จังหวัดกำแพงเพชรชวนเที่ยวงานประเพณี นบพระ - เล่นเพลง สีสันนครชากังราว เมืองแห่งอารยธรรมมรดกโลก ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) วันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2562

 

      จังหวัดกำแพงเพชร และ ททท.สุโขทัย (ดูแลกำแพงเพชร) ขอเชิญเที่ยว งานประเพณี นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 18-27  กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

 

      นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสประเพณีทียิ่งใหญ่ นบพระ - เล่นเพลง ที่กำแพงเพชร เพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าลิไท คำว่า  “นบ” เป็นคำโบราณ แปลว่า ไหว้ ดังนั้น การนบพระจึง หมายความว่า “ไหว้พระ” สำหรับคำว่า เล่นเพลง คือ การละเล่นสนุกสนานพื้นบ้าน โดยมีการร้องเพลงพื้นบ้าน มีชาย หญิงร่วมร้องและร่ายรำเป็นที่สนุกภายหลังจากได้ทำบุญทำกุศลแล้ว

     ในหลักศิลาได้จารึกไว้อีกว่า ในสมัยแผ่นดินพระเจ้าลิไท หรือพระเจ้าทรงธรรมแห่งสุโขทัย เป็นยุคสมัยที่พุทธศาสนาเฟื่องฟู รุ่งเรืองเป็นอย่างมาก พระศาสนาได้เผยแพร่ไปทั่วสารทิศ มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา มาบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุเจดียาราม จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกไว้ที่ด้านหลังองค์เจดีย์ด้วย 

     ปีนี้พระธาตุเจดีย์มีอายุครบ 662 ปี จึงได้จัดนางรำ 662 คนตามอายุพระธาตุ รำพุทธบูชา เพื่อร่วมเฉลิมฉลององค์พระธาตุ

ไฮไลท์ในงาน

จะมีพิธีเวียนเทียน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา 

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ มีการแสดงแสง สี เสียง  เรื่อง น้ำเพียงฟ้า กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก

     นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูทสินค้า OTOP  สินค้าอัตตลักษณ์ท้องถิ่น Otop Village จำลองหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว 6 ชนเผ่า ชนเผ่าเมี่ยน  ปกาเกอะญอ  ม้ง  ไทดำ ลาวซ่ง และ ไทพวน แถมลิ้มลอง อาหารถิ่นแสนอร่อย ชิมเพลิน เดินช้อป เซลฟี่กับจุดเช็คอินเก๋ๆ อิ่มบุญ อิ่มใจ ในงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 จัดโดย จังหวัดกำแพงเพชร

    งานประเพณี นบพระ – เล่นเพลง เป็นงานที่พลิกฟื้นประเพณีท้องถิ่นให้กลับมามีชีวิตชีวาและสร้างสีสันให้กับนครชากังราว เมืองแห่งอารยธรรมมรดกโลก งานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง โดยปกติจะจัดขึ้นตรงกับวันมาฆบูชา ซึ่งในปี 2562 นี้ ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

      จังหวัดกำแพงเพชรจึงได้กำหนดจัดงานฯขึ้นในระหว่าง วันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 10 วัน 10 คืน ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ทุกท่านจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย ทั้งกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม กิจกรรมทางการท่องเที่ยว และการเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่อย่างหลากหลาย เพื่อเปิดเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

     ทางด้าน นายอภิวัฒน์  ทับทิมโต ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย (ดูแลกำแพงเพชร)  กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

     ซึ่งปีนี้มี กิจกรรมสำคัญเช่นพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช  กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 06.30 น. ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเพื่อบวงสรวงอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ ที่ทรงปกปักษ์แว่นแคว้นต่างๆในสยามประเทศ ให้ธำรงอยู่ตราบจนถึงปัจจุบัน

      กิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม เพื่อสืบสานงานประเพณี การทำบุญตักบาตร (ช่วงเช้า) และเวียนเทียน (ช่วงค่ำ) ในวันมาฆบูชา    ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต เพื่อสืบทอดและธำรงพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย และความสำคัญของวันมาฆปุรณมี

     ขบวนแห่นบพระ พระยาลิไทย พร้อมเจ้าเมืองต่างๆ  กำหนดจัดในวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (เริ่มขบวนบริเวณที่ทำการไปรษณีย์ ผ่านวงเวียนต้นโพธิ์ ข้ามสะพานแม่น้ำปิงไปยังวัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง)) โดยขบวนแห่เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่ พระยาลิไทย ได้นำพระมเหสี เจ้าเมือง ข้าราชบริพาร และไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน เดินทางไปนบพระธาตุ และสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ สำหรับขบวนแห่จะประกอบไปด้วย ขบวนช้าง ม้า เสลี่ยงคานหาม พระยาลิไทย พระมเหสี และเจ้าเมืองต่างๆในอดีต จัดขบวนแถวยิ่งใหญ่ตระการตา

     พิธีเปิด และ การรำพุทธบูชา  ชมพิธีเปิดงานในวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 17.45 น. ณ วัดพระบรมธาตุ    (พระอารามหลวง) ต.นครชุม ร่วมชมการรำพระพุทธบูชา จากผู้จิตศรัทธาชาวกำแพงเพชร และนักท่องเที่ยว รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อเฉลิมฉลององค์พระบรมธาตุเจดีย์ อายุครบ 662 ปี โดยผู้รำจะแต่งกายด้วยชุดนุ่งขาวห่มขาว ทัดดอกไม้สีขาว สวมสไบสีเหลืองประดับเข็มที่ระลึกงานประเพณีฯ

     การแสดง แสง สี เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร ซึ่งกำหนดจัดแสดงจำนวน 2 วัน ในวันที่ 23 และ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  เพื่อรับชมเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองกำแพงเพชร ตั้งแต่ยุคก่อตั้ง สู่ยุครุ่งเรือง ผ่านการแสดงแสง เสียง ที่มีฉากหลังเป็นโบราณสถานอันสวยงามซึมซับมนต์ขลังของอดีตกาล

      นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่ กิจกรรมการแสดงและการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการหมู่บ้านวัฒนธรรม จาก 11 อำเภอ และหมู่บ้านชาติพันธุ์ชนเผ่ากะเหรี่ยง(ปกาเกอะญอ), กิจกรรมรถนำเที่ยว, ชิม-ช็อปอาหารพื้นบ้านและสินค้าพื้นเมือง ทั้ง สินค้า OTOP และ สินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและร่วมลุ้นโชค ลุ้นรางวัล สนุกสนานกับกิจกรรมสลากกาชาดและมัจฉากาชาด  

 กำหนดการพิธีเปิด และกิจกรรมสำคัญ
งานประเพณี “นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 18 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

      

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

1. พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช
    ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
เวลา 06.30 น.  - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
เวลา 07.09 น.  - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
   - พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช (ตามลำดับขั้นตอนพิธีพราหมณ์)
การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีขาว

2. พิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2562 
    ณ เวทีร้านกาชาด หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
เวลา 16.30 น.  - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ร้านมัจฉากาชาด
เวลา 17.00 น.  - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
    - ประธานประกอบพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2562
การแต่งกาย :  คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด ชุดกาชาดแขนสั้น
ผู้ร่วมงาน เสื้อสีฟ้าจังหวัด 

3. พิธีเปิดงาน otop to the tourist and festival เปิดชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี และ
    หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร 

    ณ เวทีกิจกรรม ลานโพธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
เวลา 18.00 น.  - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ เวทีกิจกรรม ลานโพธิ์
เวลา 19.00 น.  - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
    - ประธานประกอบพิธีเปิด
การแต่งกาย :  เสื้อสีฟ้าจังหวัด 

**********************

วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

1. พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา  (ตักบาตรอาหารคาว-หวาน)
    ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม 
เวลา 07.00 น.  - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม
เวลา 07.39 น.  - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
    - ประธานและผู้ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา (ตามลำดับขั้นตอนพิธีสงฆ์)
การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีขาว


 2. ขบวนแห่นบพระ พิธีเปิดงาน การรำพุทธบูชา และการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา                                                                                                                     ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม
ขบวนแห่นบพระ
เวลา 16.00 น.  - ขบวนแห่นบพระเคลื่อนจากบริเวณธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร (วงเวียนต้นโพธิ์) 
      ข้ามสะพานแม่น้ำปิง ไปยัง วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม 
เวลา 16.30 น.  - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธีเปิด ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม
เวลา 17.00 น.  - ขบวนแห่นบพระฯ มาถึงบริเวณพิธีเปิด 
  - พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ประธานในพิธี) และเจ้าเมือง นั่งประจำที่ พักผ่อนอิริยาบถ                                                                                                                      - ขบวนเคลื่อนผ่านบริเวณพิธีเปิด ครบแล้ว ผู้แสดงประจำตำแหน่งที่กำหนด
  - พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ประธานในพิธี) และเจ้าเมือง ประกอบพิธีสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ (พิธีรดน้ำนม)

พิธีเปิดงาน 
เวลา 17.45 น. 
    - รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (นายไพโรจน์  แก้วแดง)
      ผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวรายงาน 
     - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 
      ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวเปิดงาน และประกอบพิธีเปิดงาน  (ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง) 
     - ชมการแสดงพิธีเปิดงานประเพณีฯ “ระบำชากังราว พุทธบูชา นบพระบรมธาตุ”      
   - พิธีกร เชิญประธานในพิธี และผู้มีเกียรติ จำนวน 10 ท่าน
      จุดธูปเทียนบูชาพระบรมธาตุ (พร้อมกัน)
      - พิธีกรสงฆ์ อาราธนาศีล 
      - พระสงฆ์ให้ศีล 
      - ประธานในพิธีกล่าวคำบูชาพระบรมธาตุ
      - พิธีกรสงฆ์ กล่าวคำนำถวายพนมเบี้ย
      - ประธานในพิธี คณะข้าราชการผู้ใหญ่ ถวายพนมเบี้ย 
      - พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานและผู้มีเกียรติกรวดน้ำรับพร 
 
การรำพุทธบูชา
เวลา 18.19 น.  - รำพุทธบูชา
      - ประธานในพิธี, ผู้มีเกียรติ, ผู้ร่วมงาน รับชมการรำพุทธบูชา
  - เมื่อเสร็จการรำพุทธบูชา ให้ผู้รำยืนประจำ ณ จุดเดิม เพื่อร่วมเวียนเทียนต่อไป

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
เวลา 18.49 น.  - พระราชวชิรเมธี 
      รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร / เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
  กล่าวนำบูชาดอกไม้ธูปเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 
      - ประธานในพิธี, ข้าราชการผู้ใหญ่, ผู้มีเกียรติ, ผู้รำ, ประชาชน
      ตั้งแถวเวียนเทียน / เวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ จำนวน 3 รอบ
- เสร็จพิธีเปิดงาน
การแต่งกาย : ชุดไทยย้อนยุค หรือ เสื้อลายดอก

**********************

วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

1. พิธีเปิด  และการแสดงแสง – สี – เสียง (รอบที่ 1)
    เรื่อง น้ำเพียงฟ้า กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
    ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
เวลา 18.30 น.  - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
เวลา 19.00 น.  - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
   - ผู้แทนคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง แสดง – สี – เสียง กล่าวรายงาน
   - ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และประกอบพิธีเปิด
- เสร็จพิธี
   - ร่วมชมการแสดง แสดง – สี – เสียง
การแต่งกาย : เสื้อสีฟ้าจังหวัด

**********************

วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

1. การแสดงแสง – สี – เสียง (รอบที่ 2) 
    เรื่อง น้ำเพียงฟ้า กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
    ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
เวลา 18.30 น.  - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
เวลา 19.00 น.  - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
   - ผู้แทนคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง แสดง – สี – เสียง กล่าวรายงาน
   - ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และประกอบพิธีเปิด
  - ร่วมชมการแสดง แสดง – สี – เสียง
     การแต่งกาย : เสื้อลายดอก
******************************

    นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-705005-7 และ ททท. สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 055-616228-9 จำนวนผู้ชม 1827

ข่าวอื่นๆ ในหมวด TRAVEL

อพท.เตรียมแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารภาคตะวันตกดึง 5 ชุมชน 1 เครือข่าย ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นต่อยอดสู่เมนูใหม่-

อพท.นำศักยภาพวัตถุดิบท้องถิ่นรังสรรค์เมนูอาหารใหม่พร้อมเสิร์ฟนักท่องเที่ยวหลังจบโควิด-19 นำร่อง

Amazing Distancing @Hotel กับแพ็คเกจสุดพิเศษตอบรับ Work From Home

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือกับสมาคมโรงแรมไทย, สมาคมหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมท่อง

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส บ.มัณดาวีต์ ทัวร์ ประกาศยืนหนึ่ง ดูแลผู้บริโภคเต็มที่ ไม่เทไม่ทิ้ง ช่วยเศรษฐกิจไทยโตอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ปธ.กรรมการบริหาร บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมัณดาวีต์ ก