• ขอพรเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี กับ กุ้งซ่าส์ พาแซ่ป

   

  ท้องฟ้าใสๆ พาหัวใจไปลั้นลา บินลัดฟ้าด้วยสายการบินแอร์เอเซีย อึดใจเดียวก็ถึงเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี

  วัดใหม่พัฒนาราม อ.เมือง

  ไปกราบนมัสการ "หลวงพ่อพัฒน์ นารโท" อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งเมืองปักษ์ใต้ ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนชาวเมืองสุราษฎร์ธานี และภาคใต้มาอย่างยาวนาน

  ไปขอพรต่อกันเลยค่ะ

  พระธาตุศรีสุราษฎร์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัด เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นรูปเทียนทรงกลมบรรจุพระสารีริกธาตุ และพระธาตุสาวก สูง ๑๒. ๕๐ เมตร ประดิษฐานบนเขาท่าเพชร ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  และเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสภาคใต้ ได้เสด็จฯ ไปนมัสการพระธาตุศรีสุราษฎร์และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้พระธาตุศรีสุราษฎร์อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘

  ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์”เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ –๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยใช้ชื่องานว่า “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร”และได้กำหนดให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  มาถึงเมืองหอยใหญ่ทั้งที อย่ารอรี ไปเปิบหอยนางรมสดๆ อวบ ขาว ใหญ่ กันที่ร้านตาปีซีฟู๊ด

  อิ่มท้องแล้วไปอิ่มบุญกันต่อที่ อ.ไชยา

  สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ำไหล จัดตั้งโดย พุทธทาสภิกขุ ตั้งที่เขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

  เป็นสวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นทุกข์ เป็นสถานที่ศึกษาธรรม ส่งเสริมวิปัสสนาธุระ ชุมชนแห่งพุทธะ

  วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนรักษ์นรกิจ หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุไชยาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่ พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจดีย์พระมหาธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ในถ้ำคูหาภิมุข บริเวณวัดคูหาภิมุข จังหวัดยะลา

  ก่อนกลับแวะช๊อปผ้าไหมพุมเรียง ร้านวรรม๊ะไหมไทย  เป็นผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่หมู่บ้านพุมเรียง ได้ของถูกใจกลับไปฝากเพื่อนๆ ละ

  อิ่มท้อง  อิ่มบุญ กุศลมากมาย หลากหลายความสุข สนุกสุดยอด เพราะที่นี่ เมืองคนดี สุราษฏร์ธานี

  ขอบคุณ :  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี 

  สายการบินแอร์เอเซีย  จำนวนผู้ชม 1123

  ข่าวอื่นๆ ในหมวด UNSEEN ถิ่นไทย

  เกาะแตน...แสนสุข สนุกทุกสไตล์

  ชวนไปแซ่ป...แว๊ปสนุก...สุขหรรษา กับ กุ้งซ่าส์ พาแซ่ป ฝนพรำๆ จะชวนไปย่ำน้ำทะเล โอ้ละเห่...หาด

  Land Mark สุราษฏร์ธานี "เจดีย์ลอยฟ้า" บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ @ อุทยานธรรมเขานาในหลวง

  สุราษฎร์ธานี...เมืองคนดี ที่มีความศรัทธาด้านพระพุทธศาสนา สร้างศูนย์รวมแห่งจิตใจและศรัทธา ร

  วัดพระพุทธฉาย มหัศจรรย์เงาพระพุทธเจ้า และรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา จ.สระบุรี

  วัดพระพุทธฉายตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อยู่ภายในมณฑปสองยอดบนไหล่ภูเขา เป็นท