บ.เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จับมือเภสัชฯ จุฬาฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตอบโจทย์ผู้บริโภค


     บริษัท เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จำกัด จับมือ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ"การพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร" มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.00

   นายแพทย์สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท  เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ "การพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 9 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จำกัด ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทบาทหลักในการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ เครื่องมือและบุคลากร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพชั้นสูง และบริษัท เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จำกัด มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการทางการตลาดจำนวนผู้ชม 315

ข่าวอื่นๆ ในหมวด BUSSINESS

โรงพยาบาลธนบุรี บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ลดเสี่ยงโควิด-19

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลธนบ

ออมสิน Kick Off Soft Loan ปล่อยกู้ 1 หมื่นล้านบาท หนุนผู้ประกอบการรับมือโควิด-19

บ่ายวันนี้ 27 มีนาคม 63 ออมสิน Kick Off Soft Loan ปล่อยกู้ 1 หมื่นล้านบาท จับมือ ททท - สภาอุตสา