กระทรวงวัฒนธรรมหนุนสยาม ซินโฟนิเอตต้า วงดุริยางค์เยาวชนไทย แสดงทัวร์ยุโรป 4 ประเทศ โชว์ศักยภาพด้านดนตรีคลาสสิก หวังเป็นสะพานวัฒนธรรมไทยเชื่อมวัฒนธรรมตะวันตก

 

    นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิ มหาอุปรากรกรุงเทพ โดยอาจารย์สมเถา สุจริตกุล ศิลปินศิลปาธร กิตติคุณ สาขาดนตรี ปี พ.ศ. 2551 จะได้ นำวงสยาม ซินโฟนิเอตต้า วงดุรยางค์เยาวชนไทย เดินทางไปแสดงทัวร์ยุโรป 4 ประเทศ ได้แก่สาธารณรัฐ เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่าง วันที่ 3-18 กันยายน 2562

    ซึ่งเป็นการ ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง คนไทยในทุกช่วงวัยจะต้องมีความพร้อม ทั้ง ในด้านหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะบทบาท โดยตรงของกระทรวงวัฒนธรรม ในการทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การสร้างบทบาทของไทยใน เวทีโลก และการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

การส่งเสริมการเดินทางแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ จึงเป็นการดำเนินงาน ภายใต้กรอบความร่วมมือ ต่างๆ การส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางขึ้นในเวทีโลก วงสยาม ซินโฟนิเอตต้า จึงเป็นตัวแทนที่ทำหน้าที่ในฐานะทูตทางวัฒนธรรม เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในมิติของการนำดนตรีสู่เวทีนานาชาติ ทำให้นานาชาติ ได้เห็นถึงศักยภาพด้านดนตรีของเยาวชนไทย โดยการเดินทางไปแสดงในแต่ละประเทศเป็นการเปิดการแสดงในเวทีสำคัญของประเทศเหล่านั้น โดยเฉพาะการแสดงในสาธารณรัฐเช็ก เป็นการบรรเลงรอบปฐมทัศน์โลกในเทศกาล Music Olomouc Festa Musicale ในฐานะวงดุริยางค์กิตติมศักดิ์ประจำเทศกาล ซึ่งเทศกาลดังกล่าวเป็นเทศกาลดนตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก มีประเทศที่เข้าร่วมแสดงและผู้เข้าชมจากนานาประเทศเป็นจำนวนมาก

    วงสยาม ซินโฟนิเอตต้า แม้จะเป็นวงเยาวชน แต่เป็นวงออร์เคสตร้าระดับเยาวชนที่ได้รับการฝึกสอนและบ่มเพาะ เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นนักดนตรีคลาสสิกผู้มีศักยภาพสูงของไทย มีประสบการณ์ในการเดินทางเข้าร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีนานาชาติมามากมาย รวมทั้งการคว้าชัยชนะการแข่งขันประเภทออร์เคสตร้า ในเทศกาล Summa Cum Laude 2555 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และเป็นวงที่ได้มีการนำเสนอดนตรีจากมหากาพย์ทศชาติ ซึ่งเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านสังคีตศิลป์ ให้ชาวตะวันตก ซึ่งในยุโรปเป็นเมืองของดนตรีคลาสิก การเดินทางแสดงในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็นการนำดนตรีคลาสสิกของไทย สู่ใจกลางเมืองหลวงแห่งดนตรีคลาสสิก 

     อาจาย์สมเถา สุจริตกุล กล่าวถึง วงสยาม ซินโฟนิเอตต้า เป็นวงออร์เคสตร้าในสังกัดมูลนิธิ มหาอุปรากรกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้เยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านดนตรี ได้พัฒนาทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เป็นนักดนตรีมืออาชีพในอนาคต

    สำหรับการเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้ ได้นำเยาวชนมีพรสวรรค์ด้านดนตรีของไทย กว่า 60 คน เปิดการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ระดับโลกในสีสันของความเป็นไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานของคีตกวีไทยยุค ปัจจุบันสู่โลกตะวนตก และเป็นโอกาสสำคัญที่สยาม ซินโฟนิเอตต้า ได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติ เพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ดนตรีของพระองค์ท่าน 

     นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์โลกจาก Helena Citronova มหาอุปรากรประพันธ์โดยคีตกวีไทยถ่ายทอดจากชีวิตจริงของหญิงสาวชาวสโลวาเกียในเอ๊าซวิตซ์ ซึ่งเป็นการประสานความสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับยุโรปด้วยเหตุการณ์จากสงครามโลกครั้งที่ 2 และที่สำคัญยังเป็นการนำเสนอดนตรีจากมหากาพย์ทศชาติ ซึ่งเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านดนตรี กระตุ้นความสนใจในการแสดงทศชาดชาดกพระชาติที่ 10 “พระเวสสันดร” ที่จะมีการเปิดรอบปฐมทัศน์ในประเทศไทยในปีหน้าด้วย จำนวนผู้ชม 570

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท