ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดโครงการ “HealthyDigital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” เตรียมความพร้อมคนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล

 

        ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “HealthyDigital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจ สร้างความตระหนักในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประเดิมจัดกิจกรรมเดินสายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล
ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคมนี้

       ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว อินเทอร์เน็ตจะไปถึงทุกบ้านการสื่อสารและการเสพข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดนหากประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนปราศจากความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆอาจเกิดภัยอันตรายที่บ่อนทำลายคุณภาพชีวิตและคุกคามสุขภาวะของสังคมไทยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ทรงเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่เป็นปราการสำคัญที่สุดในการคัดกรองสอดส่องดูแล ตลอดจนปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิทัลรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

      โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเดินสายให้ความรู้การใช้สื่อดิจิทัล ผ่านนิทรรศการ และการจัดเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ จริยธรรมและมารยาทในการใช้สื่อโซเชียล เน็ตเวิร์ค การใช้ธุรกรรมออนไลน์ (Internet Banking)  การเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล  การทำธุรกิจบนสื่อออนไลน์  พฤติกรรมเสี่ยงผิดกฎหมายการพนันออนไลน์ และการปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงด้านต่างๆ และเหล่าดารานักแสดงที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (บางใหญ่นนทบุรี)ระหว่างวันที่20 – 26สิงหาคม 2561ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา วันที่30 สิงหาคม- 5 กันยายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2561 และที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ZPELL วันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 

      ซึ่งในงานเปิดโครงการฯที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตได้รับเกียรติจาก รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอดีตกรรมการ กสทช. และคุณวิทวัส ชัยปาณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟจูซ จีวัน จำกัดนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มาร่วมแสดงทัศนะเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ ก่อนแชร์ต้องคิด!!” จาก คุณไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี  คุณพีคภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ และคุณสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ทนายความชื่อดังเจ้าของฉายา เปาบุ้นจิ้นเมืองไทย ที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของการแชร์ข้อมูลบนโลกออนไลน์
โดยขาดการไตร่ตรอง

    กิจกรรมต่อไปในโครงการ HealthyDigital Family ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดการประกวดสื่ออินโฟกราฟิก และ คลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ HealthyDigital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอมุมมองแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและการเผยแพร่รายการสาระความรู้เกี่ยวกับการเสพสื่ออย่างถูกต้องในยุคปัจจุบัน ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตื่นตัว และสร้างการรับรู้ในเรื่องการใช้และการป้องกันภัยจากสื่อดิจิทัลในหมู่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป

      ติดตามรายละเอียด และความเคลื่อนไหวของโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”ได้ทางเว็บไซด์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ www.cra.ac.thจำนวนผู้ชม 1127

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท