พพ. ลงพื้นที่ศึกษาโรงงานต้นแบบติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 3.2 เมกะวัตต์ บ.เดลต้าฯ ประหยัดค่าไฟมากกว่า 20 ล้าน/ปี


พพ. เยี่ยมชมโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อป ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของประเทศ เจาะเทคโนโลยีพลังงานโรงงาน ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 3.2 เมกะวัตต์ เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบการผลิตของโรงงานและทำความเย็น ลดค่าไฟฟ้าได้ 10% ชูเป็นหนึ่งในต้นแบบโรงงานพลังงานสะอาด ร่วมขับเคลื่อนนโยบายโซล่าร์รูฟเสรีตามแผนปฏิรูปด้านพลังงานของประเทศ พร้อมยกระดับการเป็นสมาร์ท   แฟคทอรี่ในอนาคต

    นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยวันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) ว่า พพ.ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมศึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนที่ประสบความสำเร็จ ของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงงานที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยบริษัทได้พัฒนาการนำระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์รูฟท็อป เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านพลังงานภายในโรงงาน ซึ่งบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วหลายโรงงาน ขนาดกำลังการผลิตรวม 6.3 เมกะวัตต์

     “นับเป็นต้นแบบของภาคอุตสาหกรรม ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่สอดรับกับนโยบายพลังงานของประเทศในด้านการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นภาคที่มีการใช้ไฟฟ้าสัดส่วนที่สูง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมให้เกิดการนำพลังงานทดแทนไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันที่จะนำไปสู่การปรับตัวและยกระดับการเป็นสมาร์ท แฟคทอรี่ (Smart Factory) ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานมาปรับใช้ในการผลิตพลังงานสะอาด รวมถึงยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ของกระทรวงพลังงานให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2580”นายสุรีย์ กล่าว

    โดยการศึกษาและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ พบว่ามีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาดใหญ่ที่สุด อยู่ในโรงงานที่ 5 ขนาดกำลังการผลิต 3.2 เมกะวัตต์ จำนวนแผงโซลาร์เซลล์ 18,347 แผ่น บนพื้นที่หลังคากว่า 22,532 ตารางเมตร สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 4,675,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ประหยัดเงินได้มากกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ด้วยมูลค่าการลงทุน 125 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถคืนทุนภายใน 6 ปี นับเป็นต้นแบบของเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปขนาดใหญ่ในสถานประกอบการ 

 

    ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในโรงงานได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายของ พพ.และกระทรวงพลังงาน ที่มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงานภายในสถานประกอบการ เพื่อการผลิตไฟฟ้าใช้เองได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถานประกอบการ สำนักงาน อาคารธุรกิจ และโรงงานจำนวนผู้ชม 124

ข่าวอื่นๆ ในหมวด BUSSINESS

CAT ผนึก Chunghwa Telecom ปั้นสมาร์ตซิตี้โซลูชันหนุนภาครัฐสร้างเมืองอัจฉริยะ

CAT จับมือยักษ์ใหญ่โทรคมฯ Chunghwa Telecom นำต้นแบบความสำเร็จพัฒนาโครงการสมาร์ตซิตี้โซลูช

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ประกาศ MOU กับ Guangdong Ocean University Cunjin Collage รองรับนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรขานรับโลกในศตวรรษที่ 21 ผนึกกำลัง Guangdong Ocea