กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบการ โรงงานใบชาสยาม ที่เข้าร่วมโครงการ OPOAI ภาคเหนือ

 

กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบการ โรงงานใบชาสยาม 

ที่เข้าร่วมโครงการ OPOAI ภาคเหนือ มุ่งหวังยกระดับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

สู่เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอย่างครบวงจร 

               เมื่อเร็วๆ นี้  นายประสงค์ นรจิตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  (ที่ 2 จากซ้าย) และ  นายสมพล รัตนาภิบาล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 1 จากซ้าย) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานใบชาสยาม ตั้งอยู่ที่ ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งดำเนินกิจการประเภทผลิตและจำหน่ายสินค้าชาตรามือ เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product) OPOAI ในปี 2557 ใน 2 แผนงานคือ แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ และแผนงานที่ 3 การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน โดยสถานประกอบการยังคงนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ภายในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมจำนวนผู้ชม 1050

ข่าวอื่นๆ ในหมวด CSR - AGRICULTURE

"กลุ่มเพื่อนเจ้าสัว เชียงใหม่ 63" มอบชุดกล้องวงจรปิด CCTV ให้กับด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่

ภาคเอกชน "กลุ่มเพื่อนเจ้าสัว เชียงใหม่ 63" โดยการนำของ นายกิตติศักดิ์ ประอินทร์, นายพฤฒ

สถาบันบำราศนราดูร รับมอบยาน้ำฮั่วเซียงฯ รักษา COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน การเตรียมความพ