Precision Radiation Therapy EDGE มิติใหม่แห่งรังสีศัลยกรรมรักษาโรคมะเร็ง

 

      มะเร็ง โรคร้ายที่คร่าชีวิตมนุษย์เป็นอันดับต้นๆ ทั่วทุกมุมโลก  ในปัจจุบันวิทยาการและนวัตกรรมด้านการรักษาโรคมะเร็งได้ก้าวหน้าอย่างมากในรอบทศวรรษที่ผ่านมาการรักษามะเร็งสมัยใหม่ มุ่งเน้นการรักษาเซลล์มะเร็งที่เป็นเป้าหมายเฉพาะจุด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อเซลล์ปกติที่อยู่โดยรอบทั้งทางด้านศัลยกรรมมะเร็ง (surgical oncology) อายุรกรรมมะเร็ง (medical oncology) และ รังสีรักษา (radiotherapy) โดยด้านรังสีรักษานั้นทางโรงพยาบาลวัฒโนสถได้นำวิวัฒนาการการฉายแสงที่มีความแม่นยำ (Precision Radiation Therapy) ด้วยเครื่องฉายแสง model EDGE อันเป็นมิติใหม่ทางการฉายแสงที่เรียกว่ารังสีศัลยกรรม เพื่อเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการรักษาโรคมะเร็ง

          ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ กล่าวว่า โรงพยาบาลวัฒโนสถ เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 180 ล้านบาท เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษาแบบองค์รวมและมีการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบทุกมิติ (Total Cancer Care)ตั้งแต่ ป้องกัน วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟู ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญแบบสหสาขาวิชาชีพ(multidisciplinary team)และรักษาผู้ป่วยเฉพาะบุคคล (Personalized medicine)

     ปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒโนสถได้ใช้Precision Medicine มารักษาทางการให้ยากับผู้ป่วยโรคมะเร็งเฉพาะรายอย่างแม่นยำ โดยใช้ข้อมูลของยีนส์แต่ละบุคคล ซึ่งก้าวต่อไปทางโรงพยาบาลได้นำ Precision Radiation Therapy มาใช้กับการรักษาทางด้านรังสีรักษาที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้องเฉพาะมะเร็งแต่ละชนิดซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้แก่เครื่องฉายรังสี EDGE อันเป็นเทคโนโลยีทางรังสีรักษายุคใหม่ที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยเพื่อเป็นมิติใหม่ของการฉายแสงที่เรียกว่ารังสีศัลยกรรม หรือรังสีร่วมพิกัด (Radiosurgery)

        ซึ่งเป็นการฉายรังสีพลังงานสูงในเวลาอันสั้นเป็นทางเลือกแทนการผ่าตัดนอกจากนี้เครื่องฉายรังสี EDGE ยังมีประสิทธิภาพในการควบคุมขอบเขตลำรังสีที่สอดรับกับรูปร่างหรือรูปทรงของก้อนมะเร็งทำให้อวัยวะข้างเคียงได้รับผลข้างเคียงน้อยจากปริมาณรังสีและยังสามารถให้รังสีในปริมาณสูงทำให้การฉายแสงแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาน้อยลง เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยดียิ่งขึ้น

      รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ  เลิศสงวนสินชัยผู้อำนวยการฝ่ายดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รพ.วัฒโนสถและแพทย์รังสีรักษาให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า สำหรับโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกมักจะมีปัญหาเฉพาะที่ แต่สำหรับมะเร็งในระยะท้ายๆ จะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ แม้ว่าคนไข้บางรายจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกัน ระยะโรคเหมือนกัน แต่วิธีการรักษาอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรคร่วมและร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย การรักษาโรคมะเร็งมีการพัฒนาไปในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดด้วยเทคนิคการส่องกล้อง การใช้หุ่นยนต์ผ่าตัด รวมถึงการรักษาด้วยตัวยาแบบมุ่งเป้าที่จะเจาะจงไปยังเซลล์มะเร็งเป้าหมาย ทำให้ผลกระทบจะเกิดกับเนื้อเยื่อปกติก็จะน้อยลงไปและด้วยวิวัฒนาการเทคโนโลยีทางรังสีรักษายุคใหม่ที่สามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายการฉายแสงเฉพาะจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเครื่อง Varian

         EDGE เป็นเครื่องฉายรังสีรักษารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีเทคโนโลยีการฉายรังสีในแบบ 3 มิติ (3D-RT) และ 4 มิติ(4D-RT)โดยเครื่องจะคำนวณปริมาณรังสีตามเทคนิคในการรักษาได้อย่างถูกต้อง แสดงให้เห็นการกระจายของปริมาณรังสีแบบ 3 มิติในบริเวณที่แพทย์ต้องการรักษาเป็นไปตามแผนการรักษาที่วางไว้ ลักษณะสำคัญของเครื่องคือ จะมีซี่วัตถุกำบังรังสี จำนวน 120 ซี่ ซึ่งสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ และซี่วัตถุกำบังรังสีจะมีขนาดเล็กมาก ทำให้สามารถเปิดขอบเขตลำรังสีได้อย่างรัดกุม สอดรับกับรูปร่างของก้อนเนื้อเยื่อที่ต้องการรักษา ขณะเดียวกันซี่วัตถุกำบังเหล่านี้จะช่วยกำบังไม่ให้รังสีไปโดนอวัยวะปกติรอบข้าง หรือกำบังให้โดนให้น้อยที่สุด

        ในอดีตเครื่องฉายรังสีบางเครื่องถูกผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการรักษาโรคมะเร็งในอวัยวะบางตำแหน่งเท่านั้น แต่เครื่อง EDGE สามารถปรับการใช้งานได้ และถูกออกแบบมาเพื่อเน้นจุดหรือตำแหน่งเฉพาะที่มากขึ้น ถ้าตำแหน่งของก้อนมะเร็งที่อยู่ใกล้เคียงกับอวัยวะสำคัญหรืออวัยวะที่ไวต่อรังสี โดยเครื่อง EDGE สามารถใช้ได้กับการฉายรังสีทั่วทั้งร่างกายทั้งในสมองและนอกสมอง ปอด ไขสันหลัง ต่อมลูกหมาก ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น จากข้อมูลการวิจัยทางคลินิกภายในปัจจุบันพบว่าการฉายรังสีในระยะเวลาสั้นๆ ด้วยปริมาณรังสีสูงมากๆ ในระดับหนึ่ง สามารถฆ่าและทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีกว่า โอกาสการกลับเป็นซ้ำน้อยลง อาการข้างเคียงลดลงกว่าวิธีเดิมๆ ที่ต้องฉายรังสีหลายครั้ง (conventional technique and dose) ทำให้เพิ่มโอกาสอยู่รอดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงขึ้น จำนวนผู้ชม 1065

ข่าวอื่นๆ ในหมวด SPORT - HEALTH

“2nd Bangkok Asia Wellness Conference 2020” งานคนรักสุขภาพและโยคะ กลางใจเมือง กรุงเทพฯ อลังการระดับประเทศ

งาน BANGKOK ASIA WELLNESS CONFERENCE ครั้งที่ 2 ผู้นำด้านโยคะและสุขภาพ จัดงานด้วยครูโยคะมากปร

รพ.ธนบุรี 2 จัดแพ็กเกจตรวจสุขภาพ "Healthy Mom Lifestyle"

โรงพยาบาลธนบุรี 2 อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี ใส่ใจสุขภาพยุคโควิด-19 ปลดล็อคชีวิตใหม่ด้วยแพ็กเกจ &ldquo