กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการ OPOAI ภาคใต้ มุ่งหวังยกระดับการเพิ่มผลผลิตแปรรูปไม้ยางพารา สู่เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอย่างครบวงจร

          

          เมื่่อเร็วๆ นี้ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่5จากซ้าย) นายเสน่ห์ นิยมไทย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่1จากขวา) นายสมพล รัตนาภิบาล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่2จากขวา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการบริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต. นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ซึ่งดำเนินกิจการประเภทผลิตไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product) OPOAI ในปี 2559 ใน 2 แผนงานคือ แผนงานที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแผนงานที่ 4 การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยมีความสามารถด้านการแข่งขัน และภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตคิดเป็นมูลค่าประมาณ 26 ล้านบาท  โดยการเยี่ยมสถานประกอบการครั้งนี้มีนายภรภัทร โรจนมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด(คนที่4จากซ้าย) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น                                                  จำนวนผู้ชม 1256

ข่าวอื่นๆ ในหมวด CSR - AGRICULTURE

"กลุ่มเพื่อนเจ้าสัว เชียงใหม่ 63" มอบชุดกล้องวงจรปิด CCTV ให้กับด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่

ภาคเอกชน "กลุ่มเพื่อนเจ้าสัว เชียงใหม่ 63" โดยการนำของ นายกิตติศักดิ์ ประอินทร์, นายพฤฒ

สถาบันบำราศนราดูร รับมอบยาน้ำฮั่วเซียงฯ รักษา COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน การเตรียมความพ