• Land Mark สุราษฏร์ธานี "เจดีย์ลอยฟ้า" บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ @ อุทยานธรรมเขานาในหลวง

   

  สุราษฎร์ธานี...เมืองคนดี เที่ยวได้ทั้งปี
   
  มีความศรัทธาด้านพระพุทธศาสนา
   
  สร้างศูนย์รวมแห่งจิตใจและศรัทธา
   
  รักษาพระพุทธศาสนาให้คงสืบต่อไป
   
   
             พระสมพงศ์ วชิรปญฺโญ เจ้าอาวาส อุทยานธรรมเขานาในหลวง
   ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
   ได้รับพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
   
   
            พระสมพงศ์ ได้ปรึกษากับชาวบ้านว่าจะทำอย่างไรให้พระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์นี้ ให้ประชาชนทุกคนได้สักการะกันอย่างเป็นสิริมงคลบนฟ้า จึงได้ข้อสรุปว่า จะเอาพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์  บรรจุในเจดีย์...ที่ลอยฟ้า 9 ยอด
   
   
   

            เพียงเวลา 9 เดือนเศษ  "เจดีย์ลอยฟ้า" องค์แรก ก็เสร็จอย่างงดงาม และที่น่าอัศจรรย์ คือสร้างด้วยแรงจิตศรัทธาของชาวบ้านล้วนๆ ไม่มีค่าจ้างเป็นเงิน ใช้หัวใจล้วนๆ ในการสร้าง สุดยอดจริงๆๆๆ กับแรงศรัทธาของชาวบ้าน    สาธุ...สาธุ...

    เจดีย์องค์ที่สอง พุทธศิลาวดี

            ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร อยู่บนยอดเขาหินปูนสูงจากพื้นดินกว่า 300 เมตร สร้างเสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อเป็นพุทธบูชา

            มหัศจรรย์ "เจดีย์ลอยฟ้า 9 ยอด"  ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ จะแล้วเสร็จในไม่ช้านี้ และแน่นอน...ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ อีกทั้งสืบสานพุทธศาสนาต่อไป และเป็นแลนด์มาร์คใหม่ด้านพุทธศาสนาของจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

  ทุกคนมาสุราษฏร์...พลาดไม่ได้ ต้องมาสักการะ พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในเจดีย์ลอยฟ้า 9 ยอดแห่งนี้

  อิ่มบุญ หนุนหนำชีวิตก้าวหน้า ฟ้าเปิดทีนี่....

  อุทยานธรรมเขานาในหลวง ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี สาธุ...สาธุ...

  สุราษฎร์ธานี...เมืองคนดี เที่ยวได้ทั้งปี   จำนวนผู้ชม 3067

  ข่าวอื่นๆ ในหมวด UNSEEN ถิ่นไทย

  ไปฟังที่มาของ เมืองชอนตะวัน หรือ "นครสวรรค์" กับ พี่หนุ่ม สุทน คนเล่าเรื่อง

  สวัสดีครับ....วันนี้ พี่หนุ่ม-สุทน ก็มีเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวมาเล่าให้ฟังเช่นเคยครับ

  เกาะแตน...แสนสุข สนุกทุกสไตล์

  ชวนไปแซ่ป...แว๊ปสนุก...สุขหรรษา กับ กุ้งซ่าส์ พาแซ่ป ฝนพรำๆ จะชวนไปย่ำน้ำทะเล โอ้ละเห่...หาด

  Land Mark สุราษฏร์ธานี "เจดีย์ลอยฟ้า" บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ @ อุทยานธรรมเขานาในหลวง

  สุราษฎร์ธานี...เมืองคนดี เที่ยวได้ทั้งปี มีความศรัทธาด้านพระพุทธศาสนา สร้างศูนย์รวมแห่งจิตใ