PRINC เดินหน้าเต็มสูบสู่ธุรกิจโรงพยาบาล เสริมทัพรวมทีมแพทย์บริหารชั้นเซียน

 

PRINC เดินหน้าสู่ธุรกิจโรงพยาบาล โดยซื้อกิจการบริษัทอลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด วางตัว นพ.สุนทร ศรีทา CEO กลุ่มธุรกิจ Healthcare พร้อมทีมบุคลากรชั้นนำ เข้าบริหารโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และภาคกลางตอนบน

       บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”-PRINC) เข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชียจํากัด (Alliance Medical Asia Co.,Ltd.–AMA) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังใน3 จังหวัด บริเวณภาคกลางตอนบน อันได้แก่ รพ.ปากน้ำโพ รพ.พิษณุเวช และ รพ.สหเวชพิจิตร พร้อมทั้งรับจ้างบริหารโรงพยาบาลอีก 1แห่ง ในกรุงเทพฯ โดยเตรียมส่ง นพ.สุนทร ศรีทา(ท่านแรกจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Healthcare พร้อมทีมแพทย์บริหารที่มีประสบการณ์ ในเครือรพ.เอกชนชั้นนํากว่า 20 ปี อีกหลายท่าน อาทิเช่น นพ.อาทิตย์เปี่ยมคล้า (ท่านที่สองจากซ้าย), นพ.วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ (ท่านที่สามจากซ้าย), นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์(ท่านที่สามจากขวา), ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ (ท่านที่สองจากขวา), และ นพ.ชัยสิทธิ์ ศรีทองชัย (ท่านแรกจากขวา)เข้าพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านการเงิน และการรักษาพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาล

นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท ผู้ซึ่งบุกเบิกตลาดโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ได้กำหนดแนวทางการบริหารโรงพยาบาลกลุ่มนี้ โดยเน้นให้เป็นที่พึ่งของชุมชน พร้อมทั้งยังให้วิสัยทัศน์ว่าโรงพยาบาลในเครือ จะต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดียิ่งขึ้น ให้ได้ประโยชน์จากการเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่สามารถแบ่งปันทรัพยากรกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         โดยมีการวางแผนทํา Shared Services สําหรับโรงพยาบาล เพื่อบริหารงานจัดซื้อ งานบริหารคลัง งานระบบบัญชีและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบใหม่ พร้อมนํา Cloud Technology มาใช้เพื่อช่วยการบริหารจัดการรูปแบบของโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่าย (Network Hospital Management) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับการเพิ่มจํานวนโรงพยาบาลในเครือในอนาคต ซึ่งกล่าวได้ว่า โรงพยาบาลในเครือนี้ จะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการผู้ป่วย และให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างช่วยเหลือกัน เสริมสร้าง และเติบโตไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งบริษัทฯและผู้ใช้บริการจำนวนผู้ชม 1644

ข่าวอื่นๆ ในหมวด SPORT - HEALTH

“2nd Bangkok Asia Wellness Conference 2020” งานคนรักสุขภาพและโยคะ กลางใจเมือง กรุงเทพฯ อลังการระดับประเทศ

งาน BANGKOK ASIA WELLNESS CONFERENCE ครั้งที่ 2 ผู้นำด้านโยคะและสุขภาพ จัดงานด้วยครูโยคะมากปร

รพ.ธนบุรี 2 จัดแพ็กเกจตรวจสุขภาพ "Healthy Mom Lifestyle"

โรงพยาบาลธนบุรี 2 อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี ใส่ใจสุขภาพยุคโควิด-19 ปลดล็อคชีวิตใหม่ด้วยแพ็กเกจ &ldquo