ททท. จัดโครงการ “กรุงเทพ-มาหา-นคร” ชวนคนกรุงมุ่งเมืองคอน มาหา “นคร” แห่งความสุข

 

    ททท.ชวนคนเมืองหนีความวุ่นวาย ออกเดินทางไปผ่อนคลายในนครแห่งความสุข  กับกิจกรรมการส่งเสริมท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “กรุงเทพ-มาหา-นคร” หนุนเมืองรอง น่าลอง น่ารัก ปักหมุด “นครศรีธรรมราช” โชว์โอโซนเด่นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ให้เวลาเดินช้าลงด้วยหลายหลายแง่มุมที่หลายคนยังไม่รู้  ชูชุมชนเข้มแข็ง กระจายรายได้สู่เมืองรอง หนุนการท่องเที่ยวในประเทศเติบโตต่อเนื่อง

    นายวิรัตน์ รักษ์พันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ชื่อว่า “นครสองธรรม” ประกอบด้วย ธรรมะ และ ธรรมชาติ จึงเป็น “นครแห่งความสุข” ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง มีโบราณสถานสำคัญที่ทุกคนรู้จักกันดี คือ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร”  นอกจากนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีเสน่ห์ที่น่าสนใจอีกมากในทุกอำเภอ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทั้งภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร และ ทะเล รวมถึงวิถีและวัฒนธรรมที่ร่ำรวยด้วยมรดกศิลป์ ทั้งการเล่นหนังตะลุง รำมโนราห์ เครื่องถม เครื่องเงิน ผ้ายก งานจักสานย่านลิเภา ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีที่มีชื่อเสียง เช่น การแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นต้น

     กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการ “กรุงเทพ-มาหา-นคร” จะช่วยสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ผู้ที่ยังไม่เคยมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกรุงเทพที่ต้องการพักผ่อน หลีกหนีจากความวุ่นวาย และมลภาวะต่างๆในเมืองกรุง ได้มีโอกาสสัมผัสความสุขในแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่ายังมีเสน่ห์ของการท่องเที่ยวอีกมากมายรอให้ไปสัมผัส รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมการกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่างๆ จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาค เดินทางมาสัมผัสความสุขในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เหมาะกับการพักผ่อน เพื่อสัมผัสถึงประโยคที่ว่า “เวลาเดินช้าลง” โดยทางเจ้าบ้านพร้อมต้อนรับด้วยความยินดี

    นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสามารถกระจายรายได้ไปถึงท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ททท. จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชน เพื่อสร้างการกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการเติบโตที่สมดุล ขานรับยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ในช่วงปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจและเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ในปี 2561 นักท่องเที่ยวไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 114.82 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้น 3.93% โดยสำรวจพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ เป็นนักท่องเที่ยวที่มีที่พำนักในกรุงเทพและปริมณฑล ททท. จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้โครงการ “กรุงเทพ-มาหา-นคร” เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นนักท่องเที่ยวในกรุงเทพและปริมณฑลไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดมีความโดดเด่นทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม   โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นอย่าง “บ้านคีรีวง” ซึ่งเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 1 ของประเทศ รวมทั้งจุดท่องเที่ยวต่างๆ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเมืองหลวงซึ่งเต็มไปด้วยความรีบเร่ง ได้สัมผัสมิติของการท่องเที่ยวอย่างผ่อนคลาย ในแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุข ทั้งจากธรรมะ และ ธรรมชาติ

    กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “กรุงเทพ-มาหา-นคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้รู้จักและให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งรายได้ การสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  

    นายสุชาติ ชายมัน ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,972,748 คน เติบโต 7% จากปีก่อนหน้า มีรายได้ 17,135 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นหนึ่งในปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน โดยปัจจุบัน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีศักยภาพและความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานอันงดงาม พร้อมด้วยวิถีชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามและเงียบสงบ รวมทั้งอาหารการกินอันอุดมสมบูรณ์

    นักท่องเที่ยวที่หลงใหลในความเงียบสงบ ความมีเสน่ห์น่าหลงใหล จะได้พบกับหลากหลายแง่มุมของการท่องเที่ยวในนครแห่งความสุข อาทิ “หมู่บ้านคีรีวง” อ.ลานสกา ซึ่งมีอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทย “หาดในเพลา” อ.ขนอม ซึ่งเป็นชายหาดที่ยังคงความสงบและเป็นธรรมชาติ “ทะเลหมอกเขาจังโหลน” อ.นบพิตำ ทะเลหมอกภาคใต้ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันแสนสดชื่น เป็นต้น ปัจจุบัน การเดินทางสู่จังหวันครศรีธรรมราช ยังสะดวกทั้งทางรถ ทางรถไฟ และเครื่องบิน นอกจากนั้นในตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ยังมีที่พักให้เลือกหลากระดับ มีของกินของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ให้เลือกซื้อหามากมายหลายชนิด ภายใต้การต้อนรับอย่างเป็นมิตรของเจ้าบ้าน

    สำหรับแนวทางการส่งเสริมการเติบโตของจังหวัดนครศรีธรรมราช จะยังคงนำเสนอวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ภายใต้ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมด้วยการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน เคียงข้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและวีถีชุมชน โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตของนักท่องเที่ยวและรายได้ไว้ที่ 10% ในปี 2562    
                 

    โดยในวันแถลงข่าวที่จัดขึ้นได้ ได้เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์โครงการ นายภาณุภัทร์ สุกัลยารักษ์ และนางสาวภัสราภรณ์ ภูริพงศ์ธนวัต พร้อมเล่าประสบการณ์ความประทับใจที่ได้ไปถ่ายทำวีโอและเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนะธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชในงานอีกด้วยจำนวนผู้ชม 869

ข่าวอื่นๆ ในหมวด TRAVEL

ททท. ผนึกกำลังพันธมิตร เตรียมความพร้อมโครงการ Amazing Thailand Grand Sales 2023 กระตุ้นการช้อป กิน บิน เที่ยว ลดกระหน่ำทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ (26 พฤษภาคม 2566) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นปร

Thailand Hub of Health & Travel : เที่ยวสุขภาพ นวดสุขภาพ สมุนไพรสุขภาพ วันที่ 12 – 17 ก.ค. 2565 บริเวณลานชั้น M ศูนย์การค้า The Market Bangkok

ชวนคนรักการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ ร่วมกิจกรรมต่างๆ แบบครบครันในงานเดียว Thailand Hub of Health &am

ททท. รับเทรนด์ท่องเที่ยวสายมู จัดโครงการ “เที่ยวแก้ชง เสริมมงคลปีขาล”

เช้านี้ (2 กุมภาพันธ์ 2565) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา