เชฟรอนรวมพลังทุกภาคส่วน ชวนคนเมือง ชม ชิม ช็อป สินค้าเกษตรอินทรีย์ ในงานสรุปผลโครงการ “ตามรอยพ่อของแผ่นดินฯ” ปี 6 และร่วมเฉลิมฉลองวันดินโลก

 

 

      บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ขอเชิญคนเมืองร่วมงานสรุปผลโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 6 เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการเดินตามรอยศาสตร์พระราชา และร่วมเฉลิมฉลองวันดินโลก

    โดยในงานจะได้พบกับนิทรรศการตัวอย่างความสำเร็จของบุคคลต้นแบบที่ลงมือทำตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมชมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการพึ่งพาตนเอง นอกจากนั้น ยังมีผลิตผลจากเครือข่ายเกษตรกรในโครงการกว่า 20 ร้านค้า มาให้ชิมและช็อปกันอย่างจุใจ อาทิ ข้าว ผักพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารแปรรูปและอาหารปรุงสดจากวัตถุดิบธรรมชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ฐานธรรมธุรกิจ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ฟรี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน และเว็บไซต์ www.ajourneyinspiredbytheking.org 

 จำนวนผู้ชม 115

ข่าวอื่นๆ ในหมวด BUSSINESS

GIT ปลื้มโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับส่วนภูมิภาคขยายตลาดสู่สากล

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT โชว์ความสำเร็จของโครงก

“I GEN POW” ร่วมกับ “ETA” เปิดเสวนาความคิดคนรุ่นใหม่

​​ Inspired Generation Power (I GEN POW) นำโดย “ทีธะรัช โยเฮือง” ร่วมกับ สมาคม