ธ.ออมสิน ประกาศผลผู้ชนะ โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ โดย บ้านปรางค์นคร จ.นครราชสีมา คว้ารางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมไปครอง


     หลังจากเปิด โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ให้มีมาตรฐาน ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชุมชน นำไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เป็นต้นมา

   ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการ จัดการศึกษาดูงานโฮมสเตย์ต้นแบบ จัดทำประชาคมและลงมือพัฒนาชุมชนตามมาตรฐานโฮมสเตย์จนเสร็จสิ้นภารกิจการพัฒนาโฮมสเตย์

   โดยมีดารานักแสดงที่มาร่วมเป็นบัดดี้ให้กับ 6 ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่ น้ำหวาน-พิมรา เจริญภักดี บัดดี้วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา อิม-เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้ บัดดี้ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์บ้านป่าหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

   ตี๋-วิวิศน์ บวรกีรติขจร บัดดี้กลุ่มวิชาชีพบ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี อ๊อฟ-ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ บัดดี้กลุ่มตลาดน้อยโฮมสเตย์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

  หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ บัดดี้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์บ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น และ ปอ-อรรณพ ทองบริสุทธิ์ บัดดี้ชมรมท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

   คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐานด้วยกระบวนการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการบริหารจัดการชุมชน การบริหารจัดการทางการเงิน                     

2. ด้านการนำเสนออัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ของโฮมสเตย์

3. ด้านความสะอาด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

4. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว

5. ด้านการตลาดและ Social media และ

6. ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ชุมชนกับธนาคารออมสินได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองด้วยทรัพยากรภายในชุมชน

    ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ทั้ง 6 ชุมชน ได้มานำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาโฮมสเตย์ต่อคณะกรรมการ เพื่อหาชุมชนที่สามารถพัฒนาชุมชนโฮมสเตย์จนได้มาตรฐาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบรางวัลให้กับชุมชนยอดเยี่ยม “รางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม” พร้อมโล่รางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วยเงินทุนสนับสนุนเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชน อีกทั้งธนาคารออมสิน จะผลักดันให้ทั้ง 6 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ เป็นชุมชนโฮมสเตย์ต้นแบบและสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนอื่น ๆ ในการพัฒนาชุมชนโฮมสเตย์ต่อไปในอนาคต

   ซึ่งชุมชนที่เป็นผู้ชนะโครงการฯ และได้รับรางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

   ในขณะที่อีก 5 ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ ได้รับรางวัลโฮมสเตย์ดีเด่น พร้อมรับเงินรางวัลชุมชนละ 100,000 บาท ได้แก่ ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ชุมชนบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ชุมชนบ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

 ชุมชนบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เป็นผู้ตัดสิน

   อย่างไรก็ดี ผู้สนใจสามารถติดตามโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ ได้จาก Facebook Fanpage : ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน เว็บไซต์ www.gsb.or.th Facebook : GSB Society พร้อมด้วยช่องทาง Youtube : GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ หรือทาง Official Line : GSB ธนาคารออมสิน และรายการ “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์” ทุกวันเสาร์ เวลา 13:15 – 13:45 น. เริ่มวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ออกอากาศทางช่อง PPTV HD ช่อง 36จำนวนผู้ชม 825

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท