ททท.เชิญชวนเที่ยวงาน สงกรานต์วัดภูเขาทองมหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ์ แห่งเดียวในไทย

 

        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน สงกรานต์ ภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ์ โดยมีกิจกรรม สำคัญคือ ร่วมสรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 200 ปี พร้อมรับน้ำพระพุทธมนต์มหามงคลพิธีมหาสมัยสูตร หนึ่งเดียวในประเทศไทย วันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร(ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร

        นายนพดล  ภาคพรต  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ได้เชิญชวนให้ร่วมสัมผัส งานประเพณีสงกรานต์ ภูเขาทอง มหาสมัยสูตร 205 ปี ศรีมหาโพธิ์ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ของการจัดงานทุกวัน ผู้มาเที่ยวชมสามารถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมประทับตราลงบน Postcardครบ 8 จุด รอบภูเขาทอง ได้แก่ 1. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 2. พระอุโบสถ3. พระวิหารหลวงพ่ออัฎฐารส4. พระบรมบรรพต(ภูเขาทอง)5. หลวงพ่อดำ6. หลวงพ่อโต7. ศาลาการเปรียญ และ8. ลานกิจกรรมพระเจดีย์ทราย เจดีย์ข้าวสารเพื่อรับหนังสือ “ เป็นบุญจริงๆ นะ” รวมคำสอนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศ ตลาดย้อนยุค และการแต่งกาย ชุดไทยที่สวยงาม ภายในงาน ยังมีการจำหน่ายอาหารไทยทั้งคาวและหวาน รวมทั้งการสาธิต งานหัตถศิลป์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม สลับสับเปลี่ยนกันไป ในแต่ละวัน อาทิ ฟ้อนขันดอก เซิ้งโปงลาง การแสดงชุดตารีบุหงา ชุดวิชนี ฟ้อนที (ฟ้อนร่ม) การแสดงไทพวน ตารีกีปัสหุ่นละครเล็กจับนางเวลา นาคาอวยชัย การแสดงชุด กลองเภรีก้องหล้า การแสดงชุดระบำสี่ภาค

       สำหรับงานวันที่ 15 เม.ย. 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายกิจกรรมสำคัญคือช่วงเวลา 18.00 น. คุณยุทธศักดิ์ สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานพิธีฝ่ายฆราวาสจะเชิญน้ำสรงถวาย พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ  รองสมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เพื่อนำไปสรงยังต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 200 ปีประวัติความเป็นมาของต้นโพธิ์นั้น มีความว่าสมัยพระเจ้าอโศก มหาราชทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในลังกาทรงโปรดให้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกที่ศรีลังกาด้วย จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้มีการส่งสมณทูต โดยมีพระอาจารย์ดีพระอาจารย์เทพ จากวัดสระเกศ เป็นหัวหน้าสมณทูต ไปสืบพระพุทธศาสนาในลังกา กษัตริย์ลังกา ได้พระราชทานหน่อพระศรีมหาโพธิ์ถวายรัชกาลที่ 2 จำนวน 3 หน่อ ทรงโปรดให้ปลูกที่หน้าพระอุโบสถ วัดสระเกศ วัดสุทัศน์ และวัดมหาธาตุ  โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกโดยพระองค์เอง ซึ่งตรงกับ พุทธศักราช 2357 และได้พระราชทาน น้ำสรงต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันสงกรานต์ จึงนับเป็นโบราณราชประเพณีปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

          ทั้งนี้ พิธีสมโภชเจริญพระพุทธมนต์ “มหาสมัยสูตร” เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ แจกจ่าย ให้ประชาชน นำไปประพรมที่บ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบเนื่องมาแต่สมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 170 ปีโดยพิธีสวดตรงกับวันที่ 15 เมษายน เวลา 18.00 น. ของทุกปี บทสวดมหาสมัยสูตรเป็นบทพระพุทธมนต์ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศถึงการประชุมเทวดาครั้งยิ่งใหญ่หากประชาชนได้นำน้ำมนต์ไปบูชา ก็จะเกิดความร่มเย็น เป็นสุขเมื่อเปลี่ยนศักราชขึ้นปีใหม่ไทย พระสงฆ์วัดสระเกศฯ ได้ใช้บทนี้สวด เพื่อให้เทวดาคุ้มครองประเทศชาติ ปัจจุบันเหลือเพียงวัดเดียว ในกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบพิธีกรรมเช่นนี้สำหรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตร ณ วัดสระเกศฯ จะได้รับน้ำ พระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตร หนังสือประวัติมหาสมัยสูตรไว้เป็นสิริมงคลจำนวนผู้ชม 1546

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท