มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย – กัมพูชา จัดมหกรรมการแข่งขัน “ เดิน – วิ่ง การกุศล สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑

  

         ด้วย มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย – กัมพูชา โดยนายนิทัศน์  เรืองวิทยาโชติ  ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับ พลเอก พลางกูร  กล้าหาญ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ และ ประธานชมรมกล้าแผ่นดิน และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดมหกรรมการแข่งขัน  เดิน – วิ่ง การกุศล  สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑  ชิงถ้วยจาก ท่านปัญญรักษ์  พูลทรัพย์  เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา   ในวันอาทิตย์ที่  ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๖.๐๐–๑๐.๓๐ น. ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังต่อไปนี้

๑.เพื่อนำรายได้สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน้ำยืน  อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี

๒.เพื่อรณรงค์  เชิญชวนให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย   ให้ผู้รักสุขภาพ  นักกีฬา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรและประชาชนทั่วไปและเพื่อให้ห่างไกลจาก สิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

๓.เพื่อสร้างความต่อเนื่องในกิจกรรม เดิน - วิ่ง  การกุศล "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย – กัมพูชา ” ให้เป็นประเพณีปฏิบัติตลอดไป

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ มินิมาราธอน ๑๐.๕ กม.  ประเภทชาย – หญิงทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ,ประเภทบุคคลทั่วไปเดินเพื่อสุขภาพ  ๔ กม. และเยาวชนเดินเพื่อสุขภาพ ๒ กม.

      ในโครงการนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกนักเรียนจากสถาบันการศึกษา เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง “ยุวทูตสายสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย – กัมพูชา ”    เผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิฯ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดีในการช่วยรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชนทุกคน หันมาใส่ใจการออกกำลังกาย  สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวหันมาใส่ใจในการออกกำลังกาย   

         ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่เข้าเส้นชัยทุกประเภทการแข่งขันยังได้รับเหรียญผู้พิชิต, เสื้อที่ระลึก, และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ติดตามรายละเอียดและร่วมสมัครร่วมการแข่งขันได้ที่  www.ptc.or.th   อัตราค่าสมัครราคา 400 บาท LINE ID : ptc.or.th  ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาผ่าน

       บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี ๐๓๘ -๓ – ๓๑๒๐๘ – ๖ สาขาลาดพร้าว ๒๕ ชื่อบัญชี มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย - กัมพูชา เพื่อโครงการ เดิน - วิ่ง การกุศล   

       ซึ่งรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย  ทางมูลนิธิฯ จะทำการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี    ต่อไป

“ร่วมสร้างกุศล เป็นมงคลกับชีวิต”จำนวนผู้ชม 1010

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท