จัดยิ่งใหญ่ " 47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา” วันที่ 12-13 ม.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

วันที่ 7 ม.ค.2562  ที่ห้องแถลงข่าว อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

     สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับ กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 “ และนิทรรศการ ภายใต้ชื่องาน " 47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา” ในวันที่ 12-13 ม.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม

     โดยมี พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 องสรภาณอนัมพจน์ (ดร.พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 14 หลวงจีนสังฆรักษ์สัญชัย เสี่ยซัง ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 13 พระมหาวิจิตร กลยาณจิตโต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 และนายนายสิทธา มูลหงษ์  ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าว

บวชเรียน ฟรี! ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

    พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่ม ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ กลุ่ม 10 กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานดังกล่าวในส่วนกลางที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม และจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสามารถของนักเรียน ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะด้านวิชาชีพที่คนทั่วไปอาจจะยังไม่ได้รับรู้เท่าที่ควร ทั้งนี้ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ เป็นการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้กับเด็กผู้ชายที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ามาบวชเรียนฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเมื่อจบการศึกษาระดับม.6 แล้วยังสามารถนำวุฒิการศึกษาไปสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ด้วย

   “โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาจากครอบครัวชาวชนบทที่ยากจน ได้มีโอกาสเข้ามาบวชเรียน เป็นการช่วยเหลือสังคม และช่วยเหลือรัฐบาลให้ปัญหาสังคมลดน้อยลง ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็น อยากให้มีการช่วยเหลือมากกว่านี้เพราะสามเณรนักเรียนต้องเรียนทั้งธรรมะและวิชาสามัญจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนมากกว่านักเรียนทั่วไป” พระครูสุวรรณสรานุกิจ กล่าว

     นายสิทธา มูลหงษ์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา พศ. กล่าวว่า งานจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งนี้ ประชาชนผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานจะได้เห็นความสามารถของนักเรียนร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่ามีความสามารถในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ และงานฝีมือทักษะต่างๆ ที่มิได้มุ่งสอนแต่นักธรรม บาลี หรือหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังได้สอนด้านทักษะวิชาชีพอีกมากมาย ผลงานจะปรากฏผ่านงานแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้

องสรภาณอนัมพจน์, ดร.
เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง  จ.นครปฐม

     การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมระดับประเทศ จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 10 แล้ว โดยหมุนเวียนไปจัดในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ แต่ในปี้นี้ครบ 47 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นวาระพิเศษ จึงได้มาจัดที่ส่วนกลาง คือที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

     ในงานจะพบกับการกิจกรรมแข่งขันทั้งสิ้นถึง 51 รายการ มีทั้งการจัดการแข่งขันวิชาการที่เป็นความรู้ และเรื่องของทักษะ ช่างฝีมือ นวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย”
ปัจจุบันมีร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ ทั่วประเทศกว่า 400 แห่ง มีสามเณรนักเรียนรวมกว่า 30,000 รูป มีบุคลากรกว่า 6,000 รูป/คน

สามเณรนักเรียน รร.พระปริยัติธรรม วัดยานนาว ได้มาแสดงการพูด ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 

สามเณรที่เรียน รร.พระปริยัติธรรม ได้มาแสดง การพูดภาษาจีนกลางได้อย่างคล่องแคล่ว
 
    การจัดงานครั้งยิ่งใหญ่นี้ เป็นโอกาสดีที่ครูจากร.ร.พระปริยัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศ จะได้มาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้กันและกัน หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวคืองานงานแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางความคิดที่ต่อยอด นับเป็นการเปิดโลกทัศน์สร้างสรรค์ที่สวยงามท่ามกลางภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงที่ต้องเรียนรู้ให้เท่าทัน
 

   ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ คุณพ่อ คุณแม่ พาบุตรหลาน มาร่วมสัมผัสงานที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาระดับประเทศชาติ ที่ให้ความรู้ด้านทักษะ หลักธรรม  เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไป ในงาน " 47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา” ในวันที่ 12-13 ม.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม

   ผู้ปกครองที่จะสนใจให้บุตรหลานมาบวชเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 02-4417950

 


จำนวนผู้ชม 823

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท