กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวงาน “OTOP Village” อย่างยิ่งใหญ่ สนองตอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

     

  พร้อมชวนคนไทยสัมผัสเสน่ห์ท้องถิ่น ตั้งเป้าส่งเสริมการท่องเที่ยว - สร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

      กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมชวนคนไทยสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชุมชนจากโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทางทั่วประเทศ พบการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนนับร้อยร้าน และชมการแสดงสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดย
กรมฯ ตั้งเป้าส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งในทุกระดับ ผู้สนใจสามารถร่วมช็อป ชม ชิม สินค้าในงาน OTOP Village ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

     ​นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 มาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ได้มีการจัดทำโครงการดังกล่าวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เสริมสร้างมูลค่าและคุณค่า ด้วยอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

     ​นายนิสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า “การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักที่รัฐบาล ที่เป็นแรงหนุนการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ให้เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก โดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยให้คำแนะนำและสนับสนุน โดยเพิ่มช่องทางทางการตลาดอย่างครบวงจร ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในแต่ละชุมชนสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความเชื่อมั่น และเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม”

     ​งาน “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยภายในงานมีการจำลองวิถีชีวิตชุมชน OTOP Village จาก 8 เส้นทาง 125 หมู่บ้านทั่วประเทศไทย ซึ่งจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ 1) ธารปราสาทหิน เที่ยวถิ่นอารยธรรม หัตถกรรมพื้นบ้าน แหล่งโบราณตำนานล้านปี 2) เปิดม่านหมอกเมือง แอ่วเฮืองอารยธรรมล้านนา 3) วิถีทะเลทอง ท่องชุมชนอารยธรรมชาวเล 4) เลิศล้ำกานท์กวี เลอคุณค่ามรดกโลก 5) วัฒนธรรมแห่งยุคทอง เรืองรองมรดกโลก 6) ร้อยเลาะธรรมชาติ มนต์เสน่ห์นครอันดามัน 7) ธรรมชาติเลิศล้ำ วิถีชีวิตริมฝั่งโขง และ 8) เที่ยวทะเล ชมไพร กินผลไม้ เล่าขานประวัติศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น อาหารพื้นถิ่น OTOP รสไทยแท้ OTOP ชวนชิม OTOP สปา OTOP คาเฟ่ต์ กิจกรรม Business Matching การจำหน่ายของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ OTOP Trader ฯลฯ

     นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงบนเวทีตลอดทั้ง 5 วัน โดยเป็นการแสดงจากหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวทั้ง 8 เส้นทาง กิจกรรมเดินแบบชุดแต่งกายพื้นถิ่น 4 ภูมิภาค 8 เส้นทาง กิจกรรมประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท นิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมมนาเชิงวิชาการ ตลอดจนการแสดงดนตรีและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง อาทิ ทอม รูม39 อาร์ เดอะสตาร์ ตูมตาม เดอะสตาร์ บิว กัลยาณี ปอ อรรณพ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cdd.go.thจำนวนผู้ชม 492

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท