Sompo Japan Welfare Foundation มอบเงินสนับสนุน ”มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ”

   

           มร. ฮิเดกิ โอคาบายาชิ กรรมการผู้จัดการ Sompo Japan Nipponkoa Welfare Foundation ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้กับ “มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ” ณ ตลาดเอื้ออาทร ศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นตลาดที่ได้มีการปรับปรุงและจัดทำทางลาด เพื่อให้คนพิการสามารถมาใช้บริการได้อย่างสะดวก รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ให้เหมาะกับการใช้รถเข็นสำหรับคนพิการ โดยมีผู้แทนจากบมจ. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย )ตัวแทนจาก Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) ตัวแทนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) เข้าร่วมในการบริจาคและเยี่ยมชมตลาดในครั้งนี้ด้วย

 

 จำนวนผู้ชม 893

ข่าวอื่นๆ ในหมวด CSR - AGRICULTURE

"กลุ่มเพื่อนเจ้าสัว เชียงใหม่ 63" มอบชุดกล้องวงจรปิด CCTV ให้กับด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่

ภาคเอกชน "กลุ่มเพื่อนเจ้าสัว เชียงใหม่ 63" โดยการนำของ นายกิตติศักดิ์ ประอินทร์, นายพฤฒ

สถาบันบำราศนราดูร รับมอบยาน้ำฮั่วเซียงฯ รักษา COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน การเตรียมความพ