ไทยโอซูก้า เปิดโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อแห่งใหม่ แห่งที่ 3 ที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ในงาน “Innovation for Better Health”

 

ไทยโอซูก้า จัดงาน “Innovation for Better Health”  
เปิดโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อแห่งใหม่ และแห่งเดียวในประเทศไทย  
ดึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ทันสมัยมาใช้ ลดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ รวมทั้งคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ โดยเป็นบริษัทร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกของกลุ่มโอซูกะ ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 46 ปี ได้จัดงาน “Innovation for Better Health” เปิดโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อแห่งใหม่และแห่งเดียวในประเทศไทย โดยทุ่มงบประมาณทั้งสิ้น 854 ล้าน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้มั่นใจถึงคุณภาพ และความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงนับเป็นบริษัทที่ผลิตยาปราศจากเชื้อในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ตลอดกระบวนการผลิต

    นอกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาปราจากเชื้อ บริษัทฯ  ได้ มีการคิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทีมนักกำหนดอาหารในประเทศไทย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและผู้บริโภคคนไทยอย่างแท้จริง จนปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทกลายเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย 

      ชินสึเกะ ยุอาสะ ประธานบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อที่ทันสมัยแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดย โรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อแห่งใหม่ (แห่งที่ 3)  ใช้งบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 854 ล้าน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระบบบริหารจัดการเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

    โดยได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ออกมาเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มให้มากที่สุด สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ของไทยโอซูก้า ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรมจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถึง 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ GEN-DM, NEO-MUNE, BLENDERA-MF, PAN-ENTERAL, ONCE PRO ซึ่งถือเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้กับทางบริษัทและทีมแพทย์ที่ร่วมทำวิจัยเป็นอย่างมาก

 

   นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นรายเดียวในประเทศไทยที่มีผลิตสารละลายกรดอะมิโน (Amino acid solution) ในรูปแบบ Form Fill Seal และนำหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต อีกทั้งการผลิตภายในประเทศนี้จะทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ BFS (Blow fill seal)  และ FFS (Form Fill Seal)

    เอกลักษณ์พิเศษของเรา คือ สามารถเป่าขึ้นรูปขวดและทำการบรรจุสารละลายได้ในขั้นตอนเดียวภายใต้ระบบห้องสะอาดระดับเกรด A ซึ่งยังคงรูปแบบของ Double protection cap (หมายถึง ปกป้อง 2 ชั้น) ชั้นแรก : ปกป้องสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก เมื่อเปิดใช้ไม่จำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดเนื่องจากจุกที่เปิดแนบสนิทกับจุกยาง มีความ Sterile มาตั้งแต่อยู่ในโรงงาน  และ ชั้นที่สอง : ปกป้องสารพิษที่ปลดปล่อยจากจุกยาง ออกแบบให้มีพลาสติกกั้นอีกชั้นระหว่างสารน้ำและจุกยางเนื่องจาก จากการศึกษาพบว่าจุกยางที่มีการแช่ในสารน้ำจะมีการปลดปล่อยสารที่เป็นพิษออกมาได้ โดยใช้มาตรฐานโรงงานผลิต สอดคล้องตามมาตรฐาน GMP PIC/s ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP PIC/S, ISO17025 :2005, ISO 9001:2015, ISO14001:2015   

    โดยโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อแห่งใหม่นี้ ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากถูกออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อย CO2 ลงประมาณ 50% ลดการใช้แรงงานคน ลง 50% และ ปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตลดลง 50%  นอกจากนี้ยังมีการนำ เทคโนโลยี “หุ่นยนต์” มาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งถือเป็นรายแรกในประเทศไทย ที่มีการนำหุ่นยนต์มาใช้สำหรับการจัดเรียงสินค้า เพื่อลดการปนเปื้อนที่เกิดจากการทำงานของคน และมีการใช้ระบบการอบฆ่าเชื้อ ใช้ Super-heated water (น้ำร้อนอุณหภูมิสูง) ที่ช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย  ทั้งยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยคติประจำใจของบริษัทไทยโอซูก้า  “Otsuka-People creating new products for better health worldwide”, “พวกเราชาวโอซูก้าคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติ”  โดย “โรงงานผลิตยาปราศจากเชื่อแห่งที่ 3 นี้เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตที่ไทยโอซูก้ามีความภาคภูมิใจ 

     ทางด้าน เภสัชกร วัฒนชัย อิสระเสนารักษ์  ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจยาปราศจากเชื้อและอาหารทางการแพทย์ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด เปิดเผยว่า “สำหรับทิศทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อแห่งใหม่นี้ (แห่งที่ 3) ด้วยกำลังการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ใช้เทคโนโลยี ที่สะอาด ทันสมัย ทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าของเราที่มีคุณภาพสูง ทั้งยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดด้าน ยาปราศจากเชื้อ เป็นอันดับหนึ่ง แม้ในปัจจุบัน ภาพรวมตลาดของบริษัทฯ ก็ยังมีอัตราการเติบโตในระดับประมาณ 2-3%  แม้จะยังคงมีการแข่งขันในตลาดด้านอาหารทางการแพทย์สูงก็ตาม  

      ในเรื่องของเทคโนโลยีกระบวนการสายการผลิต โรงงานของเราเลือกเครื่องจักรที่มีความทันสมัย ดำเนินการผลิตตามมาตรฐานสากล ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงงานไทยโอซูก้าได้รับโล่ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่โดดเด่นด้านกระบวนการผลิตและจริยธรรม ในครั้งนี้ โรงงานไทยโอซูก้าได้รับรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และโล่เกียรติยศประจำปี 2562 มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

     การทำงานของเครื่องจักรที่ผ่านการกรองเชื้อที่เทียบเท่ากระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องจักรและขบวนการเหล่านี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมจำนวนเชื้อและอนุภาคตามข้อกำหนดมาตราฐานห้องสะอาด จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยี BFS สามารถผลิตได้จำนวน 35 ล้านขวด/ปี และ เทคโนโลยี FFS จะสามารถผลิตได้จำนวน 15 ล้านถุง/ปี ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสอดรับการความต้องการของอัตราการเติบโตของตลาดด้านยาปราศจากเชื้ออย่างดีที่สุด 
 
Bangkok Office : 
15th Floor, Unit no.1501-1502, United Center Building, 
323 Silom Road, Silom,  Bangrak , Bangkok 10500  Thailand 
Tel :  +66(0) 2401 9560 Fax : +66(0) 2401 9561 Factory : 
50-50/1 Moo 8, Setthakit 1 Road, Khlong Maduea, 
Krathum Baen, Samut Sakhon 74110 Thailand 
Tel. 034-878-188-91 Fax. 034-878-185 
http://www.thai-otsuka.co.thจำนวนผู้ชม 1147

ข่าวอื่นๆ ในหมวด BUSSINESS

โรงพยาบาลธนบุรี บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ลดเสี่ยงโควิด-19

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลธนบ

ออมสิน Kick Off Soft Loan ปล่อยกู้ 1 หมื่นล้านบาท หนุนผู้ประกอบการรับมือโควิด-19

บ่ายวันนี้ 27 มีนาคม 63 ออมสิน Kick Off Soft Loan ปล่อยกู้ 1 หมื่นล้านบาท จับมือ ททท - สภาอุตสา