ก.แรงงานจับมือโรงเรียนเสริมสวยชั้นนำโปรโมตหลักสูตรผู้ช่วยช่างแต่งผม

ก.แรงงานจับมือโรงเรียนเสริมสวยชั้นนำโปรโมตหลักสูตรผู้ช่วยช่างแต่งผม ก.แรงงาน จับมือ โรงเรียนเสริมสวยชั้นนำ จัดกิจกรรม โปรโมตหลักสูตรผู้ช่วยช่างแต่งผม แพนเค้กร่วมเสวนาส่งเสริมความงามอย่างมือโปร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุม จอมพลป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ ฝีกอบรมเสริมทักษะยุวแรงงานและประชาชนทั่วไป สาขาผู้ช่วยช่างแต่งผม ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โรงเรียนเสริมสวยชลาชล และบริษัท เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ จำกัด ตามนโยบาย 3 A ของกระทรวง และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งกำหนดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โลกของการทำงาน รวมทั้งทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ช่วยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีงานทำอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและรายได้ ที่มั่นคงแก่แรงงาน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพสาขาภาคบริการให้กับกำลังแรงงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้ต่อไป พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน อาชีพช่างแต่งผม เป็นอีกหนึ่งสาขาอาชีพที่น่าสนใจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ ซึ่งบุคคลทุกเพศทุกวัยต้องใช้บริการกันเป็นประจำ จึงสร้างรายได้ให้ แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพได้เป็นที่น่าพอใจ จากการพูดคุยหารือกับ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ผู้ประกอบการโรงเรียนเสริมสวยชลาชล ซึ่งเป็นสถาบันสอนทำผมชื่อดัง ที่ได้นำงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับวิชาชีพช่างทำผม บูรณาการเข้ากับหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่เรียกว่า “Professional Hairstylist” ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทัศนคติ ด้านความรู้ทักษะ ด้านบริการและด้านบริหาร อย่างไรก็ตามพบว่า หลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้ฝึกอบรมช่างผมไทยทั่วประเทศ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดทำหลักสูตร ที่สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างแต่งผมสตรีและสาขาช่างแต่งผมบุรุษ และในอนาคตจะพิจารณาเป็นสาขาอาชีพที่ต้องมีการรับรองความรู้ความสามารถ (License) และประชาสัมพันธ์ให้สถาบันต่างๆหันมาใช้หลักสูตรที่จัดทำขึ้น ด้านนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวเสริมว่า เพื่อเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานในสาขาวิชาชีพ ช่างแต่งผม ทั้งประเภทยุวแรงงาน และ บุคคลทั่วไปให้เป็นแรงงานคุณภาพตามนโยบายของกระทรวง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านผู้ช่วยช่างแต่งผม กพร.จึงร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยชลาชลจัดฝึกอบรมบุคคลทั่วไปและนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการหารายได้พิเศษช่วงปิดเทอม สมัครเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยช่างแต่งผม ใช้เวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง หรือ 5 วัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เบื้องต้นตั้งแต่การวิเคราะห์และดูแลเส้นผม การสระไดร์ ทรีทเม้นท์ ทำสีผม ตลอดจนทัศนคติในการบริการลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการสาธิตการแต่งผม ตั้งแต่ขั้นตอนการสระ เซ็ท ไดร์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและแต่งทรงผมของโรงเรียนเสริมสวยชลาชล โดยผู้ร่วมงานยังจะได้ใกล้ชิดกับแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ดารานางแบบสาวชื่อดัง ซึ่งนอกจากจะมาช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้แล้วยังร่วมเป็นแบบให้ผู้รับการฝึก สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทั้ง 2 รุ่น จะได้รับโอกาสเข้าทำงานในร้านเสริมสวยที่เป็นเครือข่ายของโรงเรียนเสริมสวยชลาชลด้วย

จำนวนผู้ชม 404

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท