กลุ่มเซ็นทรัล แสดงพลังร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับสากลยึดมั่นรักษ์โลก พร้อมเปิดตัวโครงการ CHANGE! ในงาน World Environment Day 2018

 

        กลุ่มเซ็นทรัล ผนึกกำลังร่วมกับ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสหภาพยุโรปประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน  ด้วยแนวคิด Beat Plastic Pollution “รักษ์โลก ลดพลาสติก” ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก 2018  World Environment Day 2018  ด้วยเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใต้โครงการ CHANGE!: Change your behavior, Change your mind

        วันนี้ (พฤ.ที่ 7 มิถุนายน 2561)  ภาคีเครือข่ายระดับสากล ประกอบด้วย ดร.อิสซาเบล ลูอิส  รองผู้อำนวยการ และผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติแห่งเอเชียและแปซิฟิก(United Nations Environment Programme: UNEP), ฯพณฯ เพิร์คกา ทาปิโอลา เอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย, ฯพณฯเคส กราส’เดส์  เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์,  มิสอานน์ ชาร์ลอต มัลม์  กงศุลฝ่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สถานทูตสวีเดน พร้อมด้วย ศ.กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์  บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้รวมตัวกันเพื่อแสดงพลังในการประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนการจัดงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก  World Environment Day 2018  ที่เมืองไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

        โดยร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน้าประติมากรรม “กรุงเทพ ณ เวลานี้”   (A BANGKOK MINUTE)   ผลงานสร้างสรรค์โดยนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (INDA)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรรสร้างจากจากถุงพลาสติกใช้แล้ว กว่า 50,000 ชิ้น ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย สะท้อนถึงปริมาณการใช้ถุงพลาสติกภายในเวลาเพียง 1 นาทีของคนในกรุงเทพ ซึ่งทั่วโลกก็ได้จัดทำประติมากรรม ภายใต้แนวคิด Beat Plastic Pollution   “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เพื่อรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นกัน

       ฯพณฯ เพิร์คกา ทาปิโอลา เอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวในงานนี้ว่า “สหภาพยุโรปได้ดำเนินการตามขั้นตอนสำคัญในการลดการปล่อยกากพลาสติกจนกลายเป็นเศษขยะทางทะเลและได้ลดการใช้ถุงพลาสติกในประเทศสมาชิกหลายแห่งด้วยข้อกำหนดด้านถุงพลาสติก นอกจากนี้เราต้องการรวมพลาสติกรีไซเคิลจำนวน 10 ล้านตัน มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในปีพ.ศ. 2565เราได้ร่วมมือกับหน่วยงานในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นที่สามารถมีบทบาทในการจัดการของเสียเพื่อให้การรีไซเคิลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น”

        ด้าน ดร.อิสซาเบล ลูอิส รองผู้อำนวยการและผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติแห่งเอเชียและแปซิฟิก กล่าวในโอกาสเดียวกันว่า  “พลาสติกมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันมาก เราจึงมีการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมากตามไปด้วยเรามีความต้องการให้ทุกคนตระหนักว่า เราต่างมีส่วนร่วมในการสร้างปัญหามลภาวะพลาสติกและเราก็สามารถแก้ไขปัญหามลภาวะพลาสติกได้ดั่งคำวลีที่กล่าวว่า ถ้าคุณไม่สามารถนำมันกลับมาใช้ใหม่คุณควรปฎิเสธการใช้มัน (If you can’t reuse it, refuse it)”

       ขณะที่ ศ.กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้ใช้โอกาสนี้เปิดเผยถึงรายละเอียดของโครงการ CHANGE! ว่า “กลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด 70 กว่าปี  ได้จดทะเบียนมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2545  มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ เมื่อต้นปีนี้ และลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อการจัดการปัญหาขยะ และพลาสติกอย่างยั่งยืน ในงานสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ด้วย

         ส่วนนโยบายการลดปริมาณพลาสติกในปีนี้ ด้วยแนวคิดของงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก 2018 คือ Beat Plastic Pollutionเน้นรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single use plastic) เช่น หลอดพลาสติก, ถุงพลาสติก และขวดน้ำ ซึ่งพบว่าทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติก 500,000 ล้านใบต่อปี โดยคนไทยใช้ถุงพลาติก 8 ใบต่อวัน ขณะที่ชาวยุโรปใช้เพียง 5 ใบต่อเดือน แต่ละปีมีปริมาณขยะพลาสติกพบเป็นขยะอยู่ในทะเลมากถึง 13 ล้านตัน ซึ่งประเทศไทยทิ้งขยะลงทะเลสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ทำให้สัตว์น้ำตายมากถึงปีละ 1 ล้านตัว

       กลุ่มเซ็นทรัล จึงมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต้แนวคิด CHANGE! : Change your behavior, Change your mind   ด้วยการเริ่มต้นจากบุคลากรภายในองค์กรขยายสู่สังคมส่วนรวม ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัล เป็นองค์กรค้าปลีกแห่งแรกของไทยที่ริเริ่มแคมเปญลดการใช้ถุงพลาสติก-ถุงกระดาษ “NO BAG NO BAHT” อย่างจริงจัง ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551จนถึงปัจจุบันมีอัตราการใช้ถุงพลาสติกลดลงถึง 13 ล้านใบ คิดเป็น 31%อีกทั้งยังใช้ถุงพลาสติกชีวภาพหรือ Bio Degradable Bag ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายใน 1 ปีแทนถุงพลาสติกแบบเดิมมาตั้งแต่ปี 2557และมีนโยบายจะประกาศรณรงค์ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลต่อไป

        นอกจากนั้น กลุ่มเซ็นทรัลยังริเริ่มโครงการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่า ผ่านเครื่องรับซื้อขวดอัตโนมัติGoes Green รับแต้มนำไปใช้เป็นส่วนลดจากร้านค้าในเครือเซ็นทรัล  ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มติดตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีจำนวนขวดพลาสติกที่นำมาแลกคูปองถึง 21,843 ขวด ซึ่งในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ ได้นำเครื่องนี้มาจัดแสดงและให้ใช้งานได้ที่บูธ “เซ็นทรัลทำ”

         ส่วน กลุ่มธุรกิจโรงแรมในเครือเซ็นทารานั้น มีการเปลี่ยน Laundry Bag, Shopping bag และ  Beach bag จากถุงพลาสติกเป็นถุงผ้าและถุงสปันบอลเปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกเป็นขวดแก้วในห้องพักแขก ไม่ใช้ถุงขยะดำในห้องพักแขก ลดการใช้หลอดพลาสติกจะเปลี่ยนเป็นหลอดกระดาษแทน ติดตั้งที่กดแชมพูและสบู่ในรีสอร์ทแทนขวดพลาสติก

         นอกจากนั้น ตลอดสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ยังได้รณรงค์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ECO FRIENDLY ภายในศูนย์การค้า Central World,Zen, Tops, และ Super Sport อีกด้วย”

         ภายในงานวันนี้ ยังมีการเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “เลิกพลาสติกแล้วใช้อะไรแทน”  โดย คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ดารารักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมก่อตั้ง EEC Thailand, คุณสินชัย เทียนศิริ ผอ.สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมคุณเอกดนัย วงษ์วัฒนะ ผู้ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณวีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์กรรมการผู้จัดการwww.gracz.co.th

       สำหรับกิจกรรมในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day 2018 ระหว่างวันที่ 5 –7 มิถุนายนที่ลานอีเดน1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นั้น ประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด  Beat Plastic Pollution  เน้นรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single use plastic) เช่น หลอดพลาสติก, ถุงพลาสติก และขวดน้ำ เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบของขยะในทะเล มีการติดตั้งอุโมงค์ทางเข้าเพื่อสื่อถึงโลกใต้ทะเลที่มีขยะพลาสติกอยู่แทนหมู่ปลา และVR วีดีโอจำลองความรู้สึกให้เหมือนอยู่ในเรือดำน้ำและสำรวจสภาพใต้มหาสมุทรที่เต็มไปด้วยขยะพลาสติก

มีการทำเวิร์คช้อป  Workshop การทำสิ่งประดิษฐ์กระเป๋าถือ, ผ้าพันคอ  จากเชือกอวนใช้แล้ว

        มีบูธนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การกำจัดขยะของ กทม., การสนับสนุนดื่มน้ำประปา ของการประปานครหลวง, การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุพลาสติกเหลือใช้และกล่องนมยูเอชที, โครงการความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและจัดการทรัพยากรพลาสติกเหลือใช้

                  และปิดท้ายในแต่ละวัน ด้วย มินิคอนเสิร์ต จาก ศิลปินในค่าย SpicyDiscอาทิMorning Soon, The Pakinsonและ วง Roof Topจำนวนผู้ชม 598

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท