ประกันสังคม รุกจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ประกันตน

 

          พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ณ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร (14 มี.ค.62) ว่ากระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญการมีสุขภาพที่ดีของคนทำงาน ในสถานประกอบการ โดยมีการสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี การดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการของสำนักงานประกันสังคม

     ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยดูแลกลุ่มผู้ประกันตนให้มีสุขภาพดี และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริการส่งเสริมสุขภาพที่มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อจัดการโรคเรื้อรัง กระตุ้นให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพ และสนใจสภาวะสุขภาพมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครจำนวนมาก

     ซึ่งการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครในวันนี้ มีหน่วยงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม โดยมีโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลมหาชัย 3 โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย โดยภายในงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจวัดสายตา/การได้ยิน ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้คำแนะนำ

     นอกจากนี้ยังจัดให้มีนิทรรศการด้านสิทธิประโยชน์ ด้านสุขอนามัย สุขภาพ กายใจ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานจำนวน 1,500 คน อย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงานมีความตั้งใจที่จะดูแลแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน การเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคมและนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในชีวิตต่อไปจำนวนผู้ชม 538

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท