เยือนเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมเมืองไตรตรึงษ์ - สักการะท้าวแสนปม ชมวิวบนดอย @ กำแพงเพชร - ตาก

 

    กรมการพัฒนาชุมชน นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางลงพื้นที่สัมผัส เมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ จังหวัดกำแพงเพชร - ตาก

กำแพงเพชร

หมู่บ้านวังพระธาตุ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง


 สักการะวัดวังพระธาตุ  หลวงพ่อโต หลวงพ่อเพชร


เวียนเทียนรอบพระธาตุ , ลอดใต้โบสถ์


 
วัดวังพระธาตุ (วัดท้าวแสนปม) 

       ภายในมีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์พระประธานทรงข้าวบิณฑ์ (ทรงดอกบัว) ศิลปะสุโขทัย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเห็นรูปทรงของเจดีย์ได้อย่างครบถ้วน เป็นเจดีย์ทรงดอกบัวที่นับว่าใหญ่ที่สุดในเมืองกำแพงเพชร

สักการะหลวงพ่อเพชร

       ภายในโบสถ์ ได้รับการต่อเติมจากใหม่จากชาวบ้าน มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเรียกขานกันว่า"หลวงพ่อเพชร" ใต้ฐานพระอุโบสถ ขุดลงไปทะลุไปทั้งสองด้าน ทำให้งดงาม ลมพัดผ่านเย็น เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนิยมทีนักท่องเที่ยวนิยมมาลอดใต้โบสถ์ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล

เมืองไตรตรึงษ์

       เป็นนครแห่งแรกของเมืองกำแพงเพชร นับว่ายิ่งใหญ่ และเกรียงไกรอย่างยิ่ง เมืองไตรตรึงษ์คู่กับเมืองเทพนคร ตั้งอยู่คนละฟากฝั่งลำน้ำปิง เมืองไตรตรึงษ์คือเมืองของนางอุษา เมืองเทพนคร คือเมืองของท้าวชินเสน หรือท้าวแสนปม  สักการะท้าวแสนปม รูปปั้นท้าวแสนปมหน้าเจดีย์วังพระธาตุ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของนครไตรตรึงษ์

รูปปั้นท้าวแสนปมหน้าเจดีย์วังพระธาตุ

      เป็นสัญลักษณ์สำคัญของนครไตรตรึงษ์ มีนิทานเล่ากันมาว่า  เจ้าเมืองไตรตรึงษ์ มีพระธิดาสิริโสภาองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่รักใคร่ดังดวงแก้วตาทรงพระนามว่า นางอุษา  ที่ใกล้เมืองไตรตรึงษ์นี้มีชายคนหนึ่งซึ่งร่างกายเต็มไป ด้วยปุ่มปม ชาวบ้านเรียกเขาว่า นายแสนปม มีอาชีพปลูกผักสวนครัวขายเลี้ยงตัว มะเขือที่เขาปลูกเอาไว้ต้นหนึ่งมีผลโตน่ากินเพราะ นายแสนปมถ่ายปัสสาวะรดเป็นประจำ อยู่มาวันหนึ่งเทวดาดลใจให้พระธิดานีกอยากเสวยมะเขือ พวกนางข้าหลวงจึงออกเสาะหาจนมาพบมะเขือในสวนของนายแสนปม ลูกใหญ่อวบจึงขอซื้อไปถวาย หลังจากพระราชธิดาเสวยมะเขือของนายแสนปมได้ไม่นานก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้น ท้าวไตรตรึงษ์รู้สึกอับอายขายหน้า 

    พระอินทร์ต้องแปลงเป็นลิงนำกลองวิเศษมามอบให้ กลองนี้อยากได้อะไรก็ตีเอาตามได้ดังสารพัดนึก นายแสนปมอธิษฐานให้ปุ่มปมตามตัวหายไปแล้วตีกลองวิเศษ ร่างก็กลับเป็นชายรูปงาม จึงตีกลองขอบ้านเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่ง ให้ชื่อ ว่า #เมืองเทพนคร และสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่า #ท้าวแสนปม ปกครองไพร่ฟ้าด้วยความสงบสุข และเชื่อกันว่าราชโอรสของท้าวแสนปม คือ #พระเจ้าอู่ทอง

- นั่งรถอีต๊อกชมเจดีย์ 7 ยอด ตามรอยเสด็จ ร.5 
- สักการะวัดท้ายเกาะ ,ชมต้นหว้า 400 ปี

#หมู่บ้านเพชรนิยม อ.คลองลาน 
- นั่งรถอีต๊อกชมวิวิถีปกาเกอะญอ
- ชมไร่กาแฟชนเผ่าปกาเกอะญอ
- เที่ยวชมถ้ำแสงเพชร

จังหวัดตาก 

    อดีตเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เมืองแห่งสายหมอก และแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เป็นที่ตั้งของเขื่อนภูมิพล ตากตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างเยื้องไปทางทิศตะวันตกของประเทศ มีเขตแดนติดกับประเทศพม่าบริเวณอำเภอแม่สอด

    ไฮไลท์ก่อนขึ้นดอย #ต้องเปลี่ยนมานั่งรถโฟว์วิล ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพราะเป็นทางขึ้นเขา ต้องนั่งรถท้องถิ่น ที่มีความชำนาญในการขับขึ้นเขา นำโดยกรมพัฒนาชุมชนนำสื่อมวลชนส่วนกลางไปสัมผัสมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของชนเผ่ามูเซอ ที่พัฒนาจนกลายเป็น หมู่บ้าน Otop เพื่อการท่องเที่ยว

    ก่อนขึ้นดอย เราแวะไปที่เขตอุทยานตากสินมหาราช ชมต้นสนสองใบ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกไว้ สวยงามมาก

ได้เวลาสูดโอโซนบนดอย รถค่อยๆขับขึ้นเขาไปยัง

หมู่บ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด

    ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวกะเหรี่ยงเคยอาศัยมาก่อน ชาวมูเซอเกือบทั้งหมู่บ้านทำมาหากินโดยปลูกและค้าฝิ่น ใช้ที่ดินจนหมดความสมบูรณ์ หรือที่เรียกว่าไร่เลื่อนลอย ผืนป่ามหาศาลจึงกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม เมื่อป่าถูกทำลาย แหล่งน้ำจึงแห้งแล้ง และดินเสื่อมสภาพ

    เมื่อเดือนมกราคม ปี 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร #ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดและทรงมีพระราชกระแสให้ปลูกพืชที่ทำรายได้ทดแทนฝิ่น #พร้อมกับตั้งตลาดมูเซอ เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านหันมาปลูกกาแฟผสมในพื้นที่ป่า นำไปสู่การดูแลรักษาป่า อีกทั้งยังปลูกผักหลากหลายชนิด เช่น ฟักแม้ว หรือมะระหวาน ซึ่งให้ผลผลิตตลอดปี สามารถเก็บขายและเป็นรายได้หลักให้กับชุมชน

    มีการจัดแสดง วิถีชีวิตปกากะญอ ต้อนรับนักท่องเที่ยว บ้านภูมิปัญญา แสดงการแปรรูปการทอผ้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าที่ระลึกและบ้านปากากะญอดั้งเดิมมีไว้เป็นที่พักโฮมสเตย์เพื่อรับรองนักท่องเที่ยว

จุดชมวิว ล้อ ฆ้อ คอ 

เห็นวิว 360 องศา ทะเลหมอกแสนสวยงาม ถือเป็น Landmark ใหม่ จุดเช็คอินที่แสนเก๋ไก๋

วัดถ้ำจุนโท 

     ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตอำเภอเมืองกับเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ห่างจากตัวเมืองตากราวๆ ๔๐ กิโลเมตร อยู่ด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

หมู่บ้านป่าไร่เหนือ..... จ.ตาก


ชุมชนเล็กๆ ที่ล้อมด้วยหุบเขา กลิ่นไอของชนเผ่า วัฒนธรรม ประเพณี ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น

ถ้ำซามูไร (คลังแสง) อ.แม่ระมาด


 

     เป็นที่สนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น  เป็นเส้นทางเดินทัพของกองทัพจักรพรรดิญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทหารญี่ปุ่นเคยใช้เดินทางมาตั้งค่ายพักแรมในถ้ำที่บ้านตีนธาตุ และต่อมามีคนพบเครื่องมือ-อุปกรณ์ ของข้าวเครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่นเก็บไว้ในถ้ำ  นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นแวะเวียนกันมาเที่ยวถ้ำนี้กันมาก

#มรดกโลกด้านวัฒนธรรมของชนเผ่า ที่มีกลิ่นไอของอัตตลักษณ์ท้องถิ่น ฟินได้ทุกอารมณ์ ไปแล้ว คุณจะรัก....

#กรมการพัฒนาชุมชน #ตาก  #กำแพงเพชร
#OtopVillage #หมู่บ้านOtopเพื่อการท่องเที่ยว 
#มรดกด้านวัฒนธรรม
#วัดวังพระธาตุ
#เมืองไตรตรึงษ์
#ท้าวแสนปม
#นวัตวิถีทั่วไทย #ตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่9
#เยือนมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
#Landmarkใหม่ @ ล้อ ฆ้อ คอจำนวนผู้ชม 90

ข่าวอื่นๆ ในหมวด TRAVEL

ห้ามพลาด!! งานใหญ่ “จังหวะแผ่นดิน ณ เมืองเพชรฯ Rhythm of the Earth Phetchaburi” วันที่ 7-8 เมษายนนี้ ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำเหนือ

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองช

อธิบดีกรมการค้าภายใน นำสื่อส่วนกลาง ล่องใต้ พัทลุง - สงขลา เยือนตลาดประชารัฐต้องชม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว หนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

กรมการค้าภายใน ดันเที่ยวตลาดประชารัฐต้องชม หนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก กรมการค้าภายใน กระทร

“อยุธยา” กระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปี จัดเทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายศานติ อรรถวรรณ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นปร