บ.เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จับมือเภสัชฯ จุฬาฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตอบโจทย์ผู้บริโภค


     บริษัท เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จำกัด จับมือ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ"การพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร" มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.00

   นายแพทย์สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท  เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ "การพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 9 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จำกัด ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทบาทหลักในการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ เครื่องมือและบุคลากร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพชั้นสูง และบริษัท เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จำกัด มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการทางการตลาดจำนวนผู้ชม 113

ข่าวอื่นๆ ในหมวด BUSSINESS

พีพี ไอส์แลนด์ บีช รีสอร์ท จัดโปรฯ สุดคุ้ม ต้อนรับทะเลสวย ฟ้าใส แห่งเดือนกันยายน!

พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท(Phi Phi Island Village Beach Resort)รีสอร์ทแสนสวยบนเกาะพีพีกลา

วช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร จัดระดมสอง สะท้อนความคิด นโยบายสิ่งแวดล้อมเมือง ผ่านงานวิจัย เพื่อส่งต่อ (ว่าที่) ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาเกิดขึ้นมานาน ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญาต้องใช