ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จ.สุราษฎร์ธานี

 

 จำนวนผู้ชม 219

ข่าวอื่นๆ ในหมวด CSR - AGRICULTURE

เค เยาวราช –กอล์ฟ ภูตะคา 2 นักธุรกิจ จิตอาสาเพื่อสังคม...”ด้วยหัวใจที่ไม่เคยท้อ ...สานต่อธนาคารความดี”

การเป็นผู้ให้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยด้วยเงิน แค่เพียงคุณทำหัวใจให้รวย...แบบผู้ให้ด้วยแรงกาย แรง

คืนความสวยใสให้ทะเลภูเก็ต กับ โครงการ Upcycling The Oceans, Thailand ปี 2

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) และ มูลนิธิอีโคอั