ททท.จับมือ Alipay ดึงนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพเข้าไทย

 

        นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI : Letter of Intent) ระหว่าง ททท. กับ บริษัท Alipay (Hangzhou) Information Technology จำกัด เพื่อดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพจากจีน พร้อมประสานความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจีนผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคาร ททท.

     นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัท Alipay (Hangzhou) Information Technology จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ด้านธุรกิจการเงินรายใหญ่ระดับโลก และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ทั้งนี้ เป้าหมายของการลงนามความร่วมมือในรูปแบบหนังสือแสดงเจตจำนง ระหว่าง ททท. และบริษัท Alipay (Hangzhou) Information Technology จำกัด ในวันนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานที่ใกล้ชิดระหว่างสองหน่วยงาน อันจะนำไปสู่แนวทางในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย ให้ได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับพันธมิตรที่เข้มแข็งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

     บริษัท Alipay (Hangzhou) Information Technology จำกัด ในเครือ Ant Financial เป็นบริษัทด้านธุรกิจการเงินรายใหญ่ระดับโลกที่มีบริการ Online Payment Platform ครบวงจร โดยมีสมาชิกผู้ใช้ในเครือมากกว่า 900 ล้านคน และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ในครั้งนี้ จะเป็นการประสานความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานเพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยสู่กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวจีนศักยภาพสูงให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเงินในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

    ทั้งนี้ ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจีนมาเยือนประเทศไทยประมาณ 10,552,000 คน (+7.2%) คิดเป็นรายได้ 586,471 ล้านบาท (+12.6%) คาดว่าจากความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้จากการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนในปี 2562 ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอนจำนวนผู้ชม 387

ข่าวอื่นๆ ในหมวด TRAVEL

ททท. นำร่องกิจกรรม เปิดตัวโครงการ " Make My Day "เที่ยวเมืองรองภาคกลาง สัมผัส อันซีน...ลพบุรี สุดประทับใจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคกลาง เชิญชวนท

Thailand Friendly Design Expo 2019 พิธีลงนามความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อการรวมพลังขับเคลื่อนและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลก

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน จัดงานให

เปิดลายแทง "ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย” อุดรธานี เมืองแห่งศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับแอปพลิเคชั่น TikTok จัดกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์ส่งเสริมสิ