กราบขอพร พระแม่กวนอิมปางเสวยสุข ๑ เดียวในไทย พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าองค์ใหญ่ที่สุดในไทย และศาลพญามังกรเขียว ที่ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม

  กราบขอพร  พระแม่กวนอิมปางเสวยสุข ๑ เดียวในไทย พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าองค์ใหญ่ที่สุดในไทย และศาลพญามังกรเขียว ที่  วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (興盛寺) เฮงเส็งยี่ (CHÙA HƯNG THẠNH) ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐม วัดแห่งนี้แต่เดิมมานั้นเป็นโรงเจหลังเก่า ชื่อว่า เฮงเส็งตั๊ว หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามโรงเจบางม่วง เป็นโรงเจที่เก่าแก่คู่กับแม่นํ้าท่าจีนมาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปี 

องสรภาณอนัมพจน์ มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ ใน วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ท่านได้แลเห็นความทุกข์ของผู้คนที่เกิดจากความเจ็บป่วย ขาดที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยว ท่านจึงได้มีปณิธานในการหล่อพ่อยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าขึ้น ซึ่งเป็นพระยูไลที่หล่อด้วยเนื้อเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนให้ชาวพุทธได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีผู้คนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมากราบไหว้ขอพรตลอดมา 
พระยูไลไภษัชฯ พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ ได้หล่อขึ้นตามตำราพระพุทธศาสนามหายาน ไหว้หลวงพ่อทันใจ ไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์ทั้งสองยาม คือ สุริยันโพธิสัตว์ จันทราโพธิสัตว์ พระแม่กวนอิมปางนอน (ปางไสยาสน์) หมดทุกข์หมดโศก ขอพรเทพเจ้าประจำราศีปีเกิด เทพเจ้าขุนพลทั้ง ๑๒ องค์ อธิษฐานจิตต่อแมนดาล่าทราย มณฑลศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นตามแบบพระสงฆ์ลามะ ขอพรหมอเทวดาฮั่วท้อเชียงซือ เทพเจ้าโชคลาภทั้ง ๕ องค์ โหงวโห่วไฉ่ซิ่ง เทพเจ้าโชคลาภไช่ฉิ่งเอี๊ยะ มีที่เคารพกราบไหว้ของชาวบ้านคือ ศาลเจ้าที่กํ้าเทียนไต่ตีและศาลพญามังกรเขียว เจ้าแห่งมหาสมุทร วัดธรรมปัญญารามบางม่วงนำพระบารมีพระพุทธเจ้าหมอช่วยปัดเป่าโรคกาย - จิต
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต หรือ “พระพุทธเจ้าหมอ” หรือ “หมอของกายและวิญญาณ”พระไภษัชยคุรุตถาคต พระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้า หรือพระมหาไภษัชยราชพุทธเจ้าเป็นที่นิยมนับถือในหมู่ชาวจีน ในความเชื่อของชาวจีน รูปของพระองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิ มีรัตนเจดีย์วางบนพระหัตถ์ 
สร้างพระประธานพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า หล่อด้วยเนื้อเงินยวง องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่พุทธศาสนิกชนในยามเจ็บป่วย ทั้งทางกายและทางใจ ตามพุทธคติของพระพุทธศาสนามหายาน
  วัดแห่งนี้ยังสร้างมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น โดยเฉพาะพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า ผู้เปรียบเสมือนจอมแห่งแพทย์ ที่ชาวไทยและต่างชาติพากัน นำสมุนไพร ใบยา ผักและผลไม้ มากราบไหว้ขอพร จากพระยูไลเนื้อเงินองค์ใหญ่ ก็ยังมีพระแม่กวนอิมปางเสวยสุข ที่ถือได้ว่า ๑ เดียวในไทย ยิ่งใหญ่ในโลก พระพักตร์ทองคำ และส่วนองค์มีความยาวถึง ๒๑ เมตรเลยทีเดียว ใครมานครปฐมอย่าลืมแวะมาไหว้ขอพรกันนะ
พระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข
พระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข
หล่อด้วยทองเหลือง ยาว 21 เมตร สูงจากฐาน 12 เมตรด้วยทองเหลือง ยาว 21 เมตร พระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข
ระฆังทองสำริดโพธิจิตมิตรภาพไทย-เวียดนาม
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง โทร. 085-177-9169, 085-303-6788, 063-464-0767
https://www.mahayan.com/index.php


จำนวนผู้ชม 495

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท