จัดยิ่งใหญ่ " 47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา” วันที่ 12-13 ม.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

วันที่ 7 ม.ค.2562  ที่ห้องแถลงข่าว อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

     สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับ กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 “ และนิทรรศการ ภายใต้ชื่องาน " 47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา” ในวันที่ 12-13 ม.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม

     โดยมี พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 องสรภาณอนัมพจน์ (ดร.พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 14 หลวงจีนสังฆรักษ์สัญชัย เสี่ยซัง ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 13 พระมหาวิจิตร กลยาณจิตโต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 และนายนายสิทธา มูลหงษ์  ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าว

บวชเรียน ฟรี! ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

    พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่ม ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ กลุ่ม 10 กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานดังกล่าวในส่วนกลางที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม และจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสามารถของนักเรียน ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะด้านวิชาชีพที่คนทั่วไปอาจจะยังไม่ได้รับรู้เท่าที่ควร ทั้งนี้ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ เป็นการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้กับเด็กผู้ชายที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ามาบวชเรียนฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเมื่อจบการศึกษาระดับม.6 แล้วยังสามารถนำวุฒิการศึกษาไปสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ด้วย

   “โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาจากครอบครัวชาวชนบทที่ยากจน ได้มีโอกาสเข้ามาบวชเรียน เป็นการช่วยเหลือสังคม และช่วยเหลือรัฐบาลให้ปัญหาสังคมลดน้อยลง ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็น อยากให้มีการช่วยเหลือมากกว่านี้เพราะสามเณรนักเรียนต้องเรียนทั้งธรรมะและวิชาสามัญจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนมากกว่านักเรียนทั่วไป” พระครูสุวรรณสรานุกิจ กล่าว

     นายสิทธา มูลหงษ์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา พศ. กล่าวว่า งานจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งนี้ ประชาชนผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานจะได้เห็นความสามารถของนักเรียนร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่ามีความสามารถในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ และงานฝีมือทักษะต่างๆ ที่มิได้มุ่งสอนแต่นักธรรม บาลี หรือหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังได้สอนด้านทักษะวิชาชีพอีกมากมาย ผลงานจะปรากฏผ่านงานแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้

องสรภาณอนัมพจน์, ดร.
เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง  จ.นครปฐม

     การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมระดับประเทศ จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 10 แล้ว โดยหมุนเวียนไปจัดในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ แต่ในปี้นี้ครบ 47 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นวาระพิเศษ จึงได้มาจัดที่ส่วนกลาง คือที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

     ในงานจะพบกับการกิจกรรมแข่งขันทั้งสิ้นถึง 51 รายการ มีทั้งการจัดการแข่งขันวิชาการที่เป็นความรู้ และเรื่องของทักษะ ช่างฝีมือ นวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย”
ปัจจุบันมีร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ ทั่วประเทศกว่า 400 แห่ง มีสามเณรนักเรียนรวมกว่า 30,000 รูป มีบุคลากรกว่า 6,000 รูป/คน

สามเณรนักเรียน รร.พระปริยัติธรรม วัดยานนาว ได้มาแสดงการพูด ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 

สามเณรที่เรียน รร.พระปริยัติธรรม ได้มาแสดง การพูดภาษาจีนกลางได้อย่างคล่องแคล่ว
 
    การจัดงานครั้งยิ่งใหญ่นี้ เป็นโอกาสดีที่ครูจากร.ร.พระปริยัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศ จะได้มาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้กันและกัน หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวคืองานงานแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางความคิดที่ต่อยอด นับเป็นการเปิดโลกทัศน์สร้างสรรค์ที่สวยงามท่ามกลางภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงที่ต้องเรียนรู้ให้เท่าทัน
 

   ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ คุณพ่อ คุณแม่ พาบุตรหลาน มาร่วมสัมผัสงานที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาระดับประเทศชาติ ที่ให้ความรู้ด้านทักษะ หลักธรรม  เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไป ในงาน " 47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา” ในวันที่ 12-13 ม.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม

   ผู้ปกครองที่จะสนใจให้บุตรหลานมาบวชเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 02-4417950

 


จำนวนผู้ชม 358

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

สสว. จัดประชุมหาข้อสรุปผลักดันนโยบาย ส่งเสริม SME อาเซียนเข้าสู่ระบบ ต่อเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุม Policy Dialogue on

SACICT ร่วมสืบสานต่อยอดงานเบญจรงค์ไทย จัดแสดงโชว์ผลงานเบญจรงค์ สู่นิยามใหม่ 10 Collections ภายใต้โครงการ SACICT Signature Collection 2019

“เครื่องเบญจรงค์” เป็นงานศิลปหัตถกรรมไทยที่สะท้อนสัญลักษณ์ของความมั่งมีทางสังคม มาช้านา

สสปน. จับมือ 5 ภาคีไมซ์แสดงศักยภาพ MICE Pavilion กระตุ้นตลาดไมซ์ ในงาน HR TECH 2019

สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. โดยฝ่ายส่งเสริมตลาดใน ประเทศ