“บิ๊กอู๋”ร่วมกับภาคเอกชนบริจาคเงินสมทบกองทุน “รวมน้ำใจ ช่วยวาตภัยใต้”

 

     รมว.แรงงาน ร่วมกับภาคเอกชน บริจาคเงินสมทบกองทุน “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” จำนวน 2,150,000 บาท เพื่อร่วมสบทบทุนกับรัฐบาลนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน“ปาบึก” ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

     เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมกับภาคเอกชน เช่น นายจ้าง สถานประกอบการ โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อรวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบผ่านรายการ “รวมน้ำใจ ช่วยวาตภัยใต้”ทางสถานีโทรทัศน์ MCOTHD ช่อง 30 โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมสบทบทุนกับรัฐบาลนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน“ปาบึก”

     โอกาสเดียวกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และ รมว.แรงงาน ร่วมรับโทรศัพท์เพื่อรับมอบเงินบริจาคผ่านรายการ “รวมน้ำใจ ช่วยวาตภัยใต้” ทางสถานีโทรทัศน์ MCOTHD ช่อง 30 อีกด้วย

     ซึ่งการจัดงานดังกล่าวรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้ทุกภาคส่วนของรัฐบาลระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยปัญหาอุทกภัยทางภาคใต้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมดสิ้นไปโดยเร็ว โดยรัฐบาลได้จัดรายการ “รวมน้ำใจ ช่วยวาตภัยใต้”ขึ้นในวันนี้ (7 ม.ค.62) เวลา 20.20 - 22.00 น. ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”ผ่าน“กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี”บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067- 0 - 06895 - 0 โดยกองทุนเงินฯ จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้ต่อไปจำนวนผู้ชม 246

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

สสว. จัดประชุมหาข้อสรุปผลักดันนโยบาย ส่งเสริม SME อาเซียนเข้าสู่ระบบ ต่อเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุม Policy Dialogue on

SACICT ร่วมสืบสานต่อยอดงานเบญจรงค์ไทย จัดแสดงโชว์ผลงานเบญจรงค์ สู่นิยามใหม่ 10 Collections ภายใต้โครงการ SACICT Signature Collection 2019

“เครื่องเบญจรงค์” เป็นงานศิลปหัตถกรรมไทยที่สะท้อนสัญลักษณ์ของความมั่งมีทางสังคม มาช้านา

สสปน. จับมือ 5 ภาคีไมซ์แสดงศักยภาพ MICE Pavilion กระตุ้นตลาดไมซ์ ในงาน HR TECH 2019

สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. โดยฝ่ายส่งเสริมตลาดใน ประเทศ