ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม หนุนนโยบาย โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า”


 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

   รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า  ณ ศาลาประชาคม (สะพานบุญยินดี) หมู่ 5 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม       

   และได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม  เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีการขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการขยายความคุ้มครองแรงงานอิสระให้ได้รับสิทธิด้านการประกันสังคมมาตรา 40 ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีเป้าหมายจำนวน 1 ล้านคน 

    รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ตนได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมรับทราบถึงผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้กำหนดเป้าหมายแรงงานอิสระเข้าสู่การประกันสังคมมาตรา 40 ตามห้วงระยะเวลาดังกล่าว จำนวน 2,878 คน ปัจจุบันสมุทรสงครามมีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ณ วันที่  31 ตุลาคม 2562 จำนวน 17,093 คน กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นเดินหน้าตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 

 

      นายสราวุธ สุขสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวถึงผลการดำเนินงาน รณรงค์โครงการดังกล่าว ว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินการลงพื้นที่ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา เพื่อสร้างเครือข่ายประกันสังคมและจูงใจให้แรงงานอิสระในชุมชนสมัครใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อย่างสม่ำเสมอ

   ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยที่ หมู่ 2 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา มีลูกบ้านสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และเป็นหมู่บ้านประกันสังคมครบถ้วนหน้าแล้ว อย่างไรก็ดีขอเชิญชวนแรงงานนอกระบบที่สนใจ สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
................................................................ 
ศูนย์สารนิเทศ  สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 / www.sso.go.thจำนวนผู้ชม 883

ข่าวอื่นๆ ในหมวด PR NEWS

“เอด้า ชุณหวชิร” สาวน้อยมหัศจรรย์ พลังเสียงระดับโลก ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้เผยแพร่ MV ผลงานเพลง From the Heart หรือชื่อภาษาไทย

ททท. กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทำ CSR ปทุมธานี-นนทบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย คุณจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเท