ททท. เชิญผู้ประกอบการไทย 83 ราย กระตุ้นตลาดยุโรปเที่ยวไทยในงาน ITB 2018 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

         นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจำนวน 83 ราย เข้าร่วมงาน International Tourism Borse (ITB) 2018 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 52 และแบ่งตามประเภทเป็น Hotel/Resort 71 ราย บริษัทนำเที่ยว 8 ราย และ อื่นๆ 4 ราย (โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ธีมปาร์ค) ในจำนวนนี้เป็นผู้ประกอบการฯรายใหม่ที่ไม่เคยร่วมงานมาก่อน 17 ราย และเคยเข้าร่วมงานแล้ว 66 ราย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–11 มีนาคม 2561 ณ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยในวันที่ 7-9  มีนาคม จะเปิดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว (Trade Day) และวันที่ 10-11 มีนาคม  เปิดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป (Trade and Public Day) 

       งาน ITB หรือ International Tourism Borse เป็นงานมหกรรมทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2509 ลักษณะการจัดงานมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว  การเจรจาธุรกิจ  การประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อเกี่ยวข้องกับทิศทางการตลาด  การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความคืบหน้าด้านเทคโนโลยีในการดำเนินกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญ ฯลฯ   โดยในแต่ละปีมีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 180 ประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ กอปรกับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน มีพฤติกรรมเดินทางออกนอกประเทศเพื่อการท่องเที่ยวมีมากขึ้น จึงนับว่าเป็นตลาดใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ

       นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการ ททท.  เปิดเผยถึงการเข้าร่วมงาน ITB ของ ททท. ในปีนี้เป็นครั้งที่ 45  ในส่วนการจัดสรรพื้นที่ของประเทศไทย (Thailand Stand) อยู่ในโซนเอเชีย มีการออกแบบคูหาและตกแต่งภายใต้ Amazing Thailand ในแนวคิด Open to the new shades of Thailand โดยเน้นสินค้าและบริการ new shades ของประเทศไทย โดยภายในบูทมีกิจกรรมสาธิตภายในคูหาประเทศไทยและเวทีการแสดง ภายใต้แนวคิด “Open to the new shades of Thailand นำเสนอแง่มุมใหม่ๆ ของประเทศไทย ผ่านกิจกรรมสาธิตต่างๆ จากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรม ที่มีเอกลักษณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณความเป็นไทยที่สืบทอดต่อกันมา และยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการที่สนใจได้ทดลองและสัมผัสประสบการณ์จริงของกิจกรรมนำเสนออย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้มุมมองใหม่ๆ ภายใต้กลยุทธ์ Open to the new shades of Thailand ในหมู่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน กิจกรรมสาธิตการทำ “ตุงก้าคิง” และ “ตุงใส้หมู” ตามราศีเกิด 12 นักษัตร ชุมชนบ้านพระเกิด จังหวัดน่านเป็นการนำเสนอมุมมองใหม่ๆของภาคเหนือ ผ่านเรื่องราวความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ ซึ่งพื้นที่จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ และได้รับเลือกเป็นพื้นที่นำร่องให้ดำเนินการในโครงการ Creative Tourism District พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานในคูหาประเทศไทยได้ฝึกทำด้วยตนเองและเก็บเป็นของที่ระลึกกลับบ้าน

       กิจกรรมสาธิตการทำเครื่องประดับแป้งพวง (แป้งร่ำ) ชุมชนเกาะศาลเจ้า กรุงเทพมหานครเป็นการนำเสนอมุมมองใหม่ๆของกรุงเทพมหานคร ในชุมชนที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพ ว่ายังมีกิจกรรมที่มีเสน่ห์น่าค้นหา ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นและทดลองทำ กิจกรรมการท่องเที่ยวกับ Horoscopes เป็นการสร้างแนวคิดความน่าสนใจของชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวกับดวงชะตาตามราศีเกิดของแต่ละคน กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยแบบประยุกต์จากคณะนักแสดง “ต๊ะตึ้งโม้ง”เป็นการแสดงแนวสนุกสนานใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องดนตรีไทยประกอบการแสดง อาทิ สาก ครก กลองทับ กลองยาว ขลุ่ย ระนาด และกิจกรรมการแสดงและสาธิตมวยไทย 

       ในส่วนของการให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวนั้น บริเวณเคาน์เตอร์ให้ข่าวสารได้มีการนำเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยเน้นการนำเสนอสินค้าบริการและแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Open to the new shades of Thailand พร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้นำเอกสารกว่า ๕๐ รายการ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

       ในโอกาสนี้ วันที่ 8 มีนาคม 2561  ททท. ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเข้าร่วมงาน เพื่อเยี่ยมชมคูหาประเทศไทยและประทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ  พร้อมทรงสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ (ส้มตำ) ภายในคูหาประเทศไทย       

       นอกจากเข้าร่วมงาน ITB  เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีแล้ว ในปีนี้ ททท. ยังเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว คืองาน Post ITB Road Show ณ เมืองลียง และนีช สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในวันที่ 13 -14  มีนาคม 2560 และเมืองซูริค สมาพันธรัฐสวิส ในวันที่ 15 มีนาคม 2560  เพื่อเป็นการขยายพื้นที่ทางการตลาดใหม่ๆ

       จากสถิติในปี 2560 นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 837,000 คน    

       ระยะพำนักเฉลี่ย 17 วัน จุดแข็งสำคัญของประเทศไทยที่ยังคงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเยอรมันเลือกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ แหล่งท่องเที่ยวหลักซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดโดยเฉพาะประเภทหาดทรายชายทะเลของประเทศไทย ที่มีความได้เปรียบโดยจุดหมายปลายทางได้แก่ กรุงเทพมหานคร  สุราษฎร์ธานี  ภูเก็ต  กระบี่และเชียงใหม่

               

              จำนวนผู้ชม 756

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท