“พม. ส่งรัก สานใจ ให้ครอบครัวไทยเข้มแข็ง” เนื่องในวันแห่งความรัก

 

          ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเขตบางซื่อ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติมอบรางวัลและของที่ระลึกให้แก่คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขตบางซื่อ โดยมี นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตบางซื่อให้การดูแลต้อนรับอย่างดียิ่ง ซึ่งจัดงานภายใต้แนวคิด “รักยืนยง มั่นคง ที่บางซื่อ” เพราะชื่อ “บางซื่อ” สื่อความหมายให้ความรักยืนยาวด้วยรักที่ซื่อสัตย์ต่อกัน เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก หรือ Valentine’s Day ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยในปีนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นหน่วยงานตัวแทนของ พม. ร่วมจัดบูธนิทรรศการ “พม. ส่งรัก สานใจ ให้ครอบครัวไทยเข้มแข็ง” เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความรักที่สำคัญ รักอย่างสร้างสรรค์ เริ่มต้นที่รักของครอบครัว

          นายเลิศปัญญา กล่าวว่า สถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี และอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในสังคมไทย และวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ประชาชนคนไทยรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของชาวตะวันตก โดยในวันนี้ ไม่ว่าจะไปที่แห่งไหนก็จะได้เห็นความสวยงามของบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยการแสดงออกถึงความรักต่อกัน ไม่อยากให้เป็นเพียงความรักชองคู่รัก หรือหนุ่มสาวเท่านั้น แต่อยากให้เป็นการแสดงออกซึ่งความรักต่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก คู่ที่กำลังจะเริ่มต้นสร้างครอบครัว หรือคู่สมรสที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมานานแล้วก็สามารถแสดงความรักต่อกันเพื่อรักษาสัมพันธภาพให้คงอยู่ยาวนานยิ่งๆ ขึ้นไปได้

         นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า ในวันนี้ สค. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการที่สำนักงานเขตบางซื่อโดยภายในบูธมีกิจกรรมเกมส์ “ส่งรัก สานใจ”และเชิญชวนคู่รักเริ่มต้นความรักต่อกันด้วย 10 คำดี และแจกของที่ระลึกเกี่ยวกับ 10 คำดี เพราะเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมระหว่างบุคคลในครอบครัว และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของครอบครัว และต่อสุขภาพกายและจิตของบุคคลในครอบครัว จึงจำเป็นต้องเริ่มต้นรอบครัวด้วยการสื่อสารเชิงบวกต่อกันให้เกียรติกันทั้งทางกายและวาจา จะช่วยลดการเกิดความรุนแรงในครอบครัวได้ เพราะการสื่อสารระหว่างกันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ดีในการทำให้อีกฝ่ายมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และการสื่อสารในเชิงให้กำลังใจจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้มีความผูกพันรักใคร่ และครอบครัวมีความเข้มแข็งกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวง พม. โดย สค. ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น 10 คำดีที่อยากได้ยินจากคนในครอบครัว ประกอบด้วย 1) เหนื่อยไหม 2) รักนะ 3) มีอะไรให้ช่วยไหม 4) คำชมเชย (เก่ง/ดี/เยี่ยม) 5) ไม่เป็นไรน่ะ 6) สู้ๆ นะ 7) ทำได้อยู่แล้ว 8) คิดถึงนะ 9) ขอบคุณนะ และ 10) ขอโทษนะ โดยพบว่า อันดับ 1 เหนื่อยไหม ร้อยละ 20.2 อันดับ 2 รักนะ ร้อยละ 16.1 อันดับ 3 มีอะไรให้ช่วยไหม ร้อยละ 15.2 ตามลำดับ

          ด้าน นางสาวกุลจิรา กล่าวว่า การจัดงานวันแห่งความรักในวันนี้ สำนักงานเขตบางซื่อได้จัดงานภายใต้แนวคิด “รักยืนยง มั่นคง ที่บางซื่อ” เพราะชื่อ “บางซื่อ” สื่อความหมายให้ความรักยืนยาวด้วยรักที่ซื่อสัตย์ต่อกัน พร้อมทั้งยกบทความใน “นิราศพระบาท” มาเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจในการจัดงานด้วยบทความ “...ถึงบางซื่อชื่อบางนี้สุจริต เหมือนชื่อจิตที่พี่ตรงจำนงสมร มิตรจิตขอให้มิตรใจจร ใจสมรขอให้ซื่อเหมือนชื่อบาง...”

          สุดท้าย นายเลิศปัญญาได้กล่าวว่า “ในฐานะที่เกิดและโตมาท่ามกลางขนบธรรมเนียบประเพณีไทยที่ดีงาม จึงมีความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย และอยากให้คนไทยรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเอาไว้ การแสดงออกซึ่งความรักต่อกันเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ขอให้ตั้งอยู่บนความถูกต้อง เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่น ควรสร้างความรัก ความอบอุ่น ความใส่ใจดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยความเข้าใจกันภายในครอบครัว เพราะรักอย่างสร้างสรรค์ เริ่มต้นที่รักของครอบครัว นำไปสู่สังคมปกติสุขต่อไป”จำนวนผู้ชม 438

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท