โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข

          จังหวัดเชียงราย  เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตล้านนาที่แสดงอัตลักษณ์เด่นชัด มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย  36 กลุ่ม  มีวิถีชีวิตของชนเผ่าต่าง ๆ  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงราย

        นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองเกษตรกรรมร้อยละ 40   ผลผลิตที่สำคัญคือ ข้าว  ชา  กาแฟ  ยางพารา  ลิ้นจี่  และลำไย  ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงราย              

        นายกิตติ  ทิศสกุล   ผู้จัดการ โครงการอาหารปลอดภัย  เชียงรายเป็นสุข  และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย ได้มีแนวคิดในการพัฒนาจังหวัดเชียงราย โดยนำการเกษตรซึ่งเป็นฐานหลัก เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

โครงการ อาหารปลอดภัย  เชียงรายเป็นสุข

  แนวทางการดำเนินงานคือ : 

       ส่งเสริมด้านการเกษตร โดยอบรมให้เกษตรกร ปลูกผัก  ผลไม้ ปลอดสารพิษ  รวมถึงการเลี้ยงหมู เป็ด ไก่ ด้วยอินทรีย์วัตถุ 

       สร้างผู้ซื้อ  คือ ร้านอาหาร เพื่อที่จะรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และร้านค้าเหล่านั้นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ  และต้องทำตามกฎที่ตั้งไว้เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันทุกร้าน คือต้องประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบปลอดสารเคมี เพื่อให้เป็นร้านอาหารมาตรฐาน Thailand  Restaurant Quality Standard   (TRQS)     และอนาคตจะพัฒนาร้านอาหารให้ได้มาตรฐานสู่สากล

      นอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบการกระจายผลผลิต และอาหารในท้องถิ่น  การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้อาหารปลอดภัย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสุขภาพ เพื่อส่งเสริมท้องถิ่น โดยจัดการพัฒนาระบบแบบห่วงโซ่อาหาร

        อีกทั้งสร้างทีมผู้แนะนำ  ตรวจ ประเมินคุณภาพมาตรฐานให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม และเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

แผนการตลาด  Green  Network  Marketing

              คือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค  ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารให้เป็นตลาดสีเขียว ในโครงการอาหารปลอดภัย  เชียงรายเป็นสุข ด้วยการเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว  หลากหลายเส้นทางด้วยกัน  เช่น

              ปั่นจักรยาน  อาหารปลอดภัย  เชียงรายเป็นสุข

             เส้นทางกาแฟ....ไปดื่มกาแฟกันที่ ดอยช้าง  แล้วก็มาทานอาหารร้านที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ที่เข้าร่วมโครงการฯ

             เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไปเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน  ไปสปาตัว  ผ่อนคลาย... สบายตัว   แล้วก็ไปทานอาหารพื้นเมืองล้านนา  บุฟเฟ่ต์มื้อเที่ยง ถูกที่สุด คนละ 100 บาท   ที่ร้านสบันงาขันโตก  ด้วยอาหารปลอดสารเคมี เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ

            หรือจะท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้กับเกษตรกรตัวจริงสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักระยะยาว หรือ Long Stay           

            ท่านนายกกิตติ  ก็ใช้วิธีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรื่องอาหาร ด้วยการให้แต่ละชาติ เช่น ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส  ฯลฯ  มาปรุงอาหารของแต่ละประเทศ  ด้วยวัตถุดิบที่ปลอดสารเคมีจากเกษตรกรเชียงรายเท่านั้น

           แล้วเมนูเลิศรส  ที่เสริฟด้วยวัตถุดิบปลอดสารของเชียงราย  สไตล์อินเตอร์ .....ก็เอร็ดอร่อยกันทั่วทั้งงาน  จนเป็นที่กล่าวขานกันว่า

            สุดยอดของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ด้วยวัตถุดิบล้านนา....เจ๊า

           โครงการอาหารปลอดภัย  เชียงรายเป็นสุข  มีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต  สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  และสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนให้กับคนเชียงราย และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ

VISION  MAN .....  ตัวจริง

        ท่านกิตติ  ทิศสกุล  ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัย  เชียงรายเป็นสุข  และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย  ด้วยท่านรับผิดชอบถึงสองตำแหน่ง  ท่านจึงนำสิ่งที่รับผิดชอบ คือ          ด้านอาหาร และด้านท่องเที่ยว  มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งเกษตรกร  ผู้ประกอบการร้านอาหารนักท่องเที่ยว  และคนเชียงรายเอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ปลอดสารเคมี  และยังกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว... เอี่ยวด้วยอาหาร หลากหลายเส้นทาง หลากหลายสไตล์  เรียกว่าครบทุกรูปแบบ และรสชาติที่สามารถสัมผัสได้จริง 

       ท่านนายกกิตติ  ยืนยันความปลอดภัยทั้งเรื่องอาหาร และการเดินทางท่องเที่ยวในเชียงรายทุกฤดูกาล วันนี้คนเชียงราย...พร้อมต้อนรับทุกท่านครับ 

                โครงการอาหารปลอดภัย   เชียงราย และนักท่องเที่ยวเป็นสุข

        แล้วคุณจะ  หลงฮักเจียงฮาย .....เจ๊า..... 

กุ้ง...Unseen

         

                       จำนวนผู้ชม 1243

ข่าวอื่นๆ ในหมวด UNSEEN ถิ่นไทย

ไปฟังที่มาของ เมืองชอนตะวัน หรือ "นครสวรรค์" กับ พี่หนุ่ม สุทน คนเล่าเรื่อง

สวัสดีครับ....วันนี้ พี่หนุ่ม-สุทน ก็มีเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวมาเล่าให้ฟังเช่นเคยครับ

เกาะแตน...แสนสุข สนุกทุกสไตล์

ชวนไปแซ่ป...แว๊ปสนุก...สุขหรรษา กับ กุ้งซ่าส์ พาแซ่ป ฝนพรำๆ จะชวนไปย่ำน้ำทะเล โอ้ละเห่...หาด

Land Mark สุราษฏร์ธานี "เจดีย์ลอยฟ้า" บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ @ อุทยานธรรมเขานาในหลวง

สุราษฎร์ธานี...เมืองคนดี เที่ยวได้ทั้งปี มีความศรัทธาด้านพระพุทธศาสนา สร้างศูนย์รวมแห่งจิตใ