โรงเรียนจินดาพงศ์จัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน คืนโลกสดใส

        โรงเรียนจินดาพงศ์ จัดกิจกรรมและประกาศเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนิน โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน คืนโลกสดใส ร่วมใจอย่างมุ่งมั่น ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการรู้จักใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ "คืนโลกสดใส ร่วมใจอย่างมุ่งมั่น ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" 



จำนวนผู้ชม 1396

ข่าวอื่นๆ ในหมวด CSR - AGRICULTURE

"กลุ่มเพื่อนเจ้าสัว เชียงใหม่ 63" มอบชุดกล้องวงจรปิด CCTV ให้กับด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่

ภาคเอกชน "กลุ่มเพื่อนเจ้าสัว เชียงใหม่ 63" โดยการนำของ นายกิตติศักดิ์ ประอินทร์, นายพฤฒ

สถาบันบำราศนราดูร รับมอบยาน้ำฮั่วเซียงฯ รักษา COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน การเตรียมความพ