส่วนลดร้านอาหาร

คึกคัก !! True World Travel จัด Grand Opening JEJU ไฟล์ทปฐมฤกษ์ JEJU AIR

GRAND OPENING JEJU, ทรู เวิลด์ ทราเวล Romatic in Jeju เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษ