"นวราตรี บูชา" ความรู้ บาย กูรูเอมมี่ เทพนิมิตต์

 

NAVARATRI BUJA FESTIVAL  

"นวราตรี บูชา"  มหามงคลกาลที่ใกล้จะมาถึง....


ความรู้ บาย กูรูเอมมี่ เทพนิมิตต์

อยากให้ทุกท่านได้ใคร่ทัศนาลองอ่านชมในเนื้อหาสาระ เพื่อจะได้เข้าใจในหลายๆเรื่องที่เป็นกลาง^^แห่งภาวะวิกฤต ของศาสนาในปัจจุบัน.....

นวราตรี เป็นเทศกาลถือศีลบำเพ็ญพรตของชาวฮินดูทั่วโลก ซึ่งจะมีวันจันทรคติใกล้ หรือตรงกับเทศกาลถือศีลกินเจ ของชาวจีน....ในช่วงตลอด 9 วันนี้ 
สำหรับปีนี้จะตรงกับ วันที่ 13 ต.ค.  ถึง 22 ต.ค. 2558   (ปีนี้ตรงกันกับเทศกาลกินเจ ชาวจีน)  

เป็นมหาราตรี อันศักดิ์สิทธิ์ ตลอด 9 วัน 9 คืน ที่ชาวศาสนิกชนฮินดูและผู้ศรัทธา ควรปฏิบัติตนเพื่ออุทิศถวายเป็นมหากุศลแด่องค์พระเป็นเจ้าอย่างเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติแห่งศาสนานี้ ซึ่งทำแล้วเกิดประโยชน์แห่งความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจตามความเชื่อในวิถีแห่งศาสนา

นวราตรี จะเป็นเทศกาลที่ระลึกถึงและมีการสักการะบูชา สวดสรรเสริญพระเวทย์ ถวายผลไม้ น้ำ นม ขนมมังสวิรัติ พืชพันธุ์ต่างๆ รวมถึงการเฉลิมฉลองสดุดีแด่องค์เจ้าแม่พระศรีมหาอุมาเทวี ผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อมวลหมู่มนุษยชาติอันยิ่งใหญ่ในศาสนสถาน วัด เทวาลัย ต่างๆในทั่วทุกมุมโลก ในรูปแบบภาคต่างๆของพระองค์ทั้ง 9 ปาง อันได้แก่

1.กาลราตรี  2.พรหมจาริณี  3.ไศลปุตตรี  4.สิทธิธาตรี  5.จันทรกัณฑะ  6.มหาเกาว์วรี  7.กัตญาญณี  8.กูชมันดรา  9.สกันทะมาตา....
(ชื่อ พระแม่อุมาเทวี ในอารยะแห่งอินเดียเหนือ)

1.บูวาเนสเวอรี   2.ราจาราเจสเวอรี  3.มังคลากาลี  4.กามาคศรี  5.มินาคศรี  6.พรหมมณี  7.นารายะณี  8.มาริอัมมัน  9.มหิงสาสุระมัตฐิณี 
(ชื่อ พระแม่อุมาเทวี ในอารยะแห่งอินเดียตอนใต้)

วันสุดท้ายแห่งการเฉลิมฉลอง ในวันที่ 9 ของเทศกาลตามจันทรคติ จะถือเรียกว่าเป็น "วันวิชัยทัสมิ" คือเป็นวันที่รำลึกถึงองค์เจ้าแม่พระศรีมหาอุมาเทวีได้ทรงชนะอสูรและมารทั้งหลาย ที่คิดจะทำลายความสงบสุขแห่งโลกใบนี้ในประเทศอินเดีย จะมีการสมมุติหญิงพรหมจรรย์ทั้ง 9 คน แทนองค์เจ้าแม่พระศรีมหาอุมาเทวีทั้ง 9 ปาง มาใส่ชุดส่าหรี่เครื่องทรงหรูหรา มีสีสดใส มารับการแจกทานจากฮินดูชน ซึ่งในหลักแห่งศาสนาจะถือได้ว่า เราได้มาร่วมบูชาพระเป็นเจ้า ทำทานถวายแด่องค์พระเป็นเจ้าจะทำให้เราได้บุญยิ่งใหญ่

ชาวฮินดู ที่เคร่งครัดในศาสนามากๆ จะถือศีลอด ทานแต่น้ำนม ตลอด 9 วัน ละเว้น อาหารที่ผ่านไฟทุกชนิด อาหารที่ทำจากแป้งข้าวจ้าว งดทานข้าวตลอด 9 วัน และจะทานแต่ผลไม้ เพื่อถวายตนอุทิศแด่....องค์เจ้าแม่พระศรีมหาอุมาเทวี และมีการจุดประทีปบูชาอารตี เจ้าแม่ฯตลอด 9 วัน

ในอารยะธรรมแห่งอินเดียตอนใต้ของชาวทมิฬนาดู ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้น ช่วงงานเทศกาลนวราตรี นี้จะมีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องการเข้าทรงอัญเชิญ
องค์เจ้าแม่พระศรีมหาอุมาเทวี และองค์เทวะต่างๆ มาประทับ"ร่างมนุษย์ผู้อุทิศตนเพื่อศาสนาและองค์เจ้าแม่ฯ" เพื่อปัดเป่า ความทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บ ให้กับศาสนิกฮินดูชน
(ในสมัยโบราณ อินเดียมีโรคห่าเยอะมาก เจ้าแม่ฯถือเป็นสิ่งศักดิสิทธิ์ที่คอยปัดเป่าให้ชาวอินเดียทั้งหลายได้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ) และเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจสืบไป จากอารยะวัฒนธรรมในความเชื่อนี้ที่ฝังลึกมานานกว่า 3000 ปี...ของชาวอินเดียตอนใต้

สังเกต คนปักษใต้บ้านเรา จะมีวิถีเรื่องอาหารที่ทำจากขมิ้น และแกงสีเหลือง เครื่องเทศ ก็สืบทอดมาจากอินเดียใต้นี่แหล่ะ อาหารจะมาจากการปรุงด้วยขมิ้นส่วนใหญ่ ซึ่งในสมัยโบราณชาวทมิฬอินเดียใต้นี่แหล่ะเป็นคนนำอารยะวัฒนะฮินดูสถาปัตยกรรม เข้ามาสู่ประเทศสยามในตอนใต้โดยมาทางเรือผ่านมหาสมุทรอินเดีย...
คนใต้จึงมีใบหน้าที่ดูดุดัน และเข้มข้น บางคนอารมณ์ร้อน พูดตรง พูดเสียงดัง ซึ่งเป็นลักษณะการถ่ายทอดทางเผ่าพันธุ์ผสมมาจากอินเดียใต้นี่เอง ด้วยเหตุนี้ด้วย
อินเดียตอนใต้จึงถือได้ว่าเป็นมนุษย์คาบเกี่ยวอารยะความเชื่อของมนุษย์ในยุคโบราณกับมนุษย์ยุคใหม่ ที่มีความเก่าแก่ในเรื่อง สรรพศิลป์และ วิถีวัฒนะ ที่ดูเป็นเอกลักษณ์สูงค่า

สุดท้ายแห่งบทความรู้นี้ ข้าพเจ้าขอถวายเป็นมหาบุญและมหากุศลในวิทยาทาน แด่องค์เจ้าแม่พระศรีมหาอุมาเทวีทั้ง 9 ปาง และสรรพเทวะเทวีในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และข้าพเจ้าขอกล่าวสดุดี และขอสรรเสริญในคุณงามความดีและมหาบารมีขององค์เจ้าแม่พระศรีมหาอุมาเทวี
ในการนี้

โอม นวราตรี นวดุรกา จะกะดัมเบเดวี อัมเบโกว์รี ศรีมาตา ชัยยะดุรกาศรีเดวี นะโมสุสเต...


ขอส่งความสุข ความมงคล ความสวัสดี ความสำเร็จ ในเทศกาล นวราตรี แด่ทุกๆท่าน..
HAPPY NAVARATRI , HAPPY NAVA DURGA ,HAPPY HINDISUM FESTIVAL.

โอม ชยันตี มังคลากาลี ภัทรันกาลี กปาลินี ทุรคา ตัสมา ศิวาธาตรี สะวะธาสะวะฮา นะโมสุสเต....
โอม เจมาตาดี มหากาลี มหาดุรกาเดวี นะโมสุสเต...
...จำนวนผู้ชม 5091

ข่าวอื่นๆ ในหมวด CEO TALK

ธัญสิริ แซ่ตง หญิงเก่ง...แห่งเอเซีย รับรางวัล The Best Businesses of Asia Awards 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญสิริ แซ่ตงกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไท่ห่าวชือ กรุ๊ป จำกัด ภาย

“มูลนิธิอมตะ” ประกาศผลนักเขียนอมตะประจำปี 62 ชู กฤษณา อโศกสิน ผู้ทรงคุณค่าสร้างสรรค์วรรณศิลป์

มูลนิธิอมตะ ประกาศ นางสุกัญญา ชลศึกษ์ หรือ กฤษณา อโศกสิน รับรางวัล “นักเขียนอมตะ ปร

งานเลี้ยงฉลองคล้ายวันเกิด ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ครัวพฤกษา เกษตรนวมินทร์ เลียบทางด่วนรามอินทรา งานแห่งความสุข ท