มูลนิธิพลังปัญญาชีวิต, กลุ่มเพื่อนเจ้าสัว เชียงใหม่ 63, สำนักงานกฎหมาย พี.อาร์.ลอว์, ได้มอบอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา พร้อมด้วยเงินสนับสนุนบุคคลากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา ให้กับ โรงเรียนบ้า

 

        วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

      มูลนิธิพลังปัญญาชีวิต โดย คุณพฤฒพงศ์ รัตนสังวาลย์ ประธานมูลนิธิ, 

      กลุ่มเพื่อนเจ้าสัว เชียงใหม่ 63 โดย คุณกิตติศักดิ์ ประอินทร์ ประธานกลุ่ม, 

     พ.ต.ท.สถิตยชัย นิตยวัน รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมทอง พร้อมด้วยภริยา, 

    คุณศิริธร ดวงใน อาจารย์โรงเรียนหนองม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่, คุณเบญจพร พงษ์ศิริรัชกุล, 

   พร้อมด้วย สำนักงานกฎหมาย พี.อาร์.ลอว์ โดย คุณธัญมน ชิดนอก, คุณพชธกร ดวงใน, คุณพีรวิช ทิพย์เนตร, คุณอนัญญา แหลมไธสง และ คุณธิดารัตน์ พรหมเมตจิต 

     ได้ร่วมกันเดินทางนำ อุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬาพร้อมด้วยเงินสนับสนุนบุคคลากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา ไปมอบให้ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาจำนวนผู้ชม 530

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

บำรุงราษฎร์ ชูศักยภาพ ‘Eye Excellence Center’ และมิติการทำงานแบบไร้รอยต่อ รวดเร็ว ปลอดภัย ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกปัญหาความซับซ้อนโรคของดวงตา

‘ดวงตา’ เป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนที่ควรใส่ใจดูแล เพราะบางครั้งอาจตรวจพบโรคอื่นซ่อนอยู

ทุ่ม 600 ล้าน รีแบรนด์ครั้งใหญ่ รพ.ธนบุรี 2 เปลี่ยนเป็น " โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา " ก้าวสู่ปีที่ 30 พัฒนาเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ

ยกระดับเป็นผู้นำด้านการตรวจวินิจฉัยสุขภาพที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ "รพ.ธนบุรี 2" รีแบรนด์เป็