จ.ชลบุรี จัดการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง ชิงถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 1 แสนบาท

 

        กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรี จัดการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง ในหัวข้อ "ร้อยเรื่องราวบางเสร่ ชายทะเลที่เราหลงรัก” ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       กิจกรรมการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง ในหัวข้อ "ร้อยเรื่องราวบางเสร่ ชายทะเลที่เราหลงรัก” สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ชิงถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 1 แสนบาท ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมวัดบางเสร่คงคารา

       ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 สิงหาคม 2561

       พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีสมัคร ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร 038 276407 ต่อ 12 หรือ Facebook Fanpage : ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนประมงพื้นบ้าน หมู่ 4 ตำบลบางเสร่ - ตลาดดีวิถีชุมชน

    การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่อง

 

๑. วงดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่อง หัวข้อการประกวด "ร้อยเรื่องราวบางเสร่ ชายทะเลที่เราหลงรัก”

๒. ระดับการประกวด นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี บริบูรณ์

๓. กติกา

    - จํานวนสมาชิกวง ไม่เกิน ๓o คน แดนเซอร์ไม่เกิน ๑๕ คน (ไม่เกิน ๔๕ คน)

    - วงดนตรีลูกทุ่งทุกวง ต้องมีเครื่องดนตรีตามมาตรฐานองค์ประกอบของวงดนตรีลูกทุ่ง

    - วงดนตรีลูกทุ่งทุกวง ต้องนําอุปกรณ์เครื่องดนตรีมาเอง

   - สมาชิกทุกคนต้องมีรายชื่อตามใบสมัครที่ยื่นมา สมาชิกคนใดคนหนึ่ง หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามกําหนด คณะกรรมการจัดการประกวดหรือ คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์จากการประกวดทั้งวงทันที

   - ห้ามนําคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์มาใช้ประกอบในการเล่นดนตรี

  -  การประกวดให้ผู้เข้าประกวดทดลองเสียง และเพลงประกวด ๒ เพลงโดยใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที เพลงช้า ๑ เพลง เพลงเร็ว ๑ เพลง

  - ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเข้ามาถึงสถานที่จัดประกวดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเวลาการประกวดจะเริ่มขึ้น ๑ ชั่วโมง หากถึงเวลาการประกวดแล้ว

    พิธีกรได้ทําการประกาศชื่อผู้เข้าประกวดขึ้นบนเวทีเพื่อทําการประกวด ช้าเกินกว่า ๒๐ นาที คณะกรรมการผู้ตัดสินจะตัดสิทธิ์ในการประกวดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัคร ณ ช่องทางรับสมัครให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด

   กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม ๔. เกณฑ์การตัดสิน

  ๑. ทักษะทางด้านดนตรี ความกลมกลืนและความสมดุลของแต่ละเครื่องดนตรี ๓๕ คะแนน

  ๒. การถ่ายทอดอารมณ์เพลง ๓๕ คะแนน

  ๓. ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบความเหมาะสมการแสดงประกอบเพลง ๓๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน

 จำนวนผู้ชม 833

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท