ททท. เอาใจ FIT สร้างสรรค์ “Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ”

 

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโครงการ “Green ALa Carte :  เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ” ที่มุ่งเน้นตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง (FIT) และเริ่มมีความตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน  

     นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ดำเนินโครงการ Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สินค้าและทางเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบ Green Tourism ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) พร้อมทั้งปรับรูปแบบการนำเสนอให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) โดยมุ่งเป้าที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง (FIT : Free Individual Traveler) และนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

     สำหรับโครงการ “Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ” เป็นการนำเสนอกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในรูปแบบคล้ายเมนูอาหารตามสั่ง ให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเองได้ตามความชอบ ความสะดวก ตามความเหมาะสมของเวลา โดยเน้นกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาครึ่ง – 1 วัน หรือมีเวลามากกว่านั้น และผสมผสานกับแนวคิด 7 Greens (Green Heart  Green Logistics  Green Activity  Green Attraction Green Community Green Service และ Green Plus)  เพื่อแบ่งระดับความเข้มข้นของกิจกรรม  นักท่องเที่ยวจะได้รสสัมผัสของการออกไปลิ้มลองประสบการณ์ความสนุกจากกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย อิ่มสุขจากการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจากคนท้องถิ่น ซึมซับและอนุรักษ์อย่างเข้าใจในสมดุลแห่งการพึ่งพาระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ก่อให้เกิดการท่องเที่ยว  แบบมีจิตสำนึก ใส่ใจ และรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงเป็นที่มาของเมนูท่องเที่ยวสีเขียวพร้อมส่งมอบคุณค่า “สนุก สุข สมดุล เมนูชวนเที่ยวไทย เปิดประสบการณ์หลากหลาย ผ่อนคลาย ใส่ใจธรรมชาติ”  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในแต่ละวัน ผ่านเมนู Green A La Carte จำนวน 25 เมนู มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า 150 แหล่ง  และโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการ 38 แห่ง  คัดสรรจากองค์ประกอบแนวคิด 7 Greens พร้อมทั้งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดหลักและจังหวัดรองที่มีความพร้อมของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 14 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม  ชลบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี พังงา และภูเก็ต  
 

    ทั้งนี้ ททท. ได้จัดทำโครงการดังกล่าว จากการร่วมรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านการเข้าร่วมกระบวนการทดสอบสินค้า ประสานความร่วมมือกับโรงแรมพันธมิตร ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดเลือก เสนอแนะแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และอนาคต  ซึ่งช่วยนำไปสู่การต่อยอดเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ สนับสนุนการเติบโตทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและสมดุล ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค ก่อเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน และธุรกิจท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
 
นักท่องเที่ยวที่สนใจออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ไม่เหมือนใครกับเมนู  Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ  สามารถค้นหาข้อมูลและรายละเอียด ได้ที่ https:7greens.tourismthailand.org/greenalacarte  จำนวนผู้ชม 176

ข่าวอื่นๆ ในหมวด TRAVEL

ททท. เอาใจ FIT สร้างสรรค์ “Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโครงการ &ldqu

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “ปลาเด็ด เจ็ดย่านน้ำ” ปลุกกระแสกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคอีสาน ในช่วง ‘กรีน ซีซัน’

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ “ปลาเด็ด เจ็ดย่านน้ำ” จัดดีลส่วนลดร้านอาหาร

คึกคัก !! True World Travel จัด Grand Opening JEJU ไฟล์ทปฐมฤกษ์ JEJU AIR

GRAND OPENING JEJU, ทรู เวิลด์ ทราเวล Romatic in Jeju เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษ