โรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรม CSR "จิตอาสาทำความสะอาด อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช " น้อมรำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

    โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตธนบุรี จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 ปี 2562 ในโครงการ “ จิตอาสาทำความสะอาด อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ  

    คุณอนุเทพ  เลิศสกุลทอง ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลธนบุรี เปิดเผยว่า ตลอดระยะที่โรงพยาบาลธนบุรีเปิดให้บริการทางการแพทย์มา 42 ปี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR  ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมหลากหลายด้าน เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคม และยังตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ต่อเนื่องความเป็นห่วงนะ ขยายวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเน้นย้ำถึงความห่วงใยของโรงพยาบาลธนบุรี 

     ด้าน นายเจน  วราหะ (ผู้อำนวยการเขตธนบุรี) กล่าวเสริมว่า กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบๆอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินเป็นกิจกรรมที่เขตธนบุรีมีปฏิทินในการทำงานงานอยู่แล้ว ทั้งนี้เมื่อทางเขตทราบข่าวว่าทางโรงพยาบาลธนบุรีจะจัดกิจกรรมทำความสะอาดทางเขตฯก็พร้อมที่จะจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ขณะเดียวกันทางเขตฯก็กำลังปรับภูมิทัศน์รอบๆบริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินเนื่องในวันเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราชที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้ 

    จึงขอถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวธนบุรี  และกรุงเทพมหานคร พื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีบวงสรวงจัดขึ้นที่วัดอินทาราม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 , วางพานพุ่มสักการะ ซึ่งทางรพ.ธนบุรีก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ และพานพุ่มเข้ามาสักการะเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

    สำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมซึ่งแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาต่างๆที่จัดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาของทางโรงพยาบาลธนบุรีจัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม

    สำหรับกิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 ปี 2562 โครงการ “จิตอาสาทำความสะอาด อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น สวยงาม ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะหรือของเสียที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อชุมชน และส่งเสริมให้ผู้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงปลูกฝังให้ประชาชนทุกคนมีจิตอาสาที่จะช่วยกันรักษาความสะอาด ช่วยกันบรรเทาปัญหามลพิษอีกด้วย 

     และยังเป็นการสานต่อแนวคิดเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม CSR ครั้งที่ 1 ปี 2562 ที่ผ่านมา โครงการ “ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกไม้ยืนต้น ทำให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นเมืองที่น่าอยู่ เกิดความร่มรื่น สวยงาม ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ  

    อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันใส่ใจดูแล ความสะอาด และความเป็นระเบียบ และยังสนับสนุนความรักสมัครสมานสามัคคี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในองค์กร นอกจากนี้แล้วยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดมากขึ้น   ช่วยกันรักษาความสะอาดภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น   เป็นเมืองที่น่าอยู่อีกด้วย 

   คุณอนุเทพ ยังกล่าวอีกว่า “ จากทั้งสองโครงการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากที่ให้ความร่วมมือจนโครงการนี้เกิดขึ้นได้

   โดยการจัดกิจกรรมนี้ได้ความร่วมมือจากพันธมิตรของโครงการ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมย์ของโรงพยาบาลธนบุรีที่มุ่งมั่นจะเป็นองค์กรคู่สังคมไทย เพราะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน ความห่วงใยมีให้เสมอ  #เป็นห่วงนะ ”จำนวนผู้ชม 307

ข่าวอื่นๆ ในหมวด CSR - AGRICULTURE

"ทุ่งช้างโมเดล” ขับเคลื่อนเต็มสูบ ด้วยพลังสร้างสรรค์ของคนน่าน มุ่งสู่การเป็นต้นแบบพัฒนาเมือง

สกสว.จับมือจุฬาฯผนึกทุกภาคส่วนระดมสมองสร้างเครือข่ายคณะทำงาน 4 มิติ มุ่งพัฒนาทุ่งช้าง สู่เมืองน่า

ไท่ห่าวซือ 泰好吃 แบรนด์ "ไทยอร่อย" สนับสนุนงานมอบรางวัลสานสัมพันธ์ไทย-จีน "The Headlines Person Of The Year Awards 2019" ครั้งที่ 7

บริษัท ไท่ห่าวชือ กรุ๊ป จำกัด(Thai Hao Chue Group Co.,Ltd.) แบรนด์ "ไทยอร่อย" ผู้ผลิตผล