กราบขอพร พระแม่กวนอิมปางเสวยสุข ๑ เดียวในไทย พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าองค์ใหญ่ที่สุดในไทย และศาลพญามังกรเขียว ที่ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม

  กราบขอพร  พระแม่กวนอิมปางเสวยสุข ๑ เดียวในไทย พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าองค์ใหญ่ที่สุดในไทย และศาลพญามังกรเขียว ที่  วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (興盛寺) เฮงเส็งยี่ (CHÙA HƯNG THẠNH) ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐม วัดแห่งนี้แต่เดิมมานั้นเป็นโรงเจหลังเก่า ชื่อว่า เฮงเส็งตั๊ว หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามโรงเจบางม่วง เป็นโรงเจที่เก่าแก่คู่กับแม่นํ้าท่าจีนมาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปี 

องสรภาณอนัมพจน์ มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ ใน วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ท่านได้แลเห็นความทุกข์ของผู้คนที่เกิดจากความเจ็บป่วย ขาดที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยว ท่านจึงได้มีปณิธานในการหล่อพ่อยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าขึ้น ซึ่งเป็นพระยูไลที่หล่อด้วยเนื้อเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนให้ชาวพุทธได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีผู้คนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมากราบไหว้ขอพรตลอดมา 
พระยูไลไภษัชฯ พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ ได้หล่อขึ้นตามตำราพระพุทธศาสนามหายาน ไหว้หลวงพ่อทันใจ ไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์ทั้งสองยาม คือ สุริยันโพธิสัตว์ จันทราโพธิสัตว์ พระแม่กวนอิมปางนอน (ปางไสยาสน์) หมดทุกข์หมดโศก ขอพรเทพเจ้าประจำราศีปีเกิด เทพเจ้าขุนพลทั้ง ๑๒ องค์ อธิษฐานจิตต่อแมนดาล่าทราย มณฑลศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นตามแบบพระสงฆ์ลามะ ขอพรหมอเทวดาฮั่วท้อเชียงซือ เทพเจ้าโชคลาภทั้ง ๕ องค์ โหงวโห่วไฉ่ซิ่ง เทพเจ้าโชคลาภไช่ฉิ่งเอี๊ยะ มีที่เคารพกราบไหว้ของชาวบ้านคือ ศาลเจ้าที่กํ้าเทียนไต่ตีและศาลพญามังกรเขียว เจ้าแห่งมหาสมุทร วัดธรรมปัญญารามบางม่วงนำพระบารมีพระพุทธเจ้าหมอช่วยปัดเป่าโรคกาย - จิต
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต หรือ “พระพุทธเจ้าหมอ” หรือ “หมอของกายและวิญญาณ”พระไภษัชยคุรุตถาคต พระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้า หรือพระมหาไภษัชยราชพุทธเจ้าเป็นที่นิยมนับถือในหมู่ชาวจีน ในความเชื่อของชาวจีน รูปของพระองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิ มีรัตนเจดีย์วางบนพระหัตถ์ 
สร้างพระประธานพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า หล่อด้วยเนื้อเงินยวง องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่พุทธศาสนิกชนในยามเจ็บป่วย ทั้งทางกายและทางใจ ตามพุทธคติของพระพุทธศาสนามหายาน
  วัดแห่งนี้ยังสร้างมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น โดยเฉพาะพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า ผู้เปรียบเสมือนจอมแห่งแพทย์ ที่ชาวไทยและต่างชาติพากัน นำสมุนไพร ใบยา ผักและผลไม้ มากราบไหว้ขอพร จากพระยูไลเนื้อเงินองค์ใหญ่ ก็ยังมีพระแม่กวนอิมปางเสวยสุข ที่ถือได้ว่า ๑ เดียวในไทย ยิ่งใหญ่ในโลก พระพักตร์ทองคำ และส่วนองค์มีความยาวถึง ๒๑ เมตรเลยทีเดียว ใครมานครปฐมอย่าลืมแวะมาไหว้ขอพรกันนะ
พระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข
พระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข
หล่อด้วยทองเหลือง ยาว 21 เมตร สูงจากฐาน 12 เมตรด้วยทองเหลือง ยาว 21 เมตร พระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข
ระฆังทองสำริดโพธิจิตมิตรภาพไทย-เวียดนาม
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง โทร. 085-177-9169, 085-303-6788, 063-464-0767
https://www.mahayan.com/index.php


จำนวนผู้ชม 77

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

หลงเสน่ห์ "ตลาดประชารัฐต้องชม" คนทั้งโลกต้องมา "ตลาดเที่ยวได้ สไตล์ไทยๆ" กับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ตลาด...ศูนย์รวมความอร่อย หลากหลายรสชาติทั้งคาวหวาน สมานความสุขที่ได้ชม ชิม ช้อป และก็แชะ เช็คอิน

วช. เตรียมยกทัพงานวิจัยโชว์ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Th